CPV Koder
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

14612000Icke järnhaltiga metallmalmer
15981100Icke kolsyrat mineralvatten
03222300Icke tropisk frukt
39720000Icke-elektriska hushållsapparater
39721300Icke-elektriska luftvärmare eller varmluftsfläktar
39721400Icke-elektriska vattenvärmare av förrådstyp och andra icke-elektriska vattenvärmare
38580000Icke-medicinsk utrustning som för sin funktion är beroende av strålning
60420000Icke-reguljär flygtrafik
60140000Icke-reguljär passagerartransport
60421000Icke-reguljärt postflyg
22455100ID-armband
22455000ID-kort
33925000Identifieringsetiketter eller handledsband för obduktion
35123000Identifieringsutrustning för byggplats
45112600Igensättning
37535260Ihåliga rör för lekplatser
38434580Immunoassay-analysatorer
33651500Immunserum och immunglobuliner
33652300Immunsuppressiva medel
18220000Impregnerade kläder
39563400Impregnerade textilier, belagd väv eller vävplast
15114000Inälvor
31625000Inbrotts- och brandlarm
31625300Inbrottslarmssystem
42413100Inbyggda lyftanordningar
30237480Indataenheter
14763000Indium
33181300Individuell övervakningsapparatur för hemodialys
66521000Individuella pensionsförsäkringar
45311100Indragning av elektriska ledningar
31157000Induktorer
14430000Indunstat salt, ren natriumklorid
42300000Industri- eller laboratorieugnar och förbränningsugnar
42999100Industridammsugare
14522200Industridiamanter
14522000Industridiamanter; pimpsten; smärgel och övriga naturliga slipmedel
71731000Industriell kvalitetskontroll
80531000Industriell och teknisk yrkesutbildning
80531100Industriell yrkesutbildning
24322100Industriella fettalkoholer
42999200Industriella golvboningsmaskiner
39711124Industrifrysar
24110000Industrigaser
71730000Industriinspektion
38636110Industrilasrar
42000000Industrimaskiner
39534000Industrimattor
42997300Industrirobotar
45262610Industriskorstenar
33924000Infektionssjukdomskit för obduktion
33651660Influensavaccin
39294100Informations- och marknadsföringsprodukter
42965000Informationsbehandlingsutrustning
48810000Informationssystem
48814400Informationssystem för klinik
48800000Informationssystem och servrar
35261000Informationstavlor
34924000Informationstavlor med uppdaterad information
35261100Informationstavlor med uppdatering
31516000Infraröda lampor
33141624Infusionsaggregat
33194120Infusionsartiklar
33192330Infusionsflaskhållare
33692100Infusionslösningar
33194110Infusionspumpar
15872500Ingefära
71300000Ingenjörstjänster
71322000Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation
42962500Ingraveringsmaskiner
45262340Injektering
44831400Injekteringsbruk
44425400Injekteringstätning
33692500Injektionslösningar
33967000Injektionsnålar för balsamering
33964000Injektionsslangar för balsamering
33141310Injektionssprutor
79941000Inkassering av avgifter
79940000Inkasso
33141621Inkontinensset
38436300Inkuberade skakapparater
15235000Inlagd fisk
66112000Inlåningstjänster
45421140Inmontering och installation av byggnadsdelar av metall utom dörrar och fönster
19511200Innerslangar
19511000Innerslangar, slitbanor och fälgband av gummi
44115800Inomhusarmatur
39200000Inredning
39145000Inredning för vinkällare
39516000Inredningsartiklar
79932000Inredningsdesign
44220000Inredningssnickerier
39516100Inredningstextilier
79931000Inredningstjänster
90511300Insamling av avfall
90524100Insamling av sjukvårdsavfall
90524400Insamling, transport och hantering av sjukhusavfall
33954000Insamlingskit för biologiskt bevismaterial
24452000Insekticider
39561133Insignier
42921330Inslagningsmaskiner
71631470Inspektion av järnvägsspår
71631100Inspektion av maskiner
71631420Inspektion av sjösäkerhet
71315410Inspektion av ventilationssystem
76472000Inspektion eller provning av utrustning på brunnsplatsen
44423760Inspektionsluckor
32331500Inspelare
30237370Inspelningskassetter
51000000Installation (utom programvara)
51131000Installation av ånggeneratorer
51130000Installation av ånggeneratorer, turbiner, kompressorer och brännare
51221000Installation av anordning för automatisk incheckning på flygplats
45312300Installation av antenner
45312311Installation av åskledare
51145000Installation av båtmotorer
45316000Installation av belysnings- och signalsystem
51611110Installation av bildskärmar som visar flygplanens avgångs- och ankomsttider
51611120Installation av bildskärmar som visar tågens avgångs- och ankomsttider
45343200Installation av brandbekämpningsutrustning
45312100Installation av brandlarmssystem
45343000Installation av brandskydd
51700000Installation av brandskyddsutrustning
45343220Installation av brandsprutor
51135100Installation av brännare
51135000Installation av brännugnar
45331100Installation av centralvärme
51612000Installation av databehandlingsutrustning
45314320Installation av datakablar
51611000Installation av datorer
51610000Installation av datorer och databehandlingsutrustning
51600000Installation av datorer och kontorsutrustning
51142000Installation av dieselmotorer
51514000Installation av diverse universalmaskiner
51112000Installation av eldistributions- och kontrollapparater
51112100Installation av eldistributionsutrustning
51100000Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning
51110000Installation av elektrisk utrustning
45310000Installation av elektriska ledningar och armatur
45311000Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten
51111100Installation av elektriska motorer
51111000Installation av elektriska motorer, generatorer och transformatorer
51415000Installation av elektroterapiutrustning
51112200Installation av elkontrollutrustning
51146000Installation av flygplansmotorer
51144000Installation av fordonsmotorer
45333200Installation av gasmätare
45333100Installation av gasregleringsutrustning
51133100Installation av gasturbiner
51111200Installation av generatorer
51216000Installation av geologisk utrustning
45241600Installation av hamnbelysningsutrustning
51511300Installation av hängställningar och fasadhissar
45313000Installation av hissar och rulltrappor
45312200Installation av inbrottssystem
51143000Installation av järnvägsmotorer
51520000Installation av jordbruks- och skogsbruksmaskiner
51521000Installation av jordbruksmaskiner
51420000Installation av kirurgisk utrustning
45343210Installation av koldioxidanläggningar
51300000Installation av kommunikationsutrustning
51134000Installation av kompressorer
51620000Installation av kontorsutrustning
51220000Installation av kontrollutrustning
45331231Installation av kyl- och frysanläggningar
45331230Installation av kylutrustning
51430000Installation av laboratorieutrustning
45312000Installation av larmsystem och antenner
51313000Installation av ljudutrustning
45331220Installation av luftkonditionering
51511000Installation av lyft- och hanteringsutrustning, utom hissar och rulltrappor
51541300Installation av maskiner för byggnation
51542200Installation av maskiner för dryckesframställning
51542300Installation av maskiner för framställning av tobak
51541100Installation av maskiner för gruvdrift
51541000Installation av maskiner för gruvdrift, stenbrott, byggnation och metallurgi
51542000Installation av maskiner för mat-, dryckes- och tobaksframställning
51542100Installation av maskiner för matframställning
51541400Installation av maskiner för metallurgi
51541200Installation av maskiner för stenbrott
51543200Installation av maskiner för tillverkning av kläder
51543300Installation av maskiner för tillverkning av lädervaror
51544200Installation av maskiner för tillverkning av papp
51544100Installation av maskiner för tillverkning av papper
51544000Installation av maskiner för tillverkning av papper och papp
51543100Installation av maskiner för tillverkning av textilier
51543000Installation av maskiner för tillverkning av textilier, kläder och lädervaror
51514100Installation av maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor
51514110Installation av maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten
51500000Installation av maskiner och utrustning
51540000Installation av maskiner och utrustning för speciella ändamål
51120000Installation av maskinteknisk utrustning
51611100Installation av maskinvara
51200000Installation av mät-, kontroll-, test- och navigeringsutrustning
51210000Installation av mätutrustning
51400000Installation av medicinsk och kirurgisk utrustning
51410000Installation av medicinsk utrustning
51800000Installation av metallbehållare
45223110Installation av metallkonstruktioner
51215000Installation av meteorologisk utrustning
51140000Installation av motorer
51240000Installation av navigeringsutrustning
51545000Installation av offentliga brevlådor
51214000Installation av parkeringsmätare
45331221Installation av partiell luftkonditionering
45213353Installation av passagerarbroar
45213400Installation av personalrum
51141000Installation av petroleummotorer
51320000Installation av radio och televisionssändare
51310000Installation av radio-, televisions-, ljud- och videoutrustning
45312330Installation av radioantenner
51321000Installation av radiosändare
51330000Installation av radiotelefoniapparatur
51413000Installation av radioterapiutrustning
51311000Installation av radioutrustning
45214631Installation av renrum
51820000Installation av reservoarer
45231112Installation av rörsystem
45313210Installation av rullbandramper
45313200Installation av rulltrappor
45316200Installation av signalutrustning
45316220Installation av signalutrustning för flygplatser
45316230Installation av signalutrustning för hamnar
51522000Installation av skogsbruksmaskiner
45343230Installation av sprinklersystem
51900000Installation av styr- och reglersystem
51810000Installation av tankar
45314200Installation av telefonlinjer
45314100Installation av telefonstationer
45314120Installation av telefonväxlar
45314000Installation av telekommunikationsutrustning
51322000Installation av televisionssändare
51312000Installation av televisionsutrustning
51230000Installation av testutrustning
51211000Installation av tidmätningsutrustning
51212000Installation av tidsregistreringsutrustning
51213000Installation av tidtagningsutrustning
51340000Installation av trådtelefoniutrustning
51350000Installation av trådtelegrafiutrustning
45316212Installation av trafikljus
45316210Installation av trafikregleringssystem
45233294Installation av trafiksignaler
51111300Installation av transformatorer
51511400Installation av transportanläggningar för gods och dokument
51133000Installation av turbiner
45312320Installation av TV-antenner
51543400Installation av tvätt-, kemtvätts- och torkmaskiner
51135110Installation av ugnar för förbränning av avfall
51510000Installation av universalmaskiner och utrustning
45316211Installation av upplysta vägmärken
45316100Installation av utomhusbelysning
51411000Installation av utrustning för bildåtergivning
51414000Installation av utrustning för mekanoterapi
51416000Installation av utrustning för sjukgymnastik
51412000Installation av utrustning för tandvård och underspecialiteter
45316213Installation av utrustning för trafikdirigering
45316110Installation av vägbelysning
51550000Installation av vapensystem
45331000Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45331110Installation av varmvattenberedare
45331210Installation av ventilation
45331200Installation av ventilation och luftkonditionering
45331211Installation av ventilation utomhus
51530000Installation av verktygsmaskiner
51314000Installation av videoutrustning
42512000Installationer för luftkonditionering
76521000Installationer till havs
45315700Installationsarbeten för kopplingsstationer
45432120Installationsgolv
31611000Installationsutrustning
33192130Inställbara sängar med motor
22472000Instruktionsböcker
33171000Instrument för anestesi och återupplivning
33171200Instrument för återupplivning
38400000Instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper
38340000Instrument för mängdmätning
38341300Instrument för mätning av elektricitetsmängder
38420000Instrument för mätning av flöde, nivå och tryck av vätskor eller gaser
38940000Instrument för nukleär utvärdering
33131600Instrument för tandfyllning
33131500Instrument för tandutdragning
38290000Instrument och apparater för lantmäteri, hydrografi, oceanografi eller hydrologi
38548000Instrument till fordon
31682200Instrumentbrädor
31682210Instrumenterings- och styrsystem
34963000Instrumentlandningssystem (ILS)
33919000Instrumentrullar för kirurgiska obduktionsinstrument eller tillbehör
98396000Instrumentstämning
37321400Instrumentsträngar eller plektrum
31173000Instrumenttransformator
33615100Insulin
71340000Integrerade byggtekniska tjänster
31712114Integrerade elektroniska kretsar
31712117Integrerade kretspaket
64227000Integrerade telekommunikationstjänster
32413000Integrerat nät
92225000Interaktiv tv
35621200Interkontinentala ballistiska robotar
66115000Internationell betalningsförmedling
92231000Internationella bilaterala tjänster och internationella dedikerade, förhyrda linjer
72417000Internetdomännamn
92700000Internetkafétjänster
72411000Internetleverantörer
32412110Internetnätverk
72400000Internettjänster
72420000Internetutvecklingstjänster
64122000Internpost
79212200Internrevision
32234000Interntelevision
22457000Inträdeskort
32412120Intranetnätverk
33731110Intraokulära linser
33692510Intravenösa vätskor
80533000Introduktion och utbildning av datoranvändare
33193110Invalidfordon
33193100Invalidfordon och rullstolar
33193000Invalidfordon, rullstolar och tillhörande utrustning
33184410Invärtes bröstproteser
38513100Inverterade mikroskop
38513000Inverterade mikroskop och metallmikroskop
66120000Investment banking och tillhörande tjänster
64215000IP-telefoni
14761000Iridium
14760000Iridium, gallium, indium, tallium och barium
15981310Is
37481000Isbanemaskiner
63726200Isbrytning
32416100ISDX-nät
44111510Isolatorer
44111500Isolatorer och isolationsarmatur
31300000Isolerad metalltråd och kabel
44163241Isolerade fattningar
45320000Isoleringsarbeten
31650000Isoleringsarmatur
09211640Isoleroljor
44111540Isolerrutor
33696400Isotopreagenser
90630000Isröjning
37414200Isskåp
48517000IT-programvara
72222300IT-tjänster
72000000IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2019 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook