UPPHANDLING TRANSPORTER INOM ALLA BRANSCHER

Upphandling av transporter, bil, båt, flyg, flytt, tungtransporter, bud, taxi, buss och färdtjänst. Ingår även plogning, materialhantering, anläggningstransporter, bärgning, bevakning samt mc och limosinservice.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Snöröjning - Snöröjning 20162016-08-31
Norrbotten
Upphandling Snöröjning - MKB Ramavtal halkbekämpning och snöröjning.2016-08-31
Skåne
Upphandling Snöröjning - Snöröjning 2016.2016-08-31
Norrbotten
Upphandling Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster - Behandling och transport av farligt avfall.2016-08-31
Södermanland
Upphandling Snöröjning - Snöröjning och halkbekämpning - AB Hudiksvallsbostäder2016-08-31
Gävleborg
Upphandling Avfallstransport - Transporter avseende farligt avfall och specialavfall.2016-08-31
Skåne
Upphandling Snöröjning - Ramavtal - Snöröjning2016-08-31
Södermanland
Upphandling Konsulttjänster för transportsystem - Ingenjörstjänster för spår-, trafiksignalanläggningar och ITS2016-08-31
Uppsala
Upphandling Snöröjning - Vinterväghållning Segeltorp.2016-09-01
Stockholm
Upphandling Vägtransporter - Mattransporter2016-09-01
Stockholm
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Transporttjänster, Tunga Transporter.2016-09-02
Stockholm
Upphandling Vägtransporter - Inbjudan att lämna anbud gällande biobränsletransporter2016-09-02
Stockholm
Upphandling Snöröjning - Upphandling av ramavtal plåt- och snöarbete2016-09-02
Skåne
Upphandling Trädgårdstjänster - Upphandling av mark- och snöröjningstjänster.2016-09-04
Stockholm
Upphandling Väghållning - Vintervägunderhåll Skinnskattebergs kommun2016-09-05
Västmanland
Upphandling Avlägsnande av slam - Slamtömning i Landskrona stad och Svalövs kommun.2016-09-05
Skåne
Upphandling Avfallstjänster - Avfallshämtning i Landskrona stad och Svalövs kommun.2016-09-05
Skåne
Upphandling Snöröjning - Vintervägunderhåll Skinnskattebergs kommun2016-09-05
Västmanland
Upphandling Taxitjänster - Färdtjänst och skolskjutsar för barn med särskilda behov2016-09-05
Skåne
Upphandling Taxitjänster - Färdtjänst2016-09-05
Skåne
Upphandling Avfallstransport - Transporter av avfall från återvinningscentraler2016-09-13
Uppsala
Upphandling Avfallstransport - Transporter av avfall från återvinningscentraler.2016-09-13
Uppsala
Upphandling Transporter (utom avfallstransport) - Lastbilstransportertjänster för AB.2016-09-20
Dalarna
Upphandling Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster - Containertransporter 2017, Torsby kommun2016-09-20
Värmland
Upphandling Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster - Containertransporter 2017, Torsby kommun2016-09-20
Värmland
Upphandling Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster - Transport av hushållsavfall - Hudiksvalls kommun2016-09-26
Gävleborg
Upphandling Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster - Transport av hushållsavfall ? Hudiksvalls kommun.2016-09-26
Gävleborg
Upphandling Snöröjning - Vinterrenhållning (snöröjning).2016-09-26
Stockholm
Upphandling Vägtransporter - Transport av biblioteksmaterial.2016-09-30
Norrbotten
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook