CPV Koder
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

18113000Fabriksklädsel
45223822Fabrikstillverkade betongelement
98120000Fackföreningstjänster
22211000Facktidskrifter
44212263Fackverksmaster
19283000Fågelskinn och fjädrar
79999200Fakturering
48444100Faktureringssystem
19511100Fälgband
39523000Fallskärmar
33937000Fallströmsarbetsstationer för obduktion eller tillbehör
30123400Falsmaskiner
31712358Fälteffekttransistor av skikttyp (JFET)
31712352Fälteffekttransistorer (FET)
44211400Fältkök
18443320Fältmössor
44211300Fältsjukhus
44316200Fältsmedja
75330000Familjebidrag
85312330Familjeplanering
75231230Fängelsetjänster
75231220Fångvaktartjänster
38527400Fantomdosimetrar
03322100Får
19131000Får- eller lammskinn
19130000Får-, getskinn eller svinläder
42992100Faraday-bur
34980000Färdbiljetter
24957100Färdiga bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor
15811500Färdiga brödprodukter
15613310Färdiga frukostflingor
15894300Färdiga maträtter
15811511Färdiga smörgåsar
79971100Färdigbearbetning av böcker
44114100Färdigblandad betong
15894200Färdiglagad mat
15851210Färdiglagad pasta
15851200Färdiglagad pasta och couscous
39141400Färdigmonterade kök
50232110Färdigställande av offentliga belysningsanläggningar
50721000Färdigställande av värmeanläggningar
45400000Färdigställande byggnadsarbeten
34997100Färdskrivare för flygplan
34114300Färdtjänstfordon
32324100Färg-TV-apparater
24200000Färgämnen och pigment
30192300Färgband
30192310Färgband för skrivmaskiner
30192330Färgband på spole till räknemaskin
30192340Färgband till faxmaskiner
30192350Färgband till kassaapparater
30192320Färgband till skrivare
45442190Färgborttagning
44832100Färgborttagningsmedel
33112310Färgdoppler
44810000Färger
44800000Färger, fernissor och mastix
24221000Färgextrakt
44812310Färglådor
98314000Färgläggning
24224000Färgmedel
98316000Färgning
37822100Färgpennor
32323100Färgskärmar
30232130Färgskrivare
34953100Färjeramper
60610000Färjetransport
34512100Färjor
15115200Fårkött
33680000Farmaceutiska artiklar
33692000Farmaceutiska lösningar
85149000Farmaceutiska tjänster
03331100Fårmjölk
03331000Färsk får- och getmjölk
03333000Färsk komjölk
15542000Färsk ost
15331100Färska eller frysta grönsaker
15211100Färska fiskfiléer
15112100Färskt fjäderfäkött
34510000Fartyg
34513600Fartyg för föroreningsbekämpning
34513500Fartyg för seismiska undersökningar
34500000Fartyg och båtar
34512000Fartyg och liknande båtar för passagerartrafik eller godstransport
63725100Fartygsbärgning
66514150Fartygsförsäkringar
34999420Fartygsmodeller
34913600Fartygspropellrar
63726100Fartygsregistrering
45443000Fasadarbeten
09110000Fasta bränslen
24611100Fasta drivmedel
31711151Fasta kondensatorer
44167100Fasta kopplingar
30233132Fasta skivminnen
44530000Fästen för industriellt bruk
18450000Fästen och spännen till kläder
75123000Fastighetsförvaltning
70330000Fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontraktsbasis
22114310Fastighetskartor
70100000Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom
98341130Fastighetsskötsel
43611700Fästningsutrustning
43612500Fästningsutrustning för stigarledningar
71246000Fastställande och angivande av kvantiteter inom byggverksamhet
39221230Fat
39113100Fåtöljer
32581200Faxutrustning
38431300Feldetektorer
38343000Felövervakningsutrustning
34516000Fendrar
24322400Fenoler; fenolalkoholer och fenolderivat
44820000Fernissor
24312122Ferriklorid
14621120Ferrokrom
14621000Ferrolegeringar
14621100Ferrolegeringar (ej EKSG)
14621110Ferromangan
14621130Ferronickel
79954000Festarrangemang
79953000Festivalarrangemang
15542300Fetaost
37823100Fettäkta papper
37823000Fettäkta papper och övriga pappersvaror
15412000Fetter
24951000Fetter och smörjmedel
39831100Fettlösare
38621000Fiberoptiska apparater
32562100Fiberoptiska informationskablar
32562300Fiberoptiska kablar för dataöverföring
32561000Fiberoptiska kopplingar
32560000Fiberoptiska material
30192123Fiberpennor
19270000Fibertyger
31521320Ficklampor
30237230Fickminnen
18521000Fickur
03222116Fikon
44512700Filar eller raspar
44176000Film
92225100Film on demand-tv
92120000Film- eller videodistribution
92111000Film- och videoproduktion
92110000Film- och videoproduktion samt tillhörande tjänster
92100000Film- och videotjänster
32321100Film- och videoutrustning
92122000Filmdistribution
38653400Filmdukar
42962100Filmframkallningssystem
38651500Filmkameror
32354000Filmprodukter
38652000Filmprojektorer
92130000Filmvisning
39511100Filtar
39511000Filtar och reseplädar
30124150Filter för fixeringsenhet
45252123Filteranläggningar
15994200Filterpapper
30192124Filtpennor
42514300Filtreringsapparater
42912110Filtreringsapparater för borrslam
39562000Filttyg
66000000Finans- och försäkringstjänster
66600000Finansförvaltning
66114000Finansiell leasing
66171000Finansiell rådgivning
66170000Finansiell rådgivning, hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster
79212100Finansiell revision
79412000Finansiella konsulttjänster
66151000Finansmarknad – drift
66152000Finansmarknad – tillsyn
33951000Fingeravtrycks- eller avtrycksmaterial för obduktion
30233310Fingeravtrycksläsare
39227200Fingerborgar
33131131Fingertutor för tandläkare
33131130Fingertutor för tandläkare och dentalpincetter
33928000Fingeruträtare för obduktion
24900000Finkemikalier och andra kemikalier
03311000Fisk
15233000Fisk i saltlake
15250000Fisk och skaldjur
15240000Fisk på burk samt annan beredd eller konserverad fisk
03310000Fisk, skaldjur och akvatiska produkter
15212000Fiskägg
79220000Fiskala tjänster
37413140Fiskedrag
34513100Fiskefartyg
34513000Fiskefartyg, räddningsfartyg och andra specialfartyg
63726700Fiskefartygstjänster
37413120Fiskelina
37413100Fiskeredskap
37413130Fiskerullar
37413110Fiskespö
15211000Fiskfiléer
15210000Fiskfiléer, fisklever och rom
15119600Fiskkött
15213000Fisklever
15711000Fiskmat
77850000Fiskodling
15241700Fiskpinnar
15243000Fiskprodukter
15244200Fiskrom
15891200Fisksoppor
33141325Fistelnålar
30124100Fixeringsenheter
30124200Fixeringsenhetskit
24931240Fixermedel för röntgenbilder
39522541Fjäder- eller dunsovsäckar
15112000Fjäderfä
44550000Fjädrar
32441200Fjärrmät- och styrutrustning
32440000Fjärrmät- och terminalutrustning
38291000Fjärrmätningsutrustning
32441000Fjärrmätutrustning
38822000Fjärrstyrda larmanordningar
35622600Fjärrstyrda pansarvärnsrobotar
09323000Fjärrvärme
09324000Fjärrvärme på längre avstånd
44163120Fjärrvärmeledningar
42515000Fjärrvärmepanna
35821000Flaggor
35821100Flaggstång
39714000Fläkt- eller cirkulationshuvar
39717100Fläktar
39717000Fläktar och luftkonditioneringsapparater
42522000Fläktar, ej för hushållsbruk
42522100Fläktdelar
34312100Fläktremmar
44167111Flänsanslutningar
44167110Flänsar
44531500Flänsskarvar
30234600Flashminne
15113000Fläskkött
39225710Flaskor
39225700Flaskor, burkar och småflaskor
39561141Flätade snoddar
03432100Flätverk
31132000Flerfasmotorer
42612000Fleroperationsmaskiner
42638000Fleroperationsmaskiner för metallbearbetning
33181400Flerpatientsutrustning för hemodialys
37823800Flerskiktspapper och kartong
32416000Flertjänstnät (ISDN-nät)
35123200Flextidsutrustning
15613300Flingor
31645000Flipperautomater
43312200Flisare
24958200Flockningsmedel
71631440Flödeskontroll
38427000Flödesmätare
38425000Flödesmekanisk utrustning
42131143Flödesstyrande ventiler
37314320Flöjter
38515000Fluorescens- och polarisationsmikroskop
38515200Fluorescensmikroskop
31532900Fluorescerande ljus
60443100Flyg- och sjöräddning
18132100Flygarjackor
18132000Flygarkläder
18132200Flygaroveraller
60423000Flygchartring
37312930Flygelhorn
09131000Flygfotogen
79961200Flygfotografering
18832100Flygkängor
71354200Flygkartstjänster
34741200Flygkatapultsystem
63732000Flygledartjänster
34962230Flygledarutbildning
34962210Flygledningssimulering
34962220Flygledningssystem
34731100Flygmotorer
60440000Flygning och tillhörande tjänster
34711100Flygplan
34711110Flygplan med fasta vingar
34700000Flygplan och rymdfarkoster
34711200Flygplan utan pilotmanövrering
34731800Flygplansdäck
34731000Flygplansdelar
66514140Flygplansförsäkringar
34999410Flygplansmodeller
63733000Flygplanstankning
34997200Flygplatsbelysning
63731000Flygplatsdrift
71311240Flygplatsingenjörstjänster
34960000Flygplatsutrustning
60443000Flygräddning
79341500Flygreklam
34741400Flygsimulatorer
60445000Flygtjänster
34962200Flygtrafikledning
60400000Flygtransport
80412000Flygutbildning
34741000Flygutrustning
24413100Flytande ammoniak
34514400Flytande borrplattformar
09122210Flytande butangas
34514000Flytande eller sänkbara borr- eller produktionsplattformar
34513150Flytande fabriker
34955100Flytande förvaringsenhet
34515000Flytande konstruktioner
24113100Flytande luft
24113000Flytande luft och tryckluft
15431110Flytande margarin
24311522Flytande natriumkarbonat
24111800Flytande nitrogen
34514500Flytande produktionsanläggning
09122110Flytande propangas
34955000Flytdocka
34513400Flytkranar
42998100Flyttanordning för lastpallar
39152000Flyttbara bokhyllor
34514700Flyttbara plattformar
39525300Flytvästar
15713000Foder för sällskapsdjur
44164100Foderrör
44164000Foderrör och rörledningar
19245000Fodertyger
03114200Foderväxter
76211100Fodring
76421000Fodring med cement
22140000Foldrar
44174000Folie
15891600Fond (koncentrerad buljong)
66130000Fondkommission och liknande värdepappers- och varumäklingstjänster
44221100Fönster
44221000Fönster, dörrar och liknande föremål
44221120Fönsterdörrar
44221110Fönsterkarmar
42512100Fönsterklimatapparater
90911300Fönsterputsning
30197600Förädlat papper och kartong
75312000Föräldrapenning
45111290Förarbeten till anläggningsarbeten
34139100Förarhyttschassier
33141110Förbandsartiklar
33141100Förbandsartiklar; clips, suturer och ligaturer
71351100Förbehandling av härddjup och analystjänster
45100000Förberedande anläggningsarbeten
45111260Förberedande anläggningsarbeten för gruvdrift
45111200Förberedande anläggningsarbeten och rivning
73420000Förberedande genomförbarhetsstudie och teknisk demonstration
34311100Förbränningsmotorer för motorfordon och motorcyklar
34311110Förbränningsmotorer med gnisttändning
34311120Förbränningsmotorer med kompressionständning
33181520Förbrukningsartiklar för njurdialys
33141800Förbrukningsartiklar för tandvård
33181500Förbrukningsartiklar för vård av njursjuka
33772000Förbrukningsvaror av papper
31214510Fördelningstavlor
34144510Fordon för avfall
34144500Fordon för avfall och avloppsvatten
34114210Fordon för fångtransport
34144740Fordon för flygplansbogsering
34144730Fordon för flygplanstankning
34621200Fordon för reparation och underhåll av järnväg
34113300Fordon för terrängkörning
34144520Fordon för tömning av septiska tankar
34144400Fordon för väghållning
34143000Fordon för vinterväghållning
42415310Fordon utan förare
34210000Fordonskarosser
34913400Fordonsklockor
34913500Fordonslås
63712500Fordonsvägning
42413500Fordonsvinschar
50324200Förebyggande underhåll
24315500Föreningar av sällsynta jordmetaller
24324400Föreningar med kvävefunktioner
79400000Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
79410000Företags- och organisationsrådgivning
79996000Företagsadministration
66122000Företagsfinansiering och riskkapital
85147000Företagshälsovård
90714200Företagsmiljörevisioner
79000000Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
92312210Författartjänster
22211100Författningssamlingar
15312200Förfriterade pommes frites
44162400Förglasade manhål av keramik
31224700Förgreningsdosor
64214400Förhyrning av fasta kommunikationsförbindelser
64115000Förhyrning av postbox
64214100Förhyrning av satellitförbindelser
79970000Förlagstjänster
31224810Förlängningssladdar
85111320Förlossningsvård
44423850Formar
79623000Förmedling av handelsanställda eller industriarbetare
79621000Förmedling av kontorspersonal
79625000Förmedling av läkare
79620000Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
79624000Förmedling av vårdpersonal
43420000Formmaskiner
09211620Formoljor
90715000Föroreningsundersökningar
33952000Förruttnelseförebyggande masker
66519200Försäkring av tekniska anläggningar
66519000Försäkring av tekniska anläggningar, kompletterande försäkringar, skadereglering, skadeavveckling, aktuarietjänster (försäkringsmatematiska) och bärgningsförsäkringar
66510000Försäkringar
66519100Försäkringar för olje- eller gasplattformar
66514100Försäkringar med anknytning till transport
66515411Försäkringar mot ekonomisk förlust
66515410Försäkringar mot finansiella förluster
66500000Försäkrings- och pensionstjänster
66518100Försäkringsmäkleri
66518000Försäkringsmäkleri och försäkringsbyråtjänster
66519600Försäkringsmatematiska tjänster
66519310Försäkringsrådgivning
66516500Försäkringstjänster avseende yrkesmässigt ansvar
70123200Försäljning av andra fastigheter än bostadsfastigheter
70123100Försäljning av bostadsfastigheter
70121100Försäljning av byggnad
63512000Försäljning av färdbiljetter och förmedling av paketresor
70123000Försäljning av fastigheter
70122110Försäljning av herrelös egendom
70122100Försäljning av mark
70121000Försäljning eller köp av byggnad
70122000Försäljning eller köp av mark
79211120Försäljnings- och inköpsregistrering
35121500Förseglingar
39360000Förseglingsutrustning
73110000Forskning
73100000Forskning och experimentell utveckling
63726800Forskningsfartygstjänster
73111000Forskningslaboratorietjänster
73210000Forskningsrådgivning
38970000Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
39161000Förskolemöbler
80110000Förskoleundervisning
30196300Förslagslåda
77211200Forsling av virke i skogen
80562000Första hjälpen-utbildning
33141623Förstaförbandslådor
32343000Förstärkare
38652200Förstorare
38653200Förstoringsapparater
75220000Försvarstjänster
15892400Förtjockningsmedel
45262421Förtöjningsarbeten till havs
44832200Förtunningsmedel
70332200Förvaltning av affärsfastigheter
72514100Förvaltning av anläggning och datordrift
72514200Förvaltning av dataanläggning för datasystemutveckling
70331100Förvaltning av institutioner
66523100Förvaltning av pensionsfond
66141000Förvaltning av pensionsfonder
50111100Förvaltning av vagnpark
77510000Förvaltning av viltbestånd
66523000Förvaltningsrådgivning för pensionsfond
90533000Förvaltningstjänster i samband med avfallsupplag
76450000Förvaltningstjänster i samband med borrhål
90532000Förvaltningstjänster i samband med kolavfallsupplag
90531000Förvaltningstjänster i samband med övertäckta avfallsupplag
63726300Förvaring av fartyg
44613400Förvaringsbehållare
39173000Förvaringsenheter
18937100Förvaringspåsar
18937000Förvaringssäckar
39141300Förvaringsskåp
44421720Förvaringsskåp
33941000Förvaringsställ för kadaver
37452920Förvaringsutrustning för volleybollar och nät
24313220Fosfater
24311110Fosfider
24313200Fosfinater, fosfonater, fosfater och polyfosfater
24420000Fosforgödselmedel
24311420Fosforsyra
09111300Fossila bränslen
37451700Fotbollar
18824000Fotbollsskor
37451720Fotbollsskydd
37461220Fotbollsspel
79960000Foto- och tillhörande tjänster
38653110Fotoblixtar
38653111Fotoblixtar i kubform
31712331Fotoelektromotoriska celler
32354300Fotofilm
24931220Fotofixermedel
79962000Fotoframkallning
09131100Fotogenliknande flygbränsle
71351911Fotogeologi
22315000Fotografier
24931200Fotografiska emulsioner
79822200Fotogravering
24930000Fotokemikalier
30121100Fotokopieringsmaskiner
22993100Fotopapper
24931000Fotoplåtar och film
39298100Fotoramar
42991300Fotosättningssystem
79961000Fototjänster
38650000Fotoutrustning
39113700Fotstöd
33713000Fotvårdsprodukter
73200000FoU-rådgivning
73400000FoU-tjänster med avseende på säkerhets- och försvarsmateriel
73000000FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
34221000Fraktcontainrar för särskilda ändamål
34144750Fraktfartyg
63521000Fraktförmedling
66514200Fraktförsäkringar
66514000Fraktförsäkringar och försäkringar med anknytning till transport
34640000Framdrivningselement
33111300Framkallningsapparatur för röntgenfilm
24931210Framkallningsvätska
24931230Framkallningsvätska för röntgenbilder
45255400Framställning
45255420Framställning på land
30131400Frankeringsmaskiner
39714110Frånluftsfläktar
31214110Frånskiljare
42623000Fräsmaskiner
32552420Frekvensomvandlare
76537100Frigöring av fastkilad borrutrustning på oljefält
37415000Friidrottsutrustning
22410000Frimärken
22400000Frimärken, checkformulär, sedlar, aktiebrev, reklamtrycksaker, kataloger och manualer
42933200Frimärksautomater
30131800Frimärksfästare
30197400Frimärksfuktare
22841100Frimärkshäften
22414000Frimärkshållare
92000000Fritids-, kultur- och sporttjänster
45212140Fritidsanläggning
92331210Fritidsledning för barn
37416000Fritidsutrustning
66512210Frivilliga sjukförsäkringar
03111000Frön
43250000Frontlastare
43251000Frontlastare med skopa
43252000Frontlastare utan skopa
03451100Fröplantor
38922000Fröräknare
24951311Frostskyddsmedel
19242000Frotté
15813000Frukostvaror
03222000Frukt och nötter
15300000Frukt, grönsaker och liknande produkter
15320000Frukt- och grönsaksjuicer
03111800Fruktfrön
15332240Fruktgeléer
15321000Fruktjuicer
15332250Fruktmos
15622310Fruktos
15622300Fruktos och fruktosprodukter
15622321Fruktoslösningar
15622320Fruktospreparat
15622322Fruktossirap
15332270Fruktpuréer
16612200Fruktsorteringsmaskiner
15942000Fruktvin
39711120Frysar
39711121Frysboxar
39711123Frysskåp
15221000Fryst fisk
15220000Fryst fisk, fiskfiléer och övrig fisk
15311000Fryst potatis
15229000Frysta fiskprodukter
15331170Frysta grönsaker
15251000Frysta skaldjur
42513100Frysutrustning
42113160Fuktavskiljare
38932000Fuktighetsmätare
38930000Fuktmätare
15612110Fullkornsmjöl
24315230Fulminater
24457000Fungicider
33180000Funktionellt stöd
42131100Funktionsindelade ventiler
15851220Fylld pasta
44831200Fyllnadsmedel
34928430Fyrar
34113000Fyrhjulsdrivna fordon
34513750Fyrskepp
63724200Fyrskeppstjänster
63724400Fyrtjänster
24613200Fyrverkerier
71351922Fysisk oceanografi
70332100Fysisk planering

Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2019 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook