UPPHANDLING SJUKVÅRDSTJÄNSTER MED MATERIAL OCH TILLBEHÖR

Upphandlingar inom sjukvården med tillhörande utrustningar, sjukvårdsmaterial, medicin, mm. Omfattar allt från allmänpraktik, barnomsorg, rehabilitering, hemtjänsten, äldreomsorgen, företagshälsovård, psykiatrisk verksamhet och kriminalvården.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Vacciner - Konjugerat pneumokockvaccin och rabiesvaccin 2017, SLL451.2017-01-17
Stockholm
Upphandling Socialvård och tillhörande tjänster - Daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SOL.2017-01-18
Värmland
Upphandling Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar - Förbrukningsmaterial ? papper och plast, kemtekniska och städ.2017-01-19
Gävleborg
Upphandling Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör - Inköp och leverans av Arbetskläder och skor.2017-01-20
Skåne
Upphandling Social omsorg med inkvartering - HVB för vuxna, Hälsingland Sandviken och Älvkarleby kommun.2017-01-23
Gävleborg
Upphandling Social omsorg med inkvartering - HVB för barn och unga, Hälsingland Sandviken och Älvkarleby.2017-01-23
Gävleborg
Upphandling Medicinsk utrustning - Stationära syrgaskoncentratorer för hemsjukvård.2017-01-23
Östergötland
Upphandling Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar - C-båge basmodell.2017-01-26
Stockholm
Upphandling Medicinsk utrustning - Upphandling av Bråckpluggar och Nät, SLL586.2017-01-26
Stockholm
Upphandling Vacciner - Rotavirusvaccin.2017-01-26
Uppsala
Upphandling Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) - Flödescytometer.2017-01-30
Västra Götaland
Upphandling Läkemedel - Inköp och lagerhållning av antibiotika för beredskapsändamål.2017-01-30
Stockholm
Upphandling Möbler för sjukvårdsändamål - Maskintvättbara sängar och madrasser.2017-01-30
Stockholm
Upphandling Utrustning för venpunktering och blodprovstagning - Injektionsportar/subcutan venport.2017-01-30
Östergötland
Upphandling Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) - Upphandling Vätskekromatograf med tandemmasspektrometer (UHPLC-MSMS).2017-01-31
Västra Götaland
Upphandling Medicinska informationssystem - Labdatasystem (LIMS).2017-01-31
Uppsala
Upphandling Gaser - Gas för Laborativa miljöer.2017-02-05
Stockholm
Upphandling Röntgenbord - Röntgen multilab komplettering 2016.2017-02-07
Västra Götaland
Upphandling Medicinsk utrustning - Patient övervakning Alingsås / SÄS.2017-02-09
Västra Götaland
Upphandling Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar - Dialysmaskiner och maskinbunden förbrukning.2017-02-10
Västra Götaland
Upphandling Medicinsk utrustning - Upphandling Provtagningsprodukter Venprovtagningsset.2017-02-10
Västra Götaland
Upphandling Synhjälpmedel - Förstorande videosystem och läsmaskiner inkl. tillbehör och reservdelar.2017-02-13
Västra Götaland
   
Copyright © 1998 - 2017 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook