UPPHANDLINGAR INOM SERVICE, TJÄNSTER OCH UNDERHÅLL (alla branscher)

Upphandlingar tjänster, service och underhåll. Från utbildning, bemanning, tolk, till reparationer, tillverkning, detaljer, tekniska tjänster, design och inredning, matlagning, reklam, media, mässor och el-energi och elkraft.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Avfallstjänster - Förbränning av hushållsavfall Avesta Vatten och Avfall2016-06-30
Dalarna
Upphandling Konsulttjänster för upphandling - Upphandling av ramavtal avseende upphandlingskonsulttjänster2016-06-30
Stockholm
Upphandling Ljudteknikertjänster - Hyra av utrustning och tekniker till ljud- och ljusproduktioner2016-06-30
Halland
Upphandling Festarrangemang - Hyra av utrustning och tekniker till ljud- och ljusproduktioner2016-06-30
Halland
Upphandling Ljustekniska tjänster - Hyra av utrustning och tekniker till ljud- och ljusproduktioner2016-06-30
Halland
Upphandling Installation av ljudutrustning - Hyra av utrustning och tekniker till ljud- och ljusproduktioner2016-06-30
Halland
Upphandling Ljudanordningar - Hyra av utrustning och tekniker till ljud- och ljusproduktioner2016-06-30
Halland
Upphandling Avfallstjänster - Upphandling av avfallsförbränningstjänster2016-07-01
Skåne
Upphandling Leverantörstjänster - Leverantör av eventkontributionstjänster2016-07-03
Stockholm
Upphandling Telekommunikationstjänster - Leverantör av eventkontributionstjänster2016-07-03
Stockholm
Upphandling Konsulttjänster för upphandling - Upphandlingskonsulter2016-07-04
Södermanland
Upphandling Avfallstjänster - Avfallshämtning i kommunerna Munkedal, Sotenäs och Tanum2016-07-04
Västra Götaland
Upphandling Vägtransporter - Lastbilstjänster Grus-, jord- och schakttransporter2016-07-04
Södermanland
Upphandling Avfallstjänster - Spolbilstjänster2016-07-04
Halland
Upphandling Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad - Tekniska konsulter inom plan, mark och exploatering2016-07-04
Västra Götaland
Upphandling Mobiltelefontjänster - Operatörstjänster2016-07-05
Halland
Upphandling Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad - Ingenjörstjänster dagvattenhantering2016-07-05
Uppsala
Upphandling Inlåningstjänster - Upphandling av system och tjänster för administration av personallån2016-07-05
Stockholm
Upphandling Eldistribution - EL Handel, Fastighetsel 2017 LKF AB2016-07-07
Skåne
Upphandling Diverse företags- och övriga tjänster - Medieförmedlingstjänster vid platsannonsering2016-07-12
Stockholm
Upphandling Reklam och marknadsföring - Medieförmedlingstjänster vid platsannonsering2016-07-12
Stockholm
Upphandling Tjänster avseende fast egendom - Upphandling av förhandlingstjänster mm vid skydd av värdefull natur2016-07-15
Stockholm
Upphandling Utfyllnad - NDS E-339 Ombyggnad av Södra kajen2016-08-10
Stockholm
Upphandling Järnvägsingenjörstjänster - Ingenjörstjänster för spår-, trafiksignalanläggningar och ITS2016-08-31
Uppsala
Upphandling Tjänster avseende fast egendom - Upphandling av Hyreskontrakt för kontor och laboratorier2016-09-01
Uppsala
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook