UPPHANDLINGAR INOM SERVICE, TJÄNSTER OCH UNDERHÅLL (alla branscher)

Upphandlingar tjänster, service och underhåll. Från utbildning, bemanning, tolk, till reparationer, tillverkning, detaljer, tekniska tjänster, design och inredning, matlagning, reklam, media, mässor och el-energi och elkraft.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Tjänster utförda av vårdpersonal - Bemanning vårdpersonal till Svalövs kommun ? ramavtal.2016-10-24
Skåne
Upphandling Förmedling av personal, även tillfälligt anställda - Bemanning Förskolepersonal2016-10-24
Stockholm
Upphandling Rekryteringstjänster - Bemanning Förskolepersonal2016-10-24
Stockholm
Upphandling Utbildningstjänster - Kommunikationstjänster2016-10-24
Stockholm
Upphandling Trycktjänster - Kommunikationstjänster2016-10-24
Stockholm
Upphandling Författartjänster - Kommunikationstjänster2016-10-24
Stockholm
Upphandling Reklam och marknadsföring - Kommunikationstjänster2016-10-24
Stockholm
Upphandling Redovisning och revision - Upphandling av revisionstjänster till Borgholms kommun och till Borgholm Energi Elnät AB med dotterbolag2016-10-24
Kalmar
Upphandling Bemanningstjänster för enskilda - Bemanning Förskolepersonal.2016-10-24
Stockholm
Upphandling Catering - Upphandling av catering Lunds kommun.2016-10-24
Skåne
Upphandling Reklam och marknadsföring - Kommunikationstjänster.2016-10-24
Stockholm
Upphandling Konsulttjänster för företagsutveckling - Konsulttjänster inom regional utvecklingsplanering och genomförande 2017, SLL36072016-10-25
Stockholm
Upphandling Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik - Konsulttjänster inom regional utvecklingsplanering och genomförande 2017, SLL36072016-10-25
Stockholm
Upphandling Företags- och organisationsrådgivning - Konsulttjänster inom regional utvecklingsplanering och genomförande 2017, SLL3607.2016-10-25
Stockholm
Upphandling Personalutveckling - Ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling2016-10-25
Stockholm
Upphandling Personalutveckling - Ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling.2016-10-25
Stockholm
Upphandling Översättartjänster - Översättningstjänster2016-10-26
Stockholm
Upphandling Översättartjänster - Översättningstjänster.2016-10-26
Stockholm
Upphandling Konsulttjänster för upphandling - Upphandling avseende upphandlingskonsulter2016-10-26
Stockholm
Upphandling Personlighetsutvecklande utbildning - Grön omsorg Hudiksvall2016-10-26
Gävleborg
Upphandling Personalförmedling - Upphandling av rekryteringstjänster, Lunds kommun m.fl2016-10-27
Skåne
Upphandling Rekryteringstjänster - Upphandling av rekryteringstjänster, Lunds kommun m.fl.2016-10-27
Skåne
Upphandling Pensionstjänster - Pension 2016.2016-10-28
Stockholm
Upphandling Konsulttjänster för upphandling - Upphandling av upphandlings- och inköpskonsulter.2016-10-28
Stockholm
Upphandling Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster - NDS T-302 Stödsystem bygglogistik2016-10-31
Stockholm
Upphandling Tekniska tjänster - Upphandling av ramavtal avseende konsulter för kvalitativa utredningar med inriktning på teknik och funktion2016-10-31
Stockholm
Upphandling Utbildningstjänster - Ledar- och medarbetarutveckling2016-10-31
Halland
Upphandling Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning - Ledar- och medarbetarutveckling.2016-10-31
Halland
Upphandling Personalförmedling - Bemanningstjänster bildgranskning och telefonihandläggning.2016-10-31
Östergötland
Upphandling Elektriska hushållsapparater för rengöring; strykjärn - Lokalvårdsmaskiner inklusive service och reparation2016-10-31
Halland
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook