LÄS MER OM ATT SKAPA EN UPPHANDLING

Du som Inköpare / Beställare som arbetar med att lägga ut upphandlingar på marknaden för intagande av pris, här är möjligheten Du väntat på!

Att exponera upphandlingarna på Anbudspoolens webbsidor ger Dig en möjlighet att i vissa upphandlinga ta betalt för framtagning och utskick av förfrågningsunderlaget -vi kontaktar samtliga entreprenörer i Ditt Län med Kommun att en upphandling finns för beräkning:

- vi ser till att Du får maximalt antal svar på varje upphandling via vår Trade Support avdelning

- vi ger Er möjlighet att återbetala till Er kostnaden för framtagande och utskick av handlingar

- den summan som svarande entreprenörer betalar, återbetalas till Er via MIN SIDA

Vi vet att Du som Inköpare / Beställare kan med vårt återbetalssytem hantera ännu mer tid på att sammanställa fler förfrågningar och vara ytterligare effektivare i genomgång av samtliga inkommande svar för att verkligen vara säker på att rätt entreprenör är utvald i den aktuella upphandlingen.

På MIN SIDA hanterar Du allt från uppgifter om Dig som beställare till Din utlagda upphandlingar, svars statistik med historik, ditt tillgodokonto med egen statestik på fakturering och information om varje svarande entreprenör och hjälp med avslut i upphandlingen i form av att efter utvald entreprenör fått ordern ska Du som beställare göra en bekräftelse att upphandlingen är avslutad och entreprenör utvald. Vi kontaktar samtliga entreprenörer i upphandlingen att entreprenör är utvald med namn och pris, allt för att förenkla för entreprenören som vart med inkommande med pris i anbudet och att lagen om offentlig upphandling eftersträvs och följs.

Välkommen!

Hammarstedts
Brorssons VVS service
Seveko VVS Konsulter
Grundfos
Armatec
Askims Pump
Epro Energiprojekt
DHI
Copyright © 1998 - 2020 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook