UPPHANDLING TRANSPORTER INOM ALLA BRANSCHER

Upphandling av transporter, bil, båt, flyg, flytt, tungtransporter, bud, taxi, buss och färdtjänst. Ingår även plogning, materialhantering, anläggningstransporter, bärgning, bevakning samt mc och limosinservice.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Skärgårdstrafik Storöarna-Karlskrona Inre skärgård.2017-01-17
Blekinge
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Skärgårdstrafik Östra Skärgården.2017-01-17
Blekinge
Upphandling Transport på vattenvägar - Skärgårdstrafik Sturkö och Hasslö.2017-01-17
Blekinge
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Skärgårdstrafik Hanö.2017-01-17
Blekinge
Upphandling Transport på vattenvägar - Skärgårdstrafik Karlshamn.2017-01-17
Blekinge
Upphandling Avfallstjänster - Upphandling av avfallshämtning.2017-01-18
Örebro
Upphandling Passagerartransport på väg för särskilda ändamål - Skolskjuts Bollnäs.2017-01-20
Gävleborg
Upphandling Vägtransporter - Färdtjänst.2017-01-23
Skåne
Upphandling Bussar - Hyra av förskolebuss.2017-01-23
Västra Götaland
Upphandling Passagerartransport på väg för särskilda ändamål - Skolskjuts.2017-01-24
Västra Götaland
Upphandling Passagerartransport på väg för särskilda ändamål - Resor, daglig verksamhet.2017-01-24
Värmland
Upphandling Vägtransporter - Upphandling av värdetransporter med kontanthantering.2017-01-25
Stockholm
Upphandling Passagerartransport på väg för särskilda ändamål - Upphandling av Skolskjuts.2017-01-30
Skåne
Upphandling Avfallstjänster - Avfallshämtning i Finspångs kommun.2017-01-31
Östergötland
Upphandling Anläggningsarbete - Arbetsmaskiner med förare ? Söderhamns kommun.2017-02-03
Gävleborg
Upphandling Vägtransporter - Skoltrafik Hammarö kommun.2017-02-03
Värmland
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Flyttjänster.2017-02-08
Gävleborg
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Skolskjuts och vissa övriga resor med taxi inom skolans verksamhet.2017-02-17
Uppsala
Upphandling Vägtransporter - Mattransporter.2017-02-17
Skåne
Upphandling Kollektivtrafik på väg - Upphandling av stadstrafiken i Jönköping 2019.2017-11-07
Jönköping
Upphandling Kollektivtrafik med tåg - Upphandling av Öresundstågstrafiken.2018-01-04
Skåne
Upphandling Kollektivtrafik på väg - TUPP-05 (Trafikupphandling).2018-06-01
Södermanland
   
Copyright © 1998 - 2017 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook