UPPHANDLING TRANSPORTER INOM ALLA BRANSCHER

Upphandling av transporter, bil, båt, flyg, flytt, tungtransporter, bud, taxi, buss och färdtjänst. Ingår även plogning, materialhantering, anläggningstransporter, bärgning, bevakning samt mc och limosinservice.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Avfallstransport - Avfallshämtning i kommunerna Munkedal, Sotenäs och Tanum2016-07-04
Västra Götaland
Upphandling Hämtning av hushållssopor - Avfallshämtning i kommunerna Munkedal, Sotenäs och Tanum2016-07-04
Västra Götaland
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Lastbilstjänster Grus-, jord- och schakttransporter2016-07-04
Södermanland
Upphandling Vägtransporter - Livsmedel 20162016-07-10
Stockholm
Upphandling Avfallstjänster - Omhändertagande slam från Bergkvara reningsverk för Torsås kommun2016-07-11
Kalmar
Upphandling Hantering av slam - Omhändertagande slam från Bergkvara reningsverk för Torsås kommun2016-07-11
Kalmar
Upphandling Kringtjänster för landtransporter - Bygglogistiktjänster2016-08-08
Stockholm
Upphandling Avfallshantering - Transporter av Slam2016-08-15
Halland
Upphandling Avfallstjänster - Transporter av Slam2016-08-15
Halland
Upphandling Isröjning - Driftentreprenad för gatu- och parkmark, kvartersmark och LSAB Lomma kommun2016-08-29
Skåne
Upphandling Snöröjning - Driftentreprenad för gatu- och parkmark, kvartersmark och LSAB Lomma kommun2016-08-29
Skåne
Upphandling Konsulttjänster för transportsystem - Ingenjörstjänster för spår-, trafiksignalanläggningar och ITS2016-08-31
Uppsala
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook