UPPHANDLINGAR INOM SERVICE, TJÄNSTER OCH UNDERHÅLL (alla branscher)

Upphandlingar tjänster, service och underhåll. Från utbildning, bemanning, tolk, till reparationer, tillverkning, detaljer, tekniska tjänster, design och inredning, matlagning, reklam, media, mässor och el-energi och elkraft.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Reparation och underhåll av elektriska maskiner, apparater och tillhörande utrustning - Fastighetsservice.2017-01-17
Halland
Upphandling Telefonsvarartjänster - Ramavtal med call-center.2017-01-18
Stockholm
Upphandling Tolktjänster - Förmedling av teckenspråkstolkar.2017-01-18
Stockholm
Upphandling Fartyg och båtar - Vägfärjan 311/Castella, Nybyggnation av styrhytt med recess- och toalettutrymmen samt byte av huvudmotorer och övervakningssystem2017-01-18
Stockholm
Upphandling Byggnadsinstallationsarbeten - Vägfärjan 311/Castella, Nybyggnation av styrhytt med recess- och toalettutrymmen samt byte av huvudmotorer och övervakningssystem2017-01-18
Stockholm
Upphandling Arkitekttjänster - Hyresgästkonsulter inom aktivitetsbaserat arbetssätt.2017-01-19
Västra Götaland
Upphandling Energi och tillhörande tjänster - Ramavtal injustering av värmesystem, värmeåtervinningssystem, energianalyser och driftoptimering.2017-01-19
Stockholm
Upphandling Skaldjursodling - Upptag av kväve och fosfor ur Östersjön genom musselskörd2017-01-19
Uppsala
Upphandling Skaldjursodling - Upptag av kväve och fosfor ur Östersjön genom musselskörd.2017-01-19
Uppsala
Upphandling Telekommunikationstjänster - Operatörstjänster ? Telefoni.2017-01-20
Halland
Upphandling Undersökningar - Medarbetarundersökning och temperaturmätning.2017-01-22
Stockholm
Upphandling Konsulttjänster för företagsutveckling - Organisationskonsulter.2017-01-23
Södermanland
Upphandling Rekryteringstjänster - Rekryteringstjänster.2017-01-23
Gävleborg
Upphandling Socialt arbete - Bemanningstjänster socialsekreterare och biståndshandläggare.2017-01-25
Stockholm
Upphandling Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster - Upphandling av tjänster avseende kundresor och tjänstedesign.2017-01-30
Stockholm
Upphandling Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning - Underhåll av fartygselektronik.2017-01-30
Blekinge
Upphandling Reparation och underhåll av skepp - 2,5 årsöversyn KBV 001.2017-01-31
Blekinge
Upphandling Trycksaker och tillhörande produkter - Upphandling ? Tryckeritjänster.2017-01-31
Uppsala
Upphandling Grafisk formgivning - Grafisk produktion.2017-01-31
Stockholm
Upphandling Telekommunikationstjänster - Kommunikation som tjänst.2017-02-01
Västmanland
Upphandling Film- och videotjänster - Ramavtal avseende kommunikationstjänster.2017-02-01
Stockholm
Upphandling Lokaltelefoni - Telefoni med tillhörande tjänster, Hälsingland.2017-02-03
Gävleborg
Upphandling Telekommunikationstjänster - Upphandling av kommunikationslösning.2017-02-13
Stockholm
Upphandling Hamndrift - Tjänstekoncession av gästhamnar.2017-02-15
Södermanland
   
Copyright © 1998 - 2017 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook