UPPHANDLINGAR INOM SERVICE, TJÄNSTER OCH UNDERHÅLL (alla branscher)

Upphandlingar tjänster, service och underhåll. Från utbildning, bemanning, tolk, till reparationer, tillverkning, detaljer, tekniska tjänster, design och inredning, matlagning, reklam, media, mässor och el-energi och elkraft.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Larmsystem - Mobila larmenheter2016-12-07
Stockholm
Upphandling Undervisning och utbildning - Utbildning i fristående kurser för målgrupper inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.2016-12-09
Västra Götaland
Upphandling Underhåll av telekommunikationsutrustning - Fastighetsunderhåll Data och telenät.2016-12-11
Värmland
Upphandling Transformatorer - Mättransformatorer samt därtill hörande produkter och tjänster2016-12-12
Stockholm
Upphandling Företags- och organisationsrådgivning - Ramavtal - Finansiella konsulttjänster2016-12-12
Stockholm
Upphandling Undersökningar - Ramavtal - Finansiella konsulttjänster2016-12-12
Stockholm
Upphandling Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi - Elektricitet från förnybara energikällor.2016-12-12
Blekinge
Upphandling Bilparkeringstjänster - Bevakningstjänster2016-12-12
Halland
Upphandling Utvärderingskonsulttjänster - Ramavtal för konsulttjänster inom projektutvärdering.2016-12-12
Östergötland
Upphandling Färdiga maträtter - Varmmat till Rättspsykiatrin.2016-12-12
Stockholm
Upphandling Installation av telekommunikationsutrustning - Bredbandsnät Västra Orust Hälleviksstrand Kråksundsgap2016-12-13
Västra Götaland
Upphandling Telekommunikationsutrustning - Drift och underhåll befintlig telekom infrastruktur.2016-12-13
Norrbotten
Upphandling Reparation och underhåll - Service och underhåll av sopsugsanläggningar.2016-12-14
Stockholm
Upphandling Genomförande av undersökningar - Enkättjänster 2017.2016-12-19
Stockholm
Upphandling Vuxen- och annan undervisning - Distansutbildning inom grundläggande vuxenutbildning och gymnasiala kurser2016-12-19
Skåne
Upphandling Ljudteknikertjänster - Service av möteslokalers tekniska utrustning inkl. hörslingor2016-12-19
Halland
Upphandling Reparation och underhåll av ljudutrustning - Service av möteslokalers tekniska utrustning inkl. hörslingor2016-12-19
Halland
Upphandling Reparation och underhåll - Service trädgård- och arbetsmaskiner.2016-12-19
Södermanland
Upphandling Vuxen- och annan undervisning - Distansutbildning inom grundläggande vuxenutbildning och gymnasiala kurser.2016-12-19
Skåne
Upphandling Parkeringstjänster - Parkeringsövervakning avtalsområde 1.2016-12-19
Västra Götaland
Upphandling Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik - SOM-undersökningarna 2017.2016-12-19
Västra Götaland
Upphandling Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet - Konsultförmedlare ? Verksamhets- och organisationskonsulter.2016-12-19
Västra Götaland
Upphandling Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi - El-leveranser.2016-12-21
Skåne
Upphandling Värmepumpar - Upphandling Kyltjänst.2016-12-21
Södermanland
Upphandling Undervisning och utbildning - Vuxenutbildning distans.2016-12-21
Gävleborg
Upphandling Företags- och organisationsrådgivning - Strategisk kommunikation.2016-12-22
Skåne
Upphandling Eldistributions- och reglerutrustning - OT15 nollpunktsutrustning Lidköpings Elnät.2016-12-22
Västra Götaland
Upphandling Flygkartstjänster - Flygfotografering, flygburen laserskanning och fotogrammetrisk kartering.2016-12-27
Stockholm
Upphandling Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet - Kommunikationstjänster.2016-12-27
Skåne
Upphandling Tekniska tjänster - Tekniska konsulttjänster.2016-12-30
Jämtland
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook