UPPHANDLINGAR INOM SERVICE, TJÄNSTER OCH UNDERHÅLL (alla branscher)

Upphandlingar tjänster, service och underhåll. Från utbildning, bemanning, tolk, till reparationer, tillverkning, detaljer, tekniska tjänster, design och inredning, matlagning, reklam, media, mässor och el-energi och elkraft.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Reparation och underhåll - Järnhandelsvaror2016-05-27
Skåne
Upphandling Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster - Konsult plan, miljökonsekvens, geoteknik, kulturmiljö, naturmiljö2016-05-30
Värmland
Upphandling Drift av elektriska anläggningar - Drift och underhåll av gatubelysning och allmän el2016-05-30
Uppsala
Upphandling Diverse reparationer och underhåll - Drift och underhåll av gatubelysning och allmän el2016-05-30
Uppsala
Upphandling Låssmedstjänster - Lås, service och installation2016-05-30
Södermanland
Upphandling Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning - Fullservice leasing bilar2016-05-30
Kronoberg
Upphandling Hantering av ofarligt avfall - Slamsugning och spolbilstjänster2016-05-30
Halland
Upphandling Elektricitet - Förvaltare till elportfölj, Inköp Gävleborg2016-05-31
Gävleborg
Upphandling Eltekniska installationer - Tekniska installationer och teknikutrymmen2016-05-31
Blekinge
Upphandling Städning - Tillsyn och skötsel av Miljöhus/rum m.m. samt städning av 2 st. objekt2016-05-31
Blekinge
Upphandling Mobiltelefontjänster - Telefoni som tjänst2016-05-31
Blekinge
Upphandling Facility management tjänster inom Trafikverket.2016-05-31
Dalarna
Upphandling YH-utbildning EL.2016-05-31
Skåne
Upphandling Avfallstjänster - Verksamhetsavfall till förbränning samt omhändertagande av möbler2016-06-01
Värmland
Upphandling Avfallstjänster - Deponering av avfall2016-06-01
Värmland
Upphandling Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter - Livsmedel - Färskt nötkött2016-06-01
Värmland
Upphandling Grönsaker, frukt och nötter - Frukt, grönt och potatis2016-06-01
Blekinge
Upphandling färdiglagade matportioner Skövde kommun.2016-06-01
Västra Götaland
Upphandling E4 Förbifart Stockholm–Mentorskapsprogram.2016-06-01
Stockholm
Upphandling Avfallstjänster - Omhändertagande av avfall2016-06-02
Värmland
Upphandling Elkraft Uppsalahem.2016-06-02
Uppsala
Upphandling Elinstallation av utrustning för eldistribution - Skötsel av tekniska fastighetsinstallationer2016-06-06
Värmland
Upphandling Ramavtal Patent- och immaterialrättskonsulter.2016-06-06
Västerbotten
Upphandling Matsalstjänster och catering - Mattransporter 20162016-06-07
Kalmar
Upphandling Rådgivning avseende patent och upphovsrätt - Patentombudstjänster2016-06-07
Skåne
Upphandling Blandade mejeriprodukter - Mejeriprodukter2016-06-07
Dalarna
Upphandling Utskriftstjänster.2016-06-07
Västernorrland
Upphandling Tolktjänster till Region Kronoberg2016-06-07
Kronoberg
Upphandling Charkuterivaror - Livsmedel, Småkök och kompletteringshandel2016-06-08
Värmland
Upphandling Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet - Fler arbetstillfällen genom affärsutveckling av företag2016-06-08
Skåne
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook