UPPHANDLING TRANSPORTER INOM ALLA BRANSCHER

Upphandling av transporter, bil, båt, flyg, flytt, tungtransporter, bud, taxi, buss och färdtjänst. Ingår även plogning, materialhantering, anläggningstransporter, bärgning, bevakning samt mc och limosinservice.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Snöplogar och snöslungor - Inhyrning av snöröjningsmaskiner2016-09-30
Blekinge
Upphandling Vägtransporter - Transport av biblioteksmaterial.2016-09-30
Norrbotten
Upphandling Transport av slam - Upphandling av slamtömning av enskilda trekammarbrunnar, reningsverk, tömning av fettavskiljare samt service till VA-nätet etc. inom Emmaboda kommun 1.1.2017 - 31.12.20182016-10-04
Kalmar
Upphandling Snöröjning - Snöröjning och halkbekämpning - AB Ljusdalshem och AB Ljusdals servicehus2016-10-05
Gävleborg
Upphandling Passagerartransport på väg för särskilda ändamål - Busstransporter2016-10-06
Södermanland
Upphandling Bortforsling av fordon - Bärgning och fordonflytt för Parkeringsövervakning i Malmö AB.2016-10-11
Skåne
Upphandling Snöröjning - Maskintjänst ÅVC.2016-10-13
Norrbotten
Upphandling Måltidsleveranser - Kyld mat till brukare i ordinärt boende.2016-10-13
Östergötland
Upphandling Isröjning - Snöröjning2016-10-17
Stockholm
Upphandling Snöröjning - Snöröjning2016-10-17
Stockholm
Upphandling Avfallshantering - Containertransport grovavfall från ÅVC till Väddika.2016-10-17
Uppsala
Upphandling Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster - Transport hushållsavfall till förbränning.2016-10-17
Uppsala
Upphandling Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster - Omhändertagande av restprodukter.2016-10-17
Västra Götaland
Upphandling Avfallstjänster - Hantering, transport och behandling av byggavfall.2016-10-18
Uppsala
Upphandling Avfallstransport - Containertransporter i Tingsryds kommun.2016-10-19
Kronoberg
Upphandling Måltidsleveranser - Mattransporter, Vimmerby kommun2016-10-19
Kalmar
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Person-/järnvägstransport mellan Stockholm och Göteborg/Malmö.2016-10-23
Stockholm
Upphandling Snöröjning - Vinterväghållning2016-10-24
Örebro
Upphandling Avfallstransport - Transport av avfall2016-10-24
Värmland
Upphandling Avfallstransport - Transport av avfall.2016-10-24
Värmland
Upphandling Snöröjning - Vinterväghållning.2016-10-24
Örebro
Upphandling Vägtransporter - Transporter av färdiglagad mat.2016-10-24
Stockholm
Upphandling Vägtransporter - Linjetrafik i Norrbotten.2016-10-24
Norrbotten
Upphandling Passagerartransport på väg för särskilda ändamål - Busstransporter.2016-10-25
Skåne
Upphandling Transport av slam - Slamomhändertagande2016-10-25
Kalmar
Upphandling Vägtransporter - Busstransporter.2016-10-25
Östergötland
Upphandling Fordon för vinterväghållning - Snöröjning av enskilda vägar i Herrljunga kommun.2016-10-26
Västra Götaland
Upphandling Passagerartransport på väg för särskilda ändamål - Skolskjutsar Skinnskatteberg.2016-10-31
Västmanland
Upphandling Snöröjning - Snöröjning och halkbekämpning.2016-10-31
Kronoberg
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Flyttjänster ? Bohag.2016-11-04
Skåne
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook