UPPHANDLINGAR INOM SERVICE, TJÄNSTER OCH UNDERHÅLL (alla branscher)

Upphandlingar tjänster, service och underhåll. Från utbildning, bemanning, tolk, till reparationer, tillverkning, detaljer, tekniska tjänster, design och inredning, matlagning, reklam, media, mässor och el-energi och elkraft.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Installation av radio-, televisions-, ljud- och videoutrustning - Professionell bildutrustning Kulturhuset Stadsteatern2016-09-30
Stockholm
Upphandling Elektricitet - Elhandelstjänster.2016-09-30
Uppsala
Upphandling Telekommunikationstjänster - Fasta och mobila telekommunikationstjänster för kommunerna i Skåne.2016-09-30
Skåne
Upphandling Utbildningstjänster - Kulturskola2016-10-04
Kronoberg
Upphandling Konsulttjänster för upphandling - Upphandlingskonsulter.2016-10-04
Stockholm
Upphandling Utbildningstjänster - Kulturskola.2016-10-04
Kronoberg
Upphandling Reklam och marknadsföring - Kommunikations- och reklambyråtjänster.2016-10-06
Stockholm
Upphandling Tolktjänster - Extern remiss ? Förmedling av teckenspråkstolkar 2017.2016-10-10
Stockholm
Upphandling Tolktjänster - Upphandling av Teletal2016-10-10
Stockholm
Upphandling Tjänster i samband med fiske - Trål för torskfiske.2016-10-10
Uppsala
Upphandling Telekommunikationstjänster - Upphandling av Teletal.2016-10-10
Stockholm
Upphandling Undersökningar - Upphandling av Kvalitativa undersökningstjänster.2016-10-10
Stockholm
Upphandling Undersökningar - Upphandling av undersökningstjänster i webb-panel.2016-10-10
Stockholm
Upphandling Datainsamlings- och kollateringstjänster - Upphandling av undersökningstjänster för fält (datainsamling).2016-10-10
Stockholm
Upphandling Undersökningar - Upphandling av kvantitativa undersökningstjänster.2016-10-10
Stockholm
Upphandling Reklam och marknadsföring - Kommunikationstjänster2016-10-10
Stockholm
Upphandling Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster - Kommunikationstjänster.2016-10-10
Stockholm
Upphandling Elektricitet - Elkraft2016-10-11
Stockholm
Upphandling Elektricitet - Elkraft.2016-10-11
Stockholm
Upphandling Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor - Stationstankning Biogas 100 och HVO.2016-10-11
Blekinge
Upphandling Telefonväxeltjänster - Växellösning och operatörstjänst, Salems kommun.2016-10-12
Stockholm
Upphandling Trycktjänster - Ramavtal Tryckeritjänster2016-10-17
Västra Götaland
Upphandling Trycktjänster - Ramavtal Tryckeritjänster.2016-10-17
Västra Götaland
Upphandling Restaurang- och serveringstjänster - Kyld portionsmat.2016-10-17
Västra Götaland
Upphandling Reklam och marknadsföring - Upphandling ramavtal reklam- och kommunikationsuppdrag, Dnr 2016/888.2016-10-17
Värmland
Upphandling Genomförande av undersökningar - Medarbetarundersökning.2016-10-18
Stockholm
Upphandling Översättartjänster - Översättningstjänster.2016-10-18
Stockholm
Upphandling Vaktmästartjänster - Vaktmästarjänster inom skolor.2016-10-18
Stockholm
Upphandling Undersökningar - Folkhälsoundersökning Liv och Hälsa 2017.2016-10-19
Örebro
Upphandling Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster - Upphandling av konsulttjänster avseende fortsatt införande av lean.2016-10-20
Stockholm
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook