UPPHANDLING SJUKVÅRDSTJÄNSTER MED MATERIAL OCH TILLBEHÖR

Upphandlingar inom sjukvården med tillhörande utrustningar, sjukvårdsmaterial, medicin, mm. Omfattar allt från allmänpraktik, barnomsorg, rehabilitering, hemtjänsten, äldreomsorgen, företagshälsovård, psykiatrisk verksamhet och kriminalvården.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien - Kabinettdiskmaskin2016-10-24
Uppsala
Upphandling Läkemedel - ATC-kod J06BB04.2016-10-24
Skåne
Upphandling Läkemedel - ATC-kod M03AX01, Botulinumtoxin typ A.2016-10-24
Skåne
Upphandling Medicinsk utrustning - Hematologiinstrument till primärvårdslaboratorierna.2016-10-25
Jönköping
Upphandling Personlighetsutvecklande utbildning - Grön omsorg Hudiksvall.2016-10-26
Gävleborg
Upphandling Läkemedel - Rekvisitionsläkemedel.2016-10-27
Jönköping
Upphandling Stimulator - Stimulatorer.2016-10-31
Västernorrland
Upphandling Medicinska förbrukningsartiklar - Upphandling sjukvårdsmaterial.2016-10-31
Östergötland
Upphandling Certifieringstjänster - Konsulttjänster för certifiering av ledningssystem.2016-11-01
Skåne
Upphandling Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien - 2016 Endoskopi Disk o. Tork Sy ? Omtag 2.2016-11-01
Norrbotten
Upphandling Läkemedel - Cytostatika 2017.2016-11-02
Östergötland
Upphandling Personalförmedling - Bemanning vårdpersonal till Svalövs kommun ? ramavtal.2016-11-04
Skåne
Upphandling Bord för medicinska ändamål - Elektriskt höj-/sänkbara instrument- och assistansbord.2016-11-05
Jönköping
Upphandling Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling - Scanner för Digital Patologi.2016-11-07
Västernorrland
Upphandling Utrustning för medicinsk bildbehandling med ultraljud och doppler - Ultraljud till Fostermedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset.2016-11-07
Uppsala
Upphandling Medicinsk utrustning - Ventilatorer.2016-11-07
Örebro
Upphandling Glasögon - Glasögon.2016-11-07
Västra Götaland
Upphandling Utrustning för operationssalar - Integrationslösning för operationssalar.2016-11-08
Uppsala
Upphandling Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien - Desinfektion- och hygienprodukter2016-11-09
Stockholm
Upphandling Laboratorietjänster - Analystjänster.2016-11-09
Södermanland
Upphandling Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien - Desinfektion- och hygienprodukter.2016-11-09
Stockholm
Upphandling Enteral nutrition - Speciallivsmedel inkl. tillbehör för enteral nutrition samt distribution.2016-11-10
Skåne
Upphandling Läkemedel - Antibiotika för beredskapsändamål.2016-11-10
Stockholm
Upphandling Sjukhussängar - IVA-sängar.2016-11-13
Jönköping
Upphandling Gånghjälpmedel - Gånghjälpmedel.2016-11-13
Jönköping
Upphandling Öppenvård - Öppenvårdsinsatser ? rehabilitering.2016-11-14
Gävleborg
Upphandling Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) - Specialfärgningsinstrument för histologiska vävnadssnitt2016-11-14
Stockholm
Upphandling Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar - Specialfärgningsinstrument för histologiska vävnadssnitt2016-11-14
Stockholm
Upphandling Medicinsk utrustning - LC-MS Masspektrometer.2016-11-14
Skåne
Upphandling Laparoskopiutrustning - Laparoskopiartiklar, SLL581.2016-11-15
Stockholm
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook