UPPHANDLINGAR INOM SERVICE, TJÄNSTER OCH UNDERHÅLL (alla branscher)

Upphandlingar tjänster, service och underhåll. Från utbildning, bemanning, tolk, till reparationer, tillverkning, detaljer, tekniska tjänster, design och inredning, matlagning, reklam, media, mässor och el-energi och elkraft.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Reparations- och underhållstjänster av motorfordon och tillhörande utrustning - Fullserviceleasing utan återköp2016-07-25
Blekinge
Upphandling Specialutbildning - Webbutbildningstjänster2016-07-27
Stockholm
Upphandling Telekommunikationstjänster - Telefonist 20162016-08-08
Värmland
Upphandling Matsalstjänster och catering - Upphandling av catering2016-08-08
Skåne
Upphandling Catering - Upphandling av catering2016-08-08
Skåne
Upphandling Kopplingstjänster - Telefonist 20162016-08-08
Värmland
Upphandling Utfyllnad - NDS E-339 Ombyggnad av Södra kajen2016-08-10
Stockholm
Upphandling Elektroniskt säkerhetslås - Leverans, montage och service/underhåll av passer- och låssystem2016-08-12
Stockholm
Upphandling Lås - Leverans, montage och service/underhåll av passer- och låssystem2016-08-12
Stockholm
Upphandling Managementtjänster - Ramavtal IT- och managementkonsulter2016-08-15
Västernorrland
Upphandling Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster - Kanslistöd till kunskapsprogrammet Vindval.2016-08-15
Stockholm
Upphandling FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster - Utveckling och försök för prognosmodell vinterbränder i vegetation2016-08-15
Värmland
Upphandling Passagerartransport på väg för särskilda ändamål - Skolskjuts2016-08-15
Västra Götaland
Upphandling Tjänster utförda av resebyråer, utflyktsarrangörer och turistbyråer - Ansökningsinbjudan upphandling av Reseservicetjänster för Skellefteå City Airport AB2016-08-17
Kalmar
Upphandling Elektricitet - 2016-Elförsörjning2016-08-17
Norrbotten
Upphandling Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster - Ansökningsinbjudan upphandling av Reseservicetjänster för Skellefteå City Airport AB2016-08-17
Kalmar
Upphandling Resebyråtjänster och liknande tjänster - Ansökningsinbjudan upphandling av Reseservicetjänster för Skellefteå City Airport AB2016-08-17
Kalmar
Upphandling Managementtjänster - Konsulttjänster för organisations- och ledningsutveckling2016-08-18
Blekinge
Upphandling Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster - Konsulttjänster för organisations- och ledningsutveckling2016-08-18
Blekinge
Upphandling Matsalstjänster och catering - Mattransporter2016-08-18
Örebro
Upphandling Tjänster för skydd av vilda djur och växter - Utförande av karantän av ålyngel.2016-08-19
Skåne
Upphandling Utbildningsprogram - Konsultstöd Östersjöregionala ledarskapsprogram och utbildningsinsatser2016-08-19
Stockholm
Upphandling Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster - Konsulttjäst kravhantering2016-08-22
Stockholm
Upphandling Tjänster utförda av resebyråer, utflyktsarrangörer och turistbyråer - Ramavtal konsultuppdrag naturvård- och friluftsliv2016-08-22
Stockholm
Upphandling Personalförmedling - Upphandling av handläggningskonsulter inom bygglovsärenden.2016-08-25
Stockholm
Upphandling Reparation och underhåll av maskiner - Kaffeautomater2016-08-25
Stockholm
Upphandling Undersökningar - Upphandling av ramavtal avseende konsulter för kvantitativa undersökningar2016-08-25
Stockholm
Upphandling Branddetektorer - Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning, Uppsala kommun2016-08-26
Uppsala
Upphandling Eldistribution och tillhörande tjänster - Ny mottagningsstation för Karlstads El och Stadsnät2016-08-26
Värmland
Upphandling Eldistributions- och reglerutrustning - Ny mottagningsstation för Karlstads El och Stadsnät2016-08-26
Värmland
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook