CPV Koder
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

30194810T-linjaler
30194800T-linjaler och trianglar
18331000T-tröjor
18330000T-tröjor och skjortor
30237450Tabletter
14711100Tackjärn
37451330Tacklingsdockor
44431000Täckplattor
45221213Täckta eller delvis täckta järnvägsschakt
45221210Täckta eller delvis täckta schakt
45221214Täckta eller delvis täckta vägschakt
44312300Taggtråd
63711100Tågövervakning
34943000Tågövervakningssystem
34631300Tågsäten
39541120Tågvirke
39541000Tågvirke, rep, segelgarn och nät
31524000Tak- och väggarmatur
45260000Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg
31524100Takarmatur
31524120Takbelysning
44112420Takbjälkar
45261410Takisoleringsarbeten
44112410Taklag
45261200Takläggning och takmålning
45261210Takläggningsarbete
45261100Taklagsarbete
44115400Taklampor
31518300Taklyktor
38561110Takometrar
45261910Takreparation
44112510Takspån
44112430Takstol
44112500Taktäckningsmaterial
35712000Taktisk ledning, styrning och kommunikation
35622500Taktiska anti-ballistiska robotar
35622000Taktiska robotar
37322600Taktpinnar
45261920Takunderhåll
42141600Taljor
42411000Taljor och lyftblock
14764000Tallium
39221210Tallrikar
39711340Tallriksvärmare
39522530Tält
33163000Tält för medicinskt bruk
39522520Tältsängar
37316300Tamburiner
31532510Tändapparater för fluorescerande belysning
31532500Tändapparater för lampor
39225000Tändare, artiklar av brännbart material, pyrotekniska produkter, tändstickor och flytande bränsle eller gasbränsle
33131510Tandborrar
33711710Tandborstar
33141820Tänder
33141810Tandfyllningsmaterial
33132000Tandimplantat
33131100Tandkirurgiska instrument
33711720Tandkräm
33131000Tandläkarinstrument
33192410Tandläkarstolar
85131000Tandläkarvård
85130000Tandläkarvård och tillhörande tjänster
33711730Tandpetare
33138100Tandproteser
85131100Tandreglering
85131110Tandregleringskirurgi
33111500Tandröntgen
39225300Tändstickor
34312200Tändstift
33711760Tandtråd
33711790Tandvårdskit
30237470Tangentbord för blindskrift
30237460Tangentbord till datorer
30237295Tangentbordsskydd
37311000Tangentinstrument
44512200Tänger
03222240Tangeriner
44611000Tankar
44600000Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor
44610000Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl
34133110Tankbilar
34512800Tankfartyg
35611700Tankflygplan
34223200Tankfordon
63712600Tankning
63721400Tankning av fartyg
42122120Tankningsutrustning för helikoptrar
34133100Tankrar
90913100Tankrengöring
90913000Tankrengöring och reservoarrengöring
34223360Tanksläpvagnar
24223000Tanniner
14754000Tantal
39191100Tapeter
39190000Tapeter och övrig beklädnad
98394000Tapetserararbeten
45432220Tapetsering
15624000Tapioka
15311200Tärnad, skivad och övrig fryst potatis
31161500Tätoljesystem
33711450Tatueringar
37822300Tavelkritor
39298200Tavelramar
30195700Tavelrengöringsmedel och tillbehör
30195921Tavelsuddar för magnettavlor
39292110Tavelsvampar
30195000Tavlor
38561120Taxametrar
60120000Taxitjänster
15863000Te
39221121Te- eller kaffekoppar
15864000Te- eller mateprodukter
39111200Teaterfåtöljer
03131200Tebuskar
44111100Tegel
45262520Tegelläggning
44111700Tegelplattor
15811400Tekakor ("crumpets")
14742000Teknetium
71621000Teknisk analys eller konsulttjänster
71631000Teknisk besiktning
71631400Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
71630000Teknisk besiktning och provning
71631300Teknisk byggnadsinspektion
71323200Teknisk konstruktion av anläggning
71323000Teknisk konstruktion av process- och produktionsindustrin
71322500Teknisk konstruktion av trafikanläggningar
09211700Teknisk och medicinsk vit olja, paraffinolja
80210000Teknisk och yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå
71632000Teknisk provning
71600000Teknisk provning, analys och konsulttjänster
92312213Teknisk textproduktion
80211000Teknisk undervisning på högstadie- och gymnasienivå
80531200Teknisk yrkesutbildning
22473000Tekniska handböcker
71321000Tekniska konstruktionstjänster för maskintekniska och elektriska installationer i byggnader
71356100Tekniska kontroller
71356400Tekniska planeringstjänster
22121000Tekniska publikationer
71356300Tekniska stödtjänster
71356000Tekniska tjänster
71335000Tekniska undersökningar
09211710Tekniska vita oljor
45222200Tekniskt arbete för militäranläggningar
45222300Tekniskt arbete för säkerhetsanläggningar
71356200Tekniskt bistånd
72611000Tekniskt datastöd
32552300Telefon- eller telegrafväxlar
64210000Telefon- och dataöverföring
30121410Telefon-/faxomkopplare
32552100Telefonapparater
32552130Telefonautomater
32552160Telefoner för hörselskadade
32552150Telefoner för synskadade
32551300Telefoner med hörlurar
32551100Telefonförbindelser
44212322Telefonhytter
32551500Telefonkablar
32552330Telefonkontrollapparater
31712111Telefonkort
64212900Telefonkortstjänster
32551400Telefonnät
32551200Telefonstationer
32332200Telefonsvarare
79510000Telefonsvarartjänster
79311210Telefonundersökningar
79511000Telefonupplysningar
32550000Telefonutrustning
64214200Telefonväxeltjänster
32543000Telefonväxlar
64216140Telegramtjänster
32520000Telekablar och telekommunikationsutrustning
32551000Telekablar och tillhörande utrustning
32523000Telekommunikationsanläggningar
32521000Telekommunikationskablar
32500000Telekommunikationsmateriel
32412100Telekommunikationsnät
32524000Telekommunikationssystem
64200000Telekommunikationstjänster
64220000Telekommunikationstjänster utom telefon- och dataöverföringstjänster
32522000Telekommunikationsutrustning
64224000Telekonferenstjänster
32441300Telematiksystem
64226000Telematiktjänster
32429000Telenätsutrustning
38635000Teleskop
32552520Teletext-utrustning
64216300Teletexttjänster
79512000Teletjänstcentral
44212262Televisionsmaster
92220000Televisionstjänster
32324300Televisionsutrustning
64216130Telextjänster
38931000Temperatur- och luftfuktighetsmätare
42131130Temperaturregulatorer
34612100Tenderlok
34612000Tenderlok och linbanevagnar
14714000Tenn
37452710Tennisbollar
37452730Tennisracketar
18333000Tenniströjor
37452700Tennisutrustning
14612700Tennmalmer
33123100Tensiometer
38294000Teodoliter
15864100Tepåsar
33192140Terapisoffor för psykiatrisk behandling
32442300Terminalemulatorer
31224500Terminaler
32442000Terminalutrustning
33111640Termografer
30197641Termografiskt papper
22993300Termografiskt papper eller kartong
38417000Termokorsinstrument
38412000Termometrar
39221150Termosflaskor
42943000Termostatbad och tillbehör
34113200Terrängfordon
45112440Terrassering av sluttningar
73430000Test och utvärdering
73436000Test och utvärdering av elektroniska system för militärt bruk
73435000Test och utvärdering av militära luftfartyg, robotar och rymdfarkoster
73433000Test och utvärdering av militärfordon
73434000Test och utvärdering av örlogsfartyg
73431000Test och utvärdering av säkerhetsutrustning
73432000Test och utvärdering av skjutvapen och ammunition
24321310Tetrakloreten
32552500Text-TV-apparater
32552510Text-TV-terminaler
22112000Textböcker
39563520Textila transportremmar
39563500Textilartiklar för tekniskt bruk
19620000Textilavfall/spill
39561120Textilband
39561131Textiletiketter
39561130Textiletiketter och -märken
19400000Textilgarn och -tråd
19430000Textilgarn och tråd av naturfibrer
39522500Textilier för campingbruk
19200000Textilier och tillhörande varor
98312100Textilimpregnering
39561132Textilmärken
42710000Textilmaskiner
39541200Textilnät
18936000Textilpåsar
98312000Textilrengöring
39563510Textilslangar
39192000Textiltapeter
39563100Textilvadd
39563000Textilvadd, garn, tyg och artiklar för tekniskt bruk
39500000Textilvaror
30175000Textningsutrustning
30192153Textstämplar
22210000Tidningar
22200000Tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och veckotidningar
22991000Tidningspapper
22990000Tidningspapper, handgjort papper, annat papper och annan papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål
30191120Tidningsställ
31221600Tidreläer
22212000Tidskrifter
38720000Tidskrivare
30199790Tidtabeller
38740000Tidur
15242000Tillagade fiskrätter
15131490Tillagade rätter av svinkött
15710000Tillagat djurfoder för bruksdjur och övriga djur
55322000Tillagning av måltider
30237400Tillbehör för datainmatning
33134000Tillbehör för endodonti
34946200Tillbehör för järnvägsspår
30237280Tillbehör för kraftförsörjning
30191140Tillbehör för personlig identifiering
33137000Tillbehör för profylaktisk tandvård
39264000Tillbehör för ringpärmar eller mappar
33133000Tillbehör för tandavtryck
32581210Tillbehör och komponenter till faxutrustning
18140000Tillbehör till arbetskläder
32351300Tillbehör till audioutrustning
39713431Tillbehör till dammsugare
33141642Tillbehör till drän
38111110Tillbehör till kompasser
32351000Tillbehör till ljud- och videoutrustning
38128000Tillbehör till meteorologiska instrument
37321000Tillbehör till musikinstrument
30197510Tillbehör till sigillvax
37321500Tillbehör till slaginstrument
37321300Tillbehör till stränginstrument
30195911Tillbehör till whiteboardtavlor
98513300Tillfällig personal för hushåll
15331480Tillfälligt konserverade grönsaker
72319000Tillhandahållande av data
79622000Tillhandahållande av hemtjänstpersonal
72268000Tillhandahållande av programvara
80580000Tillhandahållande av språkkurser
24957200Tillsatser för cement, bruk eller betong
71245000Tillståndsplaner, arbetsritningar och specifikationer
24610000Tillverkade sprängämnen
45262425Tillverkning av plattformsstöd
45262423Tillverkning på däck
45422000Timmer- och snickeriarbeten
77211100Timmerblädning
34134200Tipptruckar
34223370Tippvagnar
14724000Titan
24211300Titanoxid
92215000Tjänster avseende allmän mobilradio (GMRS)
92217000Tjänster avseende allmän mobilradio/familjeradio (GMRS/FRS)
76211120Tjänster avseende bassängfoder på brunnsplatsen
92216000Tjänster avseende familjeradio (FRS)
70000000Tjänster avseende fast egendom
70332000Tjänster avseende fast egendom som inte används för bostadsändamål
70332300Tjänster avseende industriell egendom
92222000Tjänster avseende intern-tv
90732000Tjänster avseende jordföroreningar
79130000Tjänster avseende juridisk dokumentation och certifiering
90722300Tjänster avseende landåtervinning
60651400Tjänster avseende lastfartyg för tunga transporter
71313440Tjänster avseende miljökonsekvensbedömning (MKB) för bygg- och anläggningsarbeten
76431300Tjänster avseende nedläggning av brunnsborrning
90741000Tjänster avseende oljeföroreningar
76431200Tjänster avseende öppning av brunnsborrning
66131000Tjänster avseende värdepappershandel
71314310Tjänster avseende värmeisolering av byggnader
90733000Tjänster avseende vattenföroreningar
76537000Tjänster avseende verktyg för losstagning av fastkilad borr
70340000Tjänster avseende vistelse med tidsdelning (time sharing)
75242100Tjänster för allmän ordning
75241000Tjänster för allmän säkerhet
75240000Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning
71331000Tjänster för borrslamsteknik
70331000Tjänster för bostadshus
71500000Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
85312100Tjänster för dagcentrer
72800000Tjänster för datorloggning och -provning
64222000Tjänster för distansarbete
79993100Tjänster för drift av anläggning
75211200Tjänster för ekonomiskt bistånd till utlandet
76490000Tjänster för färdigställande av borrhål
63726600Tjänster för fartygsdrift
98330000Tjänster för fysiskt välbefinnande
72720000Tjänster för globalt nät
72315200Tjänster för hantering av datanät
80411100Tjänster för körkortsprov
72710000Tjänster för lokalt datanät
75211300Tjänster för militärt bistånd till utlandet
64211000Tjänster för offentliga telefoner
76000000Tjänster för olje- och gasindustrin
76111000Tjänster för omförgasning
79950000Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser
76400000Tjänster för positionering av riggar
76211000Tjänster för rörupphängning
72900000Tjänster för säkerhetskopiering och katalogkonvertering
79993000Tjänster för servicesystem och drift av anläggning
63726610Tjänster för sjösättning av fartyg
92534000Tjänster för skydd av vilda djur och växter
98331000Tjänster för turkiska bad
77110000Tjänster förknippade med jordbruksproduktion
77230000Tjänster förknippade med skogsbruk
92530000Tjänster i botaniska och zoologiska trädgårdar samt naturreservat
92531000Tjänster i botaniska trädgårdar
92533000Tjänster i naturreservat
63712311Tjänster i samband med broavgifter
92112000Tjänster i samband med film- och videoproduktion
77700000Tjänster i samband med fiske
79222000Tjänster i samband med förberedelse av självdeklaration
92312212Tjänster i samband med framställning av manualer
75231210Tjänster i samband med frihetsberövande
76110000Tjänster i samband med gasutvinning
79212300Tjänster i samband med i lag föreskriven revision
90522000Tjänster i samband med kontaminerad jord
75231200Tjänster i samband med kvarhållande i häkte och rehabilitering av brottslingar
90524000Tjänster i samband med medicinskt avfall
76210000Tjänster i samband med oljeutvinning
79212500Tjänster i samband med räkenskapsgranskning
92330000Tjänster i samband med rekreationsområden
98131000Tjänster i samband med religionsutövande
55242000Tjänster i samband med semesterhem
77211000Tjänster i samband med skogsavverkning
55260000Tjänster i samband med sovvagnar
63712321Tjänster i samband med tunnelavgifter
63712210Tjänster i samband med vägavgifter
92532000Tjänster i zoologiska trädgårdar
90742000Tjänster med avseende på buller
90743000Tjänster med avseende på förorening av giftiga ämnen
90731000Tjänster med avseende på luftföroreningar
90711400Tjänster med avseende på miljökonsekvensbedömning (MKB) utom för byggprojekt
75231000Tjänster med avseende på rättsverksamhet
71314100Tjänster på elområdet
76510000Tjänster på land
76500000Tjänster på land och till havs
92331100Tjänster på mässor
92331000Tjänster på mässor och nöjesparker
92331200Tjänster på nöjesparker
76520000Tjänster till havs
98900000Tjänster tillhandahållna av exterritoriala organisationer och organ
98110000Tjänster tillhandahållna av företags-, yrkes- eller specialistorganisationer
98111000Tjänster tillhandahållna av företagsorganisationer
92312200Tjänster tillhandahållna av författare, kompositörer, skulptörer, underhållare och andra enskilda artister
60651500Tjänster tillhandahållna av hjälpfartyg
85145000Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier
60444100Tjänster tillhandahållna av piloter
98133000Tjänster tillhandahållna av sociala medlemsorganisationer
98113000Tjänster tillhandahållna av specialistorganisationer
98133110Tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer
92312240Tjänster uförda av underhållare
85121100Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
63725200Tjänster utförda av beredskapsfartyg
85146000Tjänster utförda av blodbanker
92312250Tjänster utförda av enskilda artister
76100000Tjänster utförda av fackmän för gasindustrin
76200000Tjänster utförda av fackmän för oljeindustrin
63726620Tjänster utförda av fjärrstyrda fordon
66518200Tjänster utförda av försäkringsbolag
98511000Tjänster utförda av handelsanställda
98510000Tjänster utförda av handelsanställda och industriarbetare
98512000Tjänster utförda av industriarbetare
98513200Tjänster utförda av kontorspersonal för enskilda
85146200Tjänster utförda av organbanker
98351110Tjänster utförda av parkeringsvakter
98132000Tjänster utförda av politiska organisationer
63500000Tjänster utförda av resebyråer, utflyktsarrangörer och turistbyråer
85146100Tjänster utförda av spermabanker
85141000Tjänster utförda av vårdpersonal
98112000Tjänster utförda av yrkesorganisationer
14213200Tjärmakadam
15512300Tjock grädde med en fetthalt av minst 63 viktprocent ("clotted cream")
03141000Tjursperma
39224310Toalettborstar
44411750Toalettcisterner
44411720Toalettlock
33761000Toalettpapper
33760000Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter
42968300Toalettpappershållare
39831600Toalettrengöringsmedel
44411710Toalettsitsar
44411700Toalettsitsar, toalettlock, toalettskålar och toalettcisterner
44411740Toalettstolar
15992000Tobak
15990000Tobak, tobaksvaror och tillbehör
15993000Tobakshandelsvaror
15991000Tobaksvaror
18813200Tofflor
79540000Tolktjänster
24321222Toluen
03221240Tomater
15331423Tomater på burk
15322100Tomatjuice
15871230Tomatketchup
15331425Tomatpuré
15331428Tomatsås
90460000Tömning av kloakbrunnar eller septiska tankar
90642000Tömning av rännstenar
45113000Tomtarbeten
45111291Tomtindelning
45111213Tomtrivning
71510000Tomtundersökningstjänster
30125130Toner för datacentraler samt forsknings- och dokumentationscentrum
30125120Toner för fotokopieringsmaskiner
30125110Toner för laserskrivare/faxmaskiner
03311400Tonfisk
38295000Topografisk utrustning
71351810Topografiska tjänster
71351800Topografiska tjänster och vattenprospektering med slagruta
71351811Topografiska undersökningar av arkeologiska utgrävningar
38946000Toppvärdesspänningsmätare (KVP-mätare)
14613200Toriummalmer
39713211Tork- och pressenheter
15230000Torkad eller saltad fisk; fisk i saltlake; rökt fisk
15231000Torkad fisk
15332410Torkad frukt
03212213Torkade ärter
03212210Torkade grönsaker
03212200Torkade grönsaker och baljfrukter
42214200Torkar för jordbruksprodukter
42991400Torkar för trä, pappersmassa, papper eller kartong
33141118Torkar och suddar
15131200Torkat, saltat, rökt eller kryddat kött
42716200Torkmaskiner
39221170Torkställ
44212230Torn
44212200Torn, fackverksmaster, lyftkranar och ledningsmaster
42414150Tornkranar
44212210Tornkranar
35332100Torpeder
50246100Torrdockstjänster
37412270Torrdräkter
15712000Torrfoder
15893000Torrvaror
03311210Torsk
03311200Torskfiskar
09112200Torv
92352100Totoverksamhet
33693100Toxiner
03410000Trä
45422100Träarbeten
03416000Träavfall
09111400Träbränslen
44531520Träbult och träskruv med sexkanthuvud
03452000Träd
34622300Trådbussar
77211400Trädfällning
71421000Trädgårdsarkitektur
03221221Trädgårdsärter
39142000Trädgårdsmöbler
77300000Trädgårdstjänster
03121000Trädgårdsväxter
03120000Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter
32510000Trådlös telekommunikationsutrustning
32552110Trådlösa telefoner
77211300Trädröjning
77211500Trädvård
44191400Träfiberplattor
45233150Trafikdämpande arbeten
34928460Trafikkoner
63712700Trafikkontroll
34632000Trafikledningsutrustning för järnvägar
34996100Trafikljus
34972000Trafikmätare
63712710Trafikövervakning
34970000Trafikregleringssystem
34962000Trafikreglerutrustning
80411000Trafikskoletjänster
34962100Trafiktornsutrustning
43810000Träförädlingsutrustning
24327200Träkol
16700000Traktorer
34390000Traktortillbehör
44191200Trälaminat
03461000Trämassa
34522700Trampbåtar
37425000Trampoliner/studsmattor
03222315Tranbär
98336000Träning, workout eller aerobics
37442810Träningsband
37442800Träningsband och -slangar
37441700Träningsbollar
37441300Träningscyklar
37451730Träningshjälpmedel för fotboll
37452740Träningshjälpmedel för tennis
18412100Träningsoveraller
34152000Träningssimulatorer
37442820Träningsslangar
37440000Träningsutrustning
37442500Träningsvikter
31170000Transformatorer
45232221Transformatorunderstation
31712354Transistorchips
31712350Transistorer
42141110Transmissionsaxlar
42141100Transmissionsaxlar, kamaxlar och vevaxlar
38511200Transmissionselektronmikroskop
09211500Transmissionsoljor
31711120Transorer
30192500Transparanger
30124530Transparensadapter för skanner
37823400Transparent eller genomskinligt papper
90521410Transport av lågaktivt avfall
90521420Transport av medelaktivt avfall
90521400Transport av radioaktivt avfall
90513700Transport av slam
60600000Transport på vattenvägar
42417310Transportband
34312600Transportband av gummi
60000000Transporter (utom avfallstransport)
63520000Transportförmedling
42417200Transportörer
34000000Transportutrustning och transporthjälpmedel
44115600Trapphissar
37441200Trappmaskiner
44233000Trappor
44423230Trappstegar
44531100Träskruv
39525800Trasor
03417000Träspill
34928210Trästolpar
44232000Trätakstol
24327330Trätjärebeck
44619400Trätunnor
42414200Traverskranar
44911200Travertin
30194820Trianglar
19251000Trikåvaror
24612200Trinitroglycerin
39298700Troféer
18235100Tröjor
18235000Tröjor, koftor och liknande plagg
37312200Tromboner
03222110Tropisk frukt
03222100Tropisk frukt och nötter
03412000Tropiska träslag
44221500Trösklar
18313000Trosor
44113130Trottoarsten
42415200Truckar
42415210Truckar med hanteringsutrustning
42414410Truckkranar
30124300Trumma till kontorsmaskiner
37316500Trummor (instrument)
37312100Trumpeter
31342000Trunkkablar, isolerade
42962000Tryckeriutrustning och grafisk utrustning
22610000Tryckfärg
30192112Tryckfärg för tryckpressar och skrivare
33157500Tryckkammare
44615000Tryckkärl
44615100Tryckkärl av stål
24113200Tryckluft
30237252Tryckluft för rengöring
42123610Tryckluftsaggregat
44611110Tryckluftscylindrar
42121300Tryckluftsmaskiner
42121500Tryckluftsmotorer
39721321Tryckluftstorkar
38423100Tryckmätare
79810000Tryckning
79824000Tryckning och distribution
79823000Tryckning och leverans
79800000Tryckning och tillhörande tjänster
30197630Tryckpapper
22500000Tryckplåtar, tryckvalsar eller annat tryckmaterial
79822100Tryckplåtsproduktion
42962200Tryckpress
42991200Tryckpressar
22450000Trycksaker med säkerhetstryck
22000000Trycksaker och tillhörande produkter
38521000Tryckskannrar
42122300Tryckstegringspumpar för vätskor
31214160Tryckströmbrytare
30199700Tryckt kontorsmateriel utom formulär
22110000Tryckta böcker
22100000Tryckta böcker, broschyrer och foldrar
30199711Tryckta fönsterkuvert
31712300Tryckta kretskort
31712310Tryckta kretskort med komponenter
31712320Tryckta kretskort utan komponenter
30199710Tryckta kuvert
30199713Tryckta kuvert för röntgenbilder
30199712Tryckta kuvert utan fönster
22114400Tryckta noter
79820000Trycktjänster
42131170Tryckventiler till gascylindrar
15331138Tryffel
39531300Tuftade mattor
79223000Tullmäklartjänster
24315100Tungt vatten, andra isotoper och föreningar av dessa
09211810Tunn olja
45234122Tunnelbanearbeten
45234125Tunnelbanestation
45234124Tunnelbanetrafik
34993100Tunnelbelysning
31712345Tunneldioder
63712320Tunneldrift
45221247Tunneldrivning
45315200Turbinanläggningar
76330000Turbinborrningstjänster
42113000Turbindelar
42110000Turbiner och motorer
31124100Turbingeneratoraggregat
42112000Turbininstallationer
42112410Turbininstrument
09211300Turbinoljor
31121331Turbinrotorer
42112400Turbinutrustning
31128000Turbogenerator
34731200Turbojetmotorer
42123500Turbokompressorer
31158300Turboladdare
34731300Turbopropmotorer
63514000Turistguidning
63513000Turistinformation
18511600Turmaliner
22612000Tusch
32300000TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare
32324400TV-antenner
32324000TV-apparater
32240000TV-kameror
32323500TV-övervakningssystem
92221000Tv-produktion
92226000Tv-programmering
32224000TV-sändare
32220000TV-sändare utan mottagare
32320000TV-utrustning och audiovisuell utrustning
33711900Tvål
39831700Tvålautomater
34941500Tvärstycken
39831200Tvätt, disk och rengöringsmedel
98310000Tvätt- och kemtvättstjänster
39713200Tvätt- och torkmaskiner
42716000Tvätt-, kemtvätts- och torkmaskiner
42716100Tvättanläggningar
39291000Tvätterimateriel
98311100Tvätthantering
98311000Tvättinsamling
39514500Tvättlappar
42716120Tvättmaskiner
39831000Tvättmedel
18935000Tvättpåsar
39713210Tvättpelare
42995100Tvättrörslinje
44411300Tvättställ
39224320Tvättsvampar
34121300Tvåvåningsbussar
19260000Tyg
39525200Tygfilter
39561000Tyll, spets, band, kantband och broderier
39515110Tyngre gardiner
34140000Tyngre motorfordon
30237310Typsnittskassetter
33642300Tyreoideahormoner och antityreoida substanser
31712332Tyristorer

Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2019 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook