UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSTJÄNSTER MED MATERIAL OCH TILLBEHÖR

Upphandlingar inom sjukvården med tillhörande utrustningar, sjukvårdsmaterial, medicin, mm. Omfattar allt från allmänpraktik, barnomsorg, rehabilitering, hemtjänsten, äldreomsorgen, företagshälsovård, psykiatrisk verksamhet och kriminalvården. Inom kort kommer en mindre summa (som ni själva väljer) i varje upphandling tillfalla en egen utvald organisation som stödjer eller hjälper till för att vi skall få en bättre sjukvård eller mindre lidande i vår värld.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Röntgenlaboratorier - Konventionell skelett- och lunglab.2016-09-30
Gävleborg
Upphandling Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) - Gasslussar, Intagsbänkar, Genomräckningsskåp och Luftduschar2016-09-30
Stockholm
Upphandling Hjälpmedel för äldre personer - Madrasser sårkategori 1-4, hjälpmedel, antidecubitusmadrasser.2016-10-02
Uppsala
Upphandling Medicinska specialisttjänster - Handkirurgi allmän2016-10-03
Stockholm
Upphandling Sjukvårdskläder - Kompressionsmaterial/strumpor.2016-10-03
Västernorrland
Upphandling Medicinska hjälpmedel - Överflyttningshjälpmedel.2016-10-03
Skåne
Upphandling Medicinsk utrustning - Diskdesinfektorer och autoklaver till steriltekniska verksamheter.2016-10-04
Östergötland
Upphandling Medicinsk utrustning - Enteral pump.2016-10-10
Kronoberg
Upphandling Lyftanordningar för vårdsektorn - Taklyft.2016-10-10
Kronoberg
Upphandling Delar och tillbehör till hörapparater - Öroninsatser.2016-10-10
Västmanland
Upphandling Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) - Utrustning för mikroarrayanalys.2016-10-11
Uppsala
Upphandling Förbandsartiklar; clips, suturer och ligaturer - Sjukvårdsmaterial.2016-10-11
Skåne
Upphandling Social omsorg med inkvartering - Vård- och omsorgsboende Kapplandsgatan 8.2016-10-11
Västra Götaland
Upphandling Läkemedel - Läkemedel mot Gauchers sjukdom.2016-10-11
Västernorrland
Upphandling Medicinsk utrustning - Perforatorer till neurokirurgi.2016-10-12
Östergötland
Upphandling Medicinska förbrukningsartiklar - Gipsprodukter.2016-10-12
Jönköping
Upphandling Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) - Laboratoriekylar och -frysar.2016-10-16
Skåne
Upphandling Medicinska förbrukningsartiklar - Centrala dialyskatetrar ? Del 3.2016-10-17
Västra Götaland
Upphandling Medicinska hjälpmedel - Hjälpmedel, AD-madrasser.2016-10-17
Kronoberg
Upphandling Läkemedel - Läkemedel 2017 del 1.2016-10-17
Skåne
Upphandling Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar - Kontrastinjektor med förbrukningsmaterial.2016-10-17
Västmanland
Upphandling Medicinsk utrustning - 2016 Koagulationsinstrument.2016-10-17
Norrbotten
Upphandling Tandimplantat - Dentala implantat.2016-10-17
Stockholm
Upphandling Medicinsk utrustning - Ultraljudssystem2016-10-19
Stockholm
Upphandling Ultraljudsapparat - Ultraljudssystem2016-10-19
Stockholm
Upphandling Läkemedel - Anti-VEGF på rekvisition 2017, SLL450.2016-10-20
Stockholm
Upphandling Företagshälsovård - Personalstödsprogram2016-10-20
Västra Götaland
Upphandling Medicinsk utrustning - Blyskärmade LAF-bänkar.2016-10-21
Örebro
Upphandling Läkemedel - Läkemedel Onkologi 2017.2016-10-21
Skåne
Upphandling Medicinsk utrustning - Ultraljudsaspirator.2016-10-23
Västra Götaland
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook