LÄS MER OM ATT SÖKA UPPHANDLING

Du som söker uppdrag är den stora vinnaren, marknaden står för dörren och allt handlar om att få vara med och beräkna utlagda uppdrag. Istället för en massa tid och pengar på marknadsföring ägnar man istället mer tid på att beräkna objekten rätt. Vi ger Er som entreprenörer möjlighet att välja de objekt som passar företagets speciella kunskap bäst.

På våra sidor hämtar Ni hem Era anbudserbjudanden i en jämn ström för beräkning och Ni väljer själva storleken på Era objekt. Ni slipper ta in extrapersonal som hjälp vid arbetstopparna och Ni behöver inte permittera när Ni har dålig orderingång, Ni slipper övertidsarbete som kan medföra sjukskrivning och extra förseningskostnader som alltid sänker vinstmarginalerna.

En vinst i marknadsföringen kommer att vara att Ni kan svara på anbudserbjudanden utan att nödvändigtvis känna till företaget som lämnat in anbudsförfrågan. Ni markerar Ert intresse beträffande anbudsförfrågan och är med och svarar på upphandling med inlämning av pris.

Tänk på att lägsta pris inte alltid ger order. Se till att dokumentera Era referenser och profilera Ert unika kunnande.

Lycka till nu!

Seveko VVS Konsulter
Hammarstedts
Armatec
DHI
Askims Pump
Brorssons VVS service
Grundfos
Epro Energiprojekt
Copyright © 1998 - 2020 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook