UPPHANDLING FASTIGHETSVÅRD / STÄDNING

Upphandlingar inom fastighetsvård och fastighetsunderhåll, park och trädgårdsskötsel med förenlig verksamhet. Städning, lokalvård, specialstädningar, fönsterputsning och golvvård med tillhörande arbeten.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster - Upphandling av slamtömning av enskilda trekammarbrunnar, reningsverk, tömning av fettavskiljare samt service till VA-nätet etc. inom Emmaboda kommun 1.1.2017 - 31.12.20182016-10-04
Kalmar
Upphandling Städning och renhållning - Upphandling av lokalvård2016-10-06
Stockholm
Upphandling Skyddstillsyn - Klottersanering och klotterskydd.2016-10-10
Stockholm
Upphandling Klottersanering - Klottersanering Område Öster.2016-10-10
Västra Götaland
Upphandling Städning - Lokalvård ? SoF Väster.2016-10-12
Skåne
Upphandling Hygienartiklar - Upphandling av hygien-, pappers- och plastprodukter2016-10-13
Skåne
Upphandling Sopsäckar och soppåsar av polyeten - Upphandling av hygien-, pappers- och plastprodukter2016-10-13
Skåne
Upphandling Plastprodukter - Upphandling av hygien-, pappers- och plastprodukter.2016-10-13
Skåne
Upphandling Klottersanering - Klottersanering2016-10-17
Västra Götaland
Upphandling Containerhantering - Containertransporter i Tingsryds kommun2016-10-19
Kronoberg
Upphandling Städning - Fönsterputsning- och storstädning.2016-10-19
Kronoberg
Upphandling Städning av byggnader - Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för polisområde Norrbotten.2016-10-19
Stockholm
Upphandling Städning och renhållning - Lokalvård för Kulturhuset och Stadsteatern.2016-10-21
Stockholm
Upphandling Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster - Spol- och filmbilstjänster2016-10-21
Skåne
Upphandling Markskötsel - Marktjänster.2016-10-21
Skåne
Upphandling Rensning av avlopp - Spol- och filmbilstjänster.2016-10-21
Skåne
Upphandling Avfallstjänster - Transport av avfall2016-10-24
Värmland
Upphandling Avfallsförbränning - Behandling av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, Hedemora Energi AB.2016-10-24
Dalarna
Upphandling Avfallstjänster - Omhändertagande av farligt avfall.2016-10-24
Uppsala
Upphandling Städning av byggnader - Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för polisområde Skåne.2016-10-24
Stockholm
Upphandling Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter - Skadedjurssanering.2016-10-25
Stockholm
Upphandling Dammtrasor - Städutrustning, Hygienprodukter och Rengöringsmedel2016-10-25
Södermanland
Upphandling Rengöringsmedel - Städutrustning, Hygienprodukter och Rengöringsmedel2016-10-25
Södermanland
Upphandling Avfallstjänster - Slamomhändertagande2016-10-25
Kalmar
Upphandling Rengöringsmedel - Städutrustning, Hygienprodukter och Rengöringsmedel.2016-10-25
Södermanland
Upphandling Underhåll av kyrkogårdar - Markskötselentreprenad Skogskyrkogården, Stockholm2016-10-28
Stockholm
Upphandling Plantering och skötsel av grönområden - Markskötselentreprenad Skogskyrkogården, Stockholm2016-10-28
Stockholm
Upphandling Trädgårdstjänster - Markskötselentreprenad Skogskyrkogården, Stockholm2016-10-28
Stockholm
Upphandling Markskötsel - Markskötselentreprenad Skogskyrkogården, Stockholm2016-10-28
Stockholm
Upphandling Markskötsel - Markskötselentreprenad Skogskyrkogården, Stockholm.2016-10-28
Stockholm
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook