UPPHANDLING SJUKVÅRDSTJÄNSTER MED MATERIAL OCH TILLBEHÖR

Upphandlingar inom sjukvården med tillhörande utrustningar, sjukvårdsmaterial, medicin, mm. Omfattar allt från allmänpraktik, barnomsorg, rehabilitering, hemtjänsten, äldreomsorgen, företagshälsovård, psykiatrisk verksamhet och kriminalvården.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Operationsinstrument - Kundanpassade set.2016-12-07
Gävleborg
Upphandling Medicinska specialisttjänster - Underlag för medicinska åldersbedömningar.2016-12-08
Stockholm
Upphandling Läkemedel - Apoteksprodukter 2017.2016-12-08
Skåne
Upphandling Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör - Yrkeskläder och Skor 2016.2016-12-08
Stockholm
Upphandling Läkemedel - Läkemedel 2017 del 2.2016-12-09
Skåne
Upphandling Operationsinstrument - Biplanar-genomlysningsutrustning2016-12-12
Stockholm
Upphandling Medicinska hjälpmedel - Almanackor, kalendrar och planeringssystem för kognitivt funktionshindrade2016-12-12
Stockholm
Upphandling Hjälpmedel för funktionshindrade personer - Almanackor, kalendrar och planeringssystem för kognitivt funktionshindrade2016-12-12
Stockholm
Upphandling Medicinsk utrustning - Biplanar-genomlysningsutrustning.2016-12-12
Stockholm
Upphandling Hörapparater - Hörapparater norra regionen.2016-12-13
Norrbotten
Upphandling Förbandsartiklar; clips, suturer och ligaturer - Undertrycksbehandling med förband.2016-12-13
Kronoberg
Upphandling Gaser - Medicinska gaser.2016-12-14
Östergötland
Upphandling Medicinsk utrustning - CTG.2016-12-14
Östergötland
Upphandling Röntgenapparatur - C-bågar, Region Gävleborg.2016-12-15
Gävleborg
Upphandling Hjälpmedel för funktionshindrade personer - Ståstöd ? Träningshjälpmedel.2016-12-16
Västernorrland
Upphandling Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar - Automatiskt system för odling och detektion samt resistensbestämning av mykobakterier i flytande media2016-12-19
Stockholm
Upphandling Operationsinstrument - Höghastighetsborrar samt borrstål till öronoperationer.2016-12-19
Östergötland
Upphandling Medicinsk utrustning - Borrfunktion och tillhörande förbrukningsmaterial (neurokirurgi).2016-12-20
Stockholm
Upphandling Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) - Vätskekromatograf med Högupplösande Masspektrometer (HRMS).2016-12-20
Västra Götaland
Upphandling Läkemedel - Läkemedel på rekvisition (2).2016-12-20
Örebro
Upphandling Vacciner - Vaccin mot rotavirus.2016-12-20
Jönköping
Upphandling Medicinsk utrustning - Engångsprodukter inom områdena knivar, knivblad, hudstansar, ringkyretter, suturtagare och mikrotomknivblad.2016-12-20
Östergötland
Upphandling Medicinsk analys - SPECT-CT/ PET-CT.2016-12-20
Jönköping
Upphandling Medicinska förbrukningsartiklar - Sårbehandling special, tillägg 2017 SLL572.2016-12-21
Stockholm
Upphandling Läkemedel - Rekvisitionsläkemedel ? B01AE06 och L04AA33.2016-12-21
Jönköping
Upphandling Läkemedel - Rekvisitionsläkemedel ? Infliximab.2016-12-21
Jönköping
Upphandling Medicinsk utrustning - Holmiumlaser.2016-12-21
Uppsala
Upphandling Medicinska hjälpmedel - APAP, Bilevel och andningsmasker 2016.2016-12-22
Kalmar
Upphandling Medicinsk utrustning - Pendelsystem.2016-12-26
Östergötland
Upphandling Medicinska förbrukningsartiklar - Stomiprodukter (3) Hudskydd och tillbehör.2016-12-27
Västra Götaland
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook