UPPHANDLING TRANSPORTER INOM ALLA BRANSCHER

Upphandling av transporter, bil, båt, flyg, flytt, tungtransporter, bud, taxi, buss och färdtjänst. Ingår även plogning, materialhantering, anläggningstransporter, bärgning, bevakning samt mc och limosinservice.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Person-/järnvägstransport mellan Stockholm och Göteborg/Malmö.2016-10-23
Stockholm
Upphandling Snöröjning - Vinterväghållning2016-10-24
Örebro
Upphandling Avfallstransport - Transport av avfall2016-10-24
Värmland
Upphandling Avfallstransport - Transport av avfall.2016-10-24
Värmland
Upphandling Snöröjning - Vinterväghållning.2016-10-24
Örebro
Upphandling Vägtransporter - Transporter av färdiglagad mat.2016-10-24
Stockholm
Upphandling Vägtransporter - Linjetrafik i Norrbotten.2016-10-24
Norrbotten
Upphandling Passagerartransport på väg för särskilda ändamål - Busstransporter.2016-10-25
Skåne
Upphandling Transport av slam - Slamomhändertagande2016-10-25
Kalmar
Upphandling Vägtransporter - Busstransporter.2016-10-25
Östergötland
Upphandling Fordon för vinterväghållning - Snöröjning av enskilda vägar i Herrljunga kommun.2016-10-26
Västra Götaland
Upphandling Godshantering, lagring och tillhörande tjänster - NDS T-302 Stödsystem bygglogistik2016-10-31
Stockholm
Upphandling Passagerartransport på väg för särskilda ändamål - Skolskjutsar Skinnskatteberg.2016-10-31
Västmanland
Upphandling Snöröjning - Snöröjning och halkbekämpning.2016-10-31
Kronoberg
Upphandling Budtjänster med olika transportmedel - Mattransport, Lysekils kommun2016-11-03
Västra Götaland
Upphandling Vägtransporter - Mattransport, Lysekils kommun2016-11-03
Västra Götaland
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Mattransport, Lysekils kommun2016-11-03
Västra Götaland
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Mattransport, Lysekils kommun.2016-11-03
Västra Götaland
Upphandling Fordon för avfall - Lastbilar med påbyggnation (Sopbilar)2016-11-03
Blekinge
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Flyttjänster ? Bohag.2016-11-04
Skåne
Upphandling Väghållning - Entreprenad Snöröjning NBAB 20162016-11-06
Kalmar
Upphandling Snöröjning - Entreprenad Snöröjning NBAB 20162016-11-06
Kalmar
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Transport och omhändertagande av filteraska från avfallsförbränningsanläggning 2016-2018.2016-11-07
Västra Götaland
Upphandling Avfallshantering - Fastighetsnära insamling av förpackningar2016-11-07
Uppsala
Upphandling Avfallshantering - Fastighetsnära insamling av förpackningar.2016-11-07
Uppsala
Upphandling Sophämtning - Avfallsförbränning år 2017-2021, Jokkmokks kommun2016-11-08
Norrbotten
Upphandling Avfallshantering - Avfallsförbränning år 2017-2021, Jokkmokks kommun2016-11-08
Norrbotten
Upphandling Avfallstjänster - Avfallsförbränning år 2017-2021, Jokkmokks kommun2016-11-08
Norrbotten
Upphandling Avfallstransport - Avfallsförbränning år 2017-2021, Jokkmokks kommun2016-11-08
Norrbotten
Upphandling Hemkörning av mat - Ramavtal - Leverans av mat efter beställning via webblösning2016-11-08
Stockholm
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook