UPPHANDLING TRANSPORTER INOM ALLA BRANSCHER

Upphandling av transporter, bil, båt, flyg, flytt, tungtransporter, bud, taxi, buss och färdtjänst. Ingår även plogning, materialhantering, anläggningstransporter, bärgning, bevakning samt mc och limosinservice.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Avfallstjänster - Ramavtal avfallshämtning och behandling.2016-08-08
Stockholm
Upphandling Snöröjning - Vinterunderhåll2016-08-08
Stockholm
Upphandling Kringtjänster för landtransporter - Bygglogistiktjänster2016-08-08
Stockholm
Upphandling Snöröjning - Snörjning och halkbekämpning vårdboenden Helsingborg2016-08-11
Skåne
Upphandling Snöröjning - Vinterväghållning Leksands kommun2016-08-15
Dalarna
Upphandling Avfallsförbränning - Destruktion av brännbart avfall2016-08-15
Uppsala
Upphandling Vägtransporter - Skolskjuts2016-08-15
Västra Götaland
Upphandling Avfallshantering - Transporter av Slam2016-08-15
Halland
Upphandling Avfallstjänster - Transporter av Slam2016-08-15
Halland
Upphandling Uthyrning av bussar och långfärdsbussar med förare - Bussresor med chaufför 2016-12016-08-16
Uppsala
Upphandling Hantering av slam - Slamhantering - Spridning av slam2016-08-16
Halland
Upphandling Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster - Ansökningsinbjudan upphandling av Reseservicetjänster för Skellefteå City Airport AB2016-08-17
Kalmar
Upphandling Snöröjning - Vinteterväghållning2016-08-17
Värmland
Upphandling Måltidsleveranser - Mattransporter2016-08-18
Örebro
Upphandling Avfallskomprimatorer - Komprimatorer och balpressar.2016-08-19
Västra Götaland
Upphandling Vägtransporter - Flistransporter.2016-08-23
Västra Götaland
Upphandling Snöröjning - Snöröjning och halkbekämpning.2016-08-29
Norrbotten
Upphandling Isröjning - Driftentreprenad för gatu- och parkmark, kvartersmark och LSAB Lomma kommun2016-08-29
Skåne
Upphandling Snöröjning - Driftentreprenad för gatu- och parkmark, kvartersmark och LSAB Lomma kommun2016-08-29
Skåne
Upphandling Snöröjning - MKB Ramavtal halkbekämpning och snöröjning.2016-08-31
Skåne
Upphandling Snöröjning - Snöröjning 2016.2016-08-31
Norrbotten
Upphandling Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster - Behandling och transport av farligt avfall.2016-08-31
Södermanland
Upphandling Snöröjning - Snöröjning och halkbekämpning - AB Hudiksvallsbostäder2016-08-31
Gävleborg
Upphandling Avfallstransport - Transporter avseende farligt avfall och specialavfall.2016-08-31
Skåne
Upphandling Snöröjning - Ramavtal - Snöröjning2016-08-31
Södermanland
Upphandling Konsulttjänster för transportsystem - Ingenjörstjänster för spår-, trafiksignalanläggningar och ITS2016-08-31
Uppsala
Upphandling Snöröjning - Vinterväghållning Segeltorp.2016-09-01
Stockholm
Upphandling Vägtransporter - Mattransporter2016-09-01
Stockholm
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Transporttjänster, Tunga Transporter.2016-09-02
Stockholm
Upphandling Vägtransporter - Inbjudan att lämna anbud gällande biobränsletransporter2016-09-02
Stockholm
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook