CPV Koder
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

15410000Råa animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter
14311300Råa naturliga kaliumsalter
15332170Rabarber
37422100Räck och barrer för gymnastik
37422000Räck, barrer och bommar för gymnastik
37452500Racketar
37452420Rackethandtag
37452430Racketsträngar
35722000Radar
34932000Radaranläggningar
35121900Radardetektorer
38115000Radarutrustning
35112000Räddnings- och nödutrustning
34522200Räddningsbåtar
34513700Räddningsfartyg
34114110Räddningsfordon
35612500Räddningshelikoptrar
75252000Räddningstjänster
30192160Raderare
30192100Radergummin
85312320Rådgivning
79415200Rådgivning avseende design
79120000Rådgivning avseende patent och upphovsrätt
79121000Rådgivning avseende upphovsrätt
79121100Rådgivning avseende upphovsrätt för programvara
72120000Rådgivning för driftsstörning
72100000Rådgivning för maskinvara
72110000Rådgivning för val av maskinvara
71315210Rådgivning i samband med byggnadsteknik
90742400Rådgivning med avseende på buller
90732400Rådgivning om jordföroreningar
85141220Rådgivning tillhandahållen av sjuksköterskor
42131110Radiatorventiler för centralvärme
92230000Radio- och kabeltelevisionstjänster
32344270Radio- och telefonövervakningssystem
44212260Radio- och televisionsmaster
92200000Radio- och televisionstjänster
32000000Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
09343000Radioaktivt material
32344250Radioanläggningar
31712349Radiofrekvensdioder (RF-dioder)
32233000Radiofrekvensförstärkare
32221000Radiofyrar
09344000Radioisotoper
31711423Radiolänksutrustning
32354100Radiologifilm
32344240Radiomast
44212261Radiomaster
32344200Radiomottagare
32418000Radionät
34966100Radiopejl (RDF)
34966000Radiopejl (RDF) och oriktade radiofyrar (NDB)
92211000Radioproduktion
32230000Radiosändare med mottagare
38124000Radiosonder
32344230Radiostationer
92214000Radiostudio- eller radiosändningsutrustning
32236000Radiotelefoner
92210000Radiotjänster
32344210Radioutrustning
32344260Radioutrustning och multiplexerad utrustning
15422000Raffinerade fetter
15421000Raffinerade oljor
15420000Raffinerade oljor och fetter
24311180Raffinerat svavel
44511340Räfsor
03211500Råg
33721200Rakapparater
33721100Rakblad
33711810Rakcremer
22813000Räkenskapsböcker
35333200Raketer
33721000Rakhyvlar
33720000Rakhyvlar och manikyr- eller pedikyrset
30141000Räknare
30140000Räknare och räknemaskiner
30142100Räknemaskiner
30142000Räknemaskiner och kassaapparater
30145100Räknerullar
38323000Räknestickor
30144300Räkneverk för fordon
77840000Räkodling
33711800Rakprodukter
34941200Räler
34941000Räler och tillbehör till dessa
34946231Rälssprintar
34946230Rälssprintar, bottensyllar och syllar
30236110RAM-minne (Random Access Memory)
33193222Ramar till rullstolar
34953000Ramper
79212110Rankning med avseende på bolagsstyrning
09230000Råolja
03112000Råtobak
34327100Rattar
34327000Rattar, styrrör och styrhus
66513000Rättshjälps- och allriskförsäkringar
66513100Rättsskyddsförsäkringar
75230000Rättstjänster
30236114RDRAM-minne (Rambus Dynamic Random Access Memory)
33696000Reagens och kontrastmedel
33696600Reagenser för elektrofores
33696700Reagenser för urologi
33124131Reagensremsor
48627000Realtidsoperativsystem
79992000Receptionstjänster
79211000Redovisning
79210000Redovisning och revision
79200000Redovisning, revision och skattemässiga tjänster
48444000Redovisningssystem
44512600Redskap för vägarbeten
42671100Redskapsbärare för laboratorier
42131140Reducer-, regler-, back- eller säkerhetsventiler
42131141Reducerventiler
30233141Redundant anordning av oberoende skivminnen (RAID)
35113440Reflekterande västar
44424300Reflexband
24954200Regenererat aktivt kol
22810000Register av papper eller kartong
22800000Register, kontoböcker, pärmar, blanketter och övriga trycksaker av papper eller kartong
30199600Registerblad
39132000Registersystem
76533000Registrering av fastkilning
33193213Reglage för invalidfordon
38570000Regler- och styrinstrument
34997000Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för flygplatser
34998000Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för hamnar
34996200Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för inre vattenvägar
34996300Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för parkeringsanläggningar
34996000Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för vägar
34990000Regler-, säkerhets-, signal- och belysningsutrustning
66518300Reglering av försäkringskrav
42131142Reglerventiler
18221100Regncaper
18221000Regnkläder
18221300Regnrockar
60410000Reguljär flygtrafik
60411000Reguljärt postflyg
34913200Regummerade däck
50116510Regummering av däck
85312500Rehabiliteringstjänster
79341000Reklam
79340000Reklam och marknadsföring
22459100Reklamdekaler och -klistermärken
92111210Reklamfilmsproduktion
79341400Reklamkampanjer
22462000Reklammaterial
79341100Reklamrådgivning
22460000Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer
79600000Rekryteringstjänster
33927000Rektaltermometrar för obduktion
31221200Reläer för allmän användning
90918000Rengöring av avfallsbehållare
90914000Rengöring av bilparkeringar
45452100Rengöring av fasader genom blästring
90919100Rengöring av kontorsutrustning
98313000Rengöring av pälsvaror
90916000Rengöring av telefonutrustning
90917000Rengöring av transportutrustning
90600000Rengöring, hygienisering och tillhörande tjänster i tätort och på landsbygden
39800000Rengörings- och polermedel
30124140Rengöringsdyna för fixeringsenhet
39830000Rengöringsmedel
39834000Rengöringsmedel för smycken
39821000Rengöringsmedel med ammoniak
39822000Rengöringsmedel med kaustiksoda
39831240Rengöringssammansättningar
33711780Rengöringstabletter för tandproteser
30124120Rengöringsvals för fixeringsenhet
90641000Renhållning av rännstenar
90640000Renhållning och tömning av rännstenar
90420000Rening av avloppsvatten
90440000Rening av kloakbrunnar
90450000Rening av septiska tankar
45232421Reningsverk
45262690Renovering av byggnader
50211300Renovering av flygplan
50211310Renovering av flygplansmotorer
50117300Renovering av fordon
50225000Renovering av järnvägsspår
50223000Renovering av lokomotiv
50224200Renovering av passagerarvagnar
50224100Renovering av säten till vagnpark
50244000Renovering av skepp och båtar
50224000Renovering av vagnpark
45453100Renoveringsarbeten
42996100Renskärare
90470000Rensning av avlopp
38428000Reometrar
39541110Rep
37423100Rep till gymnastik
37423000Rep, ringar eller klätterutrustning för gymnastik
50112100Reparation av bilar
50113100Reparation av bussar
50116500Reparation av däck, inklusive montering och balansering
50312320Reparation av datornätutrustning
50116100Reparation av elsystem
50241200Reparation av färjor
50241100Reparation av fartyg
50211200Reparation av flygplan
50211212Reparation av flygplansmotorer
50313100Reparation av fotokopiatorer
72267200Reparation av IT-programvara
50312620Reparation av IT-utrustning
50323200Reparation av kringutrustning till datorer
50114100Reparation av lastbilar
50312420Reparation av mikrodatorer
50312220Reparation av minidatorer
50115100Reparation av motorcyklar
50514300Reparation av muffar
50321000Reparation av persondatorer
50312120Reparation av stordatorer
45453000Reparation och renovering
50000000Reparation och underhåll
45259100Reparation och underhåll av anläggning för avloppsvatten
45259000Reparation och underhåll av anläggningar
50431000Reparation och underhåll av armbandsur
50340000Reparation och underhåll av audiovisuell och optisk utrustning
50315000Reparation och underhåll av automatiska telefonsvarare
50112000Reparation och underhåll av bilar
50221400Reparation och underhåll av bromsar och bromsdelar för lokomotiv
50113000Reparation och underhåll av bussar
50884000Reparation och underhåll av campingutrustning
50883000Reparation och underhåll av cateringutrustning
50720000Reparation och underhåll av centralvärme
50532400Reparation och underhåll av elektrisk distributionsutrustning
50710000Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader
50711000Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader
50532000Reparation och underhåll av elektriska maskiner, apparater och tillhörande utrustning
50532100Reparation och underhåll av elektriska motorer
50660000Reparation och underhåll av elektroniska system för militärt bruk
50411300Reparation och underhåll av elmätare
50211000Reparation och underhåll av flygplan
50211210Reparation och underhåll av flygplansmotorer
50246300Reparation och underhåll av flytkonstruktioner
50246400Reparation och underhåll av flytplattformar
50116200Reparation och underhåll av fordonsbromsar och bromsdelar
50344100Reparation och underhåll av fotoutrustning
50413100Reparation och underhåll av gasdetektorutrustning
50411200Reparation och underhåll av gasmätare
50511200Reparation och underhåll av gaspumpar
50532300Reparation och underhåll av generatorer
50212000Reparation och underhåll av helikoptrar
50740000Reparation och underhåll av hissar
50221300Reparation och underhåll av hjulsatser för lokomotiv
50880000Reparation och underhåll av hotell- och restaurangutrustning
50881000Reparation och underhåll av hotellutrustning
50531000Reparation och underhåll av icke-elektriska maskiner
45212290Reparation och underhåll av idrottsanläggningar
50411500Reparation och underhåll av industriell tidsmätande utrustning
50344200Reparation och underhåll av kinematografisk utrustning
50422000Reparation och underhåll av kirurgisk utrustning
50432000Reparation och underhåll av klockor
50531300Reparation och underhåll av kompressorer
50413000Reparation och underhåll av kontrollapparater
50730000Reparation och underhåll av kylargrupper
50114000Reparation och underhåll av lastbilar
50870000Reparation och underhåll av lekplatsutrustning
50342000Reparation och underhåll av ljudutrustning
50221000Reparation och underhåll av lokomotiv
50531500Reparation och underhåll av lyftkranar
50530000Reparation och underhåll av maskiner
50712000Reparation och underhåll av maskinteknisk utrustning i byggnader
50410000Reparation och underhåll av mät-, test- och kontrollapparater
50411000Reparation och underhåll av mätapparater
50420000Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning
50421000Reparation och underhåll av medicinsk utrustning
50400000Reparation och underhåll av medicinsk utrustning och precisionsutrustning
50514000Reparation och underhåll av metallbehållare
50650000Reparation och underhåll av militära luftfartyg, robotar och rymdfarkoster
50630000Reparation och underhåll av militärfordon
50850000Reparation och underhåll av möbler
50115000Reparation och underhåll av motorcyklar
50860000Reparation och underhåll av musikinstrument
50760000Reparation och underhåll av offentliga toaletter
50344000Reparation och underhåll av optisk utrustning
50640000Reparation och underhåll av örlogsfartyg
50320000Reparation och underhåll av persondatorer
50430000Reparation och underhåll av precisionsutrustning
50511000Reparation och underhåll av pumpar
50510000Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar och metallbehållare
50500000Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner
50333100Reparation och underhåll av radiosändare
50333200Reparation och underhåll av radiotelefoniapparatur
45259200Reparation och underhåll av reningsverk
50514200Reparation och underhåll av reservoarer
50882000Reparation och underhåll av restaurangutrustning
50421200Reparation och underhåll av röntgenutrustning
50421100Reparation och underhåll av rullstolar
50600000Reparation och underhåll av säkerhets- och försvarsmateriel
50610000Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning
50241000Reparation och underhåll av skepp
50620000Reparation och underhåll av skjutvapen och ammunition
50116600Reparation och underhåll av startmotorer
50222100Reparation och underhåll av stötdämpare
45261900Reparation och underhåll av tak
50514100Reparation och underhåll av tankar
50314000Reparation och underhåll av telefaxmaskiner
50334140Reparation och underhåll av telefonapparater
50334130Reparation och underhåll av telefonväxlar
50331000Reparation och underhåll av telekommunikationslinjer
50341200Reparation och underhåll av televisionssändare
50341000Reparation och underhåll av televisionsutrustning
50412000Reparation och underhåll av testapparater
50334000Reparation och underhåll av trådtelefoni- och trådtelegrafiutrustning
50334100Reparation och underhåll av trådtelefoniutrustning
50334200Reparation och underhåll av trådtelegrafiutrustning
50334300Reparation och underhåll av trådtelexutrustning
50532200Reparation och underhåll av transformatorer
50116400Reparation och underhåll av transmission för fordon
50221200Reparation och underhåll av transmission för lokomotiv
50700000Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
50413200Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning
50222000Reparation och underhåll av vagnpark
50841000Reparation och underhåll av vapen
50840000Reparation och underhåll av vapen och vapensystem
50842000Reparation och underhåll av vapensystem
45259300Reparation och underhåll av värmeverk
50531100Reparation och underhåll av varmvattenberedare
50411400Reparation och underhåll av varvräknare
50511100Reparation och underhåll av vätskepumpar
50411100Reparation och underhåll av vattenmätare
50221100Reparation och underhåll av växellådor för lokomotiv
50116300Reparation och underhåll av växellådor till fordon
50512000Reparation och underhåll av ventiler
50341100Reparation och underhåll av videotextutrustning
50343000Reparation och underhåll av videoutrustning
50210000Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan och annan utrustning
50200000Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning
50300000Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende persondatorer, kontorsutrustning, telekommunikations- och audiovisuell utrustning
50240000Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning
50230000Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning
50100000Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning
50220000Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning
50110000Reparations- och underhållstjänster av motorfordon och tillhörande utrustning
50531400Reparations- och underhållstjänster avseende kranar
50513000Reparations- och underhållstjänster avseende kranar/tappar
45236290Reparationsarbeten i rekreationsområden
45236119Reparationsarbeten på idrottsplatser
37414300Reparationssatser för tält
37535292Repklättringsutrustning
30192400Repromateriel
79520000Reprotjänster
30121300Reproutrustning
18931000Resebagar
63510000Resebyråtjänster och liknande tjänster
63516000Reseledartjänster
39511200Reseplädar
32352200Reservdelar och tillbehör till radar
34330000Reservdelar till lastfordon, skåpbilar och bilar
31682500Reservelektricitetsaggregat
31682510Reservkraftssystem
31682530Reservkraftstillförsel
44611600Reservoarer
30192122Reservoarpennor
90913200Reservoarrengöring
63515000Resetjänster
18920000Resgods
34622500Resgodsvagnar och andra specialvagnar
31711130Resistorer
33141127Resorberbara hemostatika
55300000Restaurang- och serveringstjänster
55310000Restaurangserveringstjänster
39315000Restaurangutrustning
79963000Restaurering, kopiering och retuschering av foton
45454100Restaureringsarbeten
09221400Restprodukter av petroleum
15832000Restprodukter från sockerframställning
37482000Resultattavlor
79313000Resultatuppföljning
18921000Resväskor
15413000Returprodukter i fast form från vegetabiliska fetter eller oljor
79212000Revision
79212400Revision i samband med bedrägeri
14793000Rhenium
37529200Ridleksaker
18912000Ridpiskor
80513000Ridskoletjänster
76431600Riggövervakning vid brunnsborrning
45233121Riksväg
34964000Riktade radiofyrar som använder Doppler (DVOR)
44425000Ringar, packningar, band, stavar och injekteringstätning
44423100Ringklockor
30197210Ringpärmar
30197200Ringpärmar och gem
03211300Ris
90711100Risk- eller farobedömning utom för byggprojekt
71313410Riskbedömning för bygg- och anläggningsarbeten
66517300Riskhanteringsförsäkringar
15612220Rismjöl
38320000Ritbord
30194220Ritfilm
37822200Ritkol
38321000Ritmaskiner
39292300Ritmateriel
30194310Ritningskit
30194300Ritningskit och ritpapper
30194320Ritningspapper
37823600Ritpapper
37822000Ritpennor
30192600Rittavlor
15543300Riven ost
15543000Riven, pulvriserad, blåmögel- och övrig ost
45111100Rivning
45110000Rivning av byggnader och schaktning
45111000Rivning och förberedande anläggningsarbeten
34512700Ro-ro-fartyg
18210000Rockar
03221111Rödbeta
34522600Roddbåtar
37441400Roddmaskiner
24456000Rodenticider
14744000Rodium
03311120Rödspätta
45111220Röjning av ris och buskar
45111214Röjning vid sprängningsarbete
38432300Rökanalysatorer
38431200Rökdetektorer
42521000Rökfläktar
15234000Rökt fisk
30236120ROM-minne (Read-Only Memory)
37423200Romerska ringar
33182400Röntgenanläggning för hjärtundersökning
33111000Röntgenapparatur
33111100Röntgenbord
33124200Röntgendiagnostisk utrustning
33124210Röntgendiagnostiska artiklar
32354110Röntgenfilm
79961340Röntgenfotografering
33111200Röntgenlaboratorier
38582000Röntgenutrustning för kontroll
19522110Rör av epoxiharts
44164310Rör och armatur
44114220Rör och kopplingar av betong
37321200Rörblad
44167400Rörböjar
44163210Rörklämmor
44212314Rörkonsoler
44163230Rörkopplingar
76480000Rörläggning
45231110Rörläggningsarbete
31532100Rörlampor
44163100Rörledningar
44162500Rörledningar för dricksvatten
44163000Rörledningar och armatur
44160000Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
44163200Rörledningsarmatur
35341100Rörledningsarmatur av brons
44162100Rörledningsmaterial
42997000Rörledningsutrustning
44164300Rörmaterial
45330000Rörmokeriarbeten
44163240Rörskarvar
44162000Rörsystem
44164200Rörsystem
43132500Rörupphängningsanordningar
03221213Rosenbönor
33711150Rosenvatten
15821100Rostade brödprodukter
15821000Rostade brödprodukter och bakverk
15332310Rostade eller salta nötter
15821110Rostat bröd
15861100Rostat kaffe
32342450Röstbandspelare
32342440Röstbrevsystem
32344110Röstregistreringssystem
24963000Rostskyddsmedel
09211630Rostskyddsoljor
38429000Rotametrar
43611500Rotationsbord
38436200Rotationsindunstare
42123200Rotationskompressorer
42122440Rotationspumpar
42113170Rotationsutrustning
42931140Rotationsutrustning för centrifuger
33136000Roterande instrument och slipinstrument
39132400Roterande registersystem
03221110Rotfrukter
03221100Rotfrukter och rotknölar
45252122Rötkammare
03221120Rotknölar
39523200Rotochutes
38436510Rotor för mekaniska omrörare
42113171Rotorer
03221114Rovor
14773000Rubidium
18511200Rubiner
44442000Rullager
34620000Rullande materiel
42414220Rullbroar
39515400Rullgardiner
39515420Rullgardiner av textilmaterial
39514300Rullhanddukar
42416500Rullramper
33193120Rullstolar
42416400Rulltrappor
39132500Rullvagnar för kontor
42512200Rumsklimatapparater
32310000Rundradiomottagare
03222115Russin
14743000Rutenium
37535240Rutschkanor
18931100Ryggsäckar
34712100Rymdfarkoster
34712000Rymdfarkoster, satelliter och uppskjutningsfordon
60500000Rymdtransporter

Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2019 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook