UPPHANDLING FASTIGHETSVÅRD / STÄDNING

Upphandlingar inom fastighetsvård och fastighetsunderhåll, park och trädgårdsskötsel med förenlig verksamhet. Städning, lokalvård, specialstädningar, fönsterputsning och golvvård med tillhörande arbeten.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Klottersanering - Ramavtal Klottersanering2016-06-27
Stockholm
Upphandling Saneringsutrustning - Ramavtal för saneringsarbeten2016-06-27
Stockholm
Upphandling Renhållning och tömning av rännstenar - Spolning av rännstensbrunnar för Kalmar kommun2016-06-27
Kalmar
Upphandling Städning av byggnader - Industristädning2016-06-27
Halland
Upphandling Städning - Industristädning2016-06-27
Halland
Upphandling Städning och renhållning - Industristädning2016-06-27
Halland
Upphandling Återvinning av avfall - Upphandling avseende behandling av brännbart avfall från industri2016-06-27
Blekinge
Upphandling Avfallsförbränning - Upphandling avseende behandling av brännbart avfall från industri2016-06-27
Blekinge
Upphandling Hantering av ofarligt avfall - Upphandling avseende behandling av brännbart avfall från industri2016-06-27
Blekinge
Upphandling Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster - Järnklorid som fällningsmedel för avloppsreningsverk2016-06-28
Uppsala
Upphandling Hantering av ofarligt avfall - Tjänster för insamling av fettavfall2016-06-29
Stockholm
Upphandling Avfallshantering - Tjänster för insamling av fettavfall2016-06-29
Stockholm
Upphandling Inbrotts- och brandlarm - Elinstallationer2016-06-29
Värmland
Upphandling Avfallshantering - Förbränning av hushållsavfall Avesta Vatten och Avfall2016-06-30
Dalarna
Upphandling Avfallsförbränning - Förbränning av hushållsavfall Avesta Vatten och Avfall2016-06-30
Dalarna
Upphandling Beskärning av träd och klippning av häckar - UH 2016-7 Teknisk förvaltning uteentreprenad för Hagby och Löts ÅV-anläggningar m.fl2016-06-30
Stockholm
Upphandling Reparation och underhåll - UH 2016-7 Teknisk förvaltning uteentreprenad för Hagby och Löts ÅV-anläggningar m.fl2016-06-30
Stockholm
Upphandling Avfallshantering - Upphandling av avfallsförbränningstjänster2016-07-01
Skåne
Upphandling Avfallsförbränning - Upphandling av avfallsförbränningstjänster2016-07-01
Skåne
Upphandling Säkerhetstjänster - Bevakning- och Jourtjänster2016-07-01
Västra Götaland
Upphandling Insamling av avfall - Avfallshämtning i kommunerna Munkedal, Sotenäs och Tanum2016-07-04
Västra Götaland
Upphandling Sophämtning - Avfallshämtning i kommunerna Munkedal, Sotenäs och Tanum2016-07-04
Västra Götaland
Upphandling Avfallshantering - Spolbilstjänster2016-07-04
Halland
Upphandling Anläggningsarbete - Mark- och anläggningsarbeten fastighetsmark2016-07-06
Östergötland
Upphandling Diskmedel - Kemiskt tekniskt, städ och hygien2016-07-07
Södermanland
Upphandling Toalettrengöringsmedel - Kemiskt tekniskt, städ och hygien2016-07-07
Södermanland
Upphandling Golvrengöringsmedel - Kemiskt tekniskt, städ och hygien2016-07-07
Södermanland
Upphandling Kvastar och borstar och andra artiklar för hushållsändamål - Kemiskt tekniskt, städ och hygien2016-07-07
Södermanland
Upphandling Plastprodukter - Kemiskt tekniskt, städ och hygien2016-07-07
Södermanland
Upphandling Rengöringsmedel - Kemiskt tekniskt, städ och hygien2016-07-07
Södermanland
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook