UPPHANDLING FASTIGHETSVÅRD / STÄDNING

Upphandlingar inom fastighetsvård och fastighetsunderhåll, park och trädgårdsskötsel med förenlig verksamhet. Städning, lokalvård, specialstädningar, fönsterputsning och golvvård med tillhörande arbeten.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Skötsel av trädgårdar och parker - Gatu- och parkskötsel vinter och sommar på allmän platsmark2016-07-25
Stockholm
Upphandling Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning - Städning av student- och gästforskarbostäder2016-07-27
Skåne
Upphandling Städning - Städning av student- och gästforskarbostäder2016-07-27
Skåne
Upphandling Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster - Hushållsavfall till förbränning - Hudiksvalls kommun2016-08-08
Gävleborg
Upphandling Passerkontrollsystem - Leverans, montage och service/underhåll av passer- och låssystem2016-08-12
Stockholm
Upphandling Städning och renhållning - Städtjänster ? Sociala resursförvaltningen.2016-08-17
Skåne
Upphandling Elektroniskt säkerhetslås - Digitala nycklar2016-08-17
Skåne
Upphandling Städning och renhållning - Upphandling av lokalvård till Naturhistoriska riksmuseet2016-08-17
Stockholm
Upphandling Fastighetsskötsel - Förvaltningsentreprenad transportsystem inom Stockholms skolor2016-08-22
Stockholm
Upphandling Fastighetsförvaltning - Förvaltningsentreprenad transportsystem inom Stockholms skolor2016-08-22
Stockholm
Upphandling Fastighetsskötsel - Funktionsentreprenad avseende fastighetsförvaltning förskola.2016-08-23
Skåne
Upphandling Markskötsel - Upphandling markskötsel Hökarängen.2016-08-23
Stockholm
Upphandling Markskötsel - Upphandling av markskötsel Sätra.2016-08-23
Stockholm
Upphandling Fastighetsskötsel - Snöröjning och halkbekämpning2016-08-23
Skåne
Upphandling Brandsläckare - Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning, Uppsala kommun2016-08-26
Uppsala
Upphandling Städning av byggnader - Lokalvård Hässelby område 063 och 064.2016-08-26
Stockholm
Upphandling Avfallstjänster - Service och underhåll stationära sopsugsanläggningar.2016-08-28
Stockholm
Upphandling Städning - Städtjänster och övriga tjänster2016-08-29
Värmland
Upphandling Reparation och underhåll av lekplatsutrustning - Driftentreprenad för gatu- och parkmark, kvartersmark och LSAB Lomma kommun2016-08-29
Skåne
Upphandling Städning - Lokalvård boende.2016-08-30
Östergötland
Upphandling Städning - Lokalvård Förvaren.2016-08-30
Östergötland
Upphandling Klottersanering - MKB Fastighets AB ? Klotter-, fasad- och garagesanering Ramavtal 2016.2016-08-31
Skåne
Upphandling Vaktmästartjänster - Köp av tjänster, internservice2016-08-31
Stockholm
Upphandling Städning - Köp av tjänster, internservice2016-08-31
Stockholm
Upphandling Hygienartiklar - Städredskap och rengöringsmaterial STIC 2016.2016-08-31
Stockholm
Upphandling Städning - Samverkansentreprenad reception och kontorsstädning - enligt nya Aff2016-08-31
Uppsala
Upphandling Avfallshantering - Ramavtal - Förbränning av avfall2016-08-31
Södermanland
Upphandling Kontorsstädning - MKB Internservice kontor Triangeln i Malmö.2016-09-01
Skåne
Upphandling Städning - Lokalvårdstjänster till häktet och anstalten i Gävle.2016-09-01
Västernorrland
Upphandling Städning - Städentreprenad 20162016-09-01
Stockholm
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook