CPV Koder
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

80420000E-lärande
72412000E-postleverantörer
33711130Eau-de-cologne
33711100Eau-de-toilette
64212600EDGE-tjänster (Enhanced Data for GSM Evolution)
33121100EEG-apparater
30236123EEPROM-minne (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory)
31212000Effektbrytare
31212100Effektbrytare för kontaktledningar
31712347Effektdioder eller fotodioder
31221100Effektreläer
15833100Efterrätter
15893200Efterrättsmix
15812122Efterrättspajer
79714100Eftersökning
33121500EKG
33123200EKG-apparater
42992200Ekofritt rum
33112100Ekokardiograf
33112340Ekokardiografer
38114000Ekolod
79311410Ekonomisk konsekvensanalys
48812000Ekonomiska informationssystem
79311400Ekonomiska undersökningar
65000000El-, vatten- och energiverk
34144910Elbussar
31670000Eldelar till maskiner eller apparater
35321100Eldhandvapen
65310000Eldistribution
65300000Eldistribution och tillhörande tjänster
31200000Eldistributions- och reglerutrustning
09135100Eldningsolja
09135110Eldningsolja med låg svavelhalt
31682100Eldosor
09310000Elektricitet
09300000Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi
31682000Elektricitetsmateriel
34632200Elektrisk signalutrustning för järnväg
31612300Elektrisk signalutrustning för motorer
42662100Elektrisk svetsutrustning
31600000Elektrisk utrustning
39715240Elektrisk utrustning för byggnadsuppvärmning
39715230Elektrisk utrustning för jorduppvärmning
32552000Elektrisk utrustning för ledningstelefoni eller ledningstelegrafi
31682400Elektrisk utrustning för luftledningar och luftkablar
31210000Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar
31680000Elektrisk utrustning och tillbehör
33158000Elektrisk, elektromagnetisk och mekanisk behandling
31430000Elektriska ackumulatorer
39711330Elektriska brödrostar
31510000Elektriska glödlampor
39710000Elektriska hushållsapparater
39711000Elektriska hushållsapparater för livsmedel
39712000Elektriska hushållsapparater för personhygien
39713000Elektriska hushållsapparater för rengöring; strykjärn
45315000Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
44111511Elektriska isolatorer
39711310Elektriska kaffebryggare
31711150Elektriska kondensatorer
45311200Elektriska kopplingsarbeten
31214500Elektriska kopplingstavlor
31681300Elektriska kretsar
31351000Elektriska ledare för behörighetskontrollsystem
31350000Elektriska ledare för databruk och kontroll
42132110Elektriska manöverdon för ventiler
31640000Elektriska maskiner och apparater med särfunktion
31000000Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
31110000Elektriska motorer
31100000Elektriska motorer, generatorer och transformatorer
31711131Elektriska motstånd
31681200Elektriska pumpar
30192950Elektriska raderapparater
31221000Elektriska reläer
30237475Elektriska sensorer
30151000Elektriska skrivmaskiner
39713500Elektriska strykjärn
39711320Elektriska tekokare
39711361Elektriska ugnar
39715220Elektriska uppvärmningsmotstånd
39143114Elektriska värmefiltar
42992000Elektriska varor för specialbruk
39715100Elektriska vattenvärmare av förrådstyp eller andra vattenvärmare samt doppvärmare
31711140Elektroder
30197644Elektrografiskt papper
33158100Elektromagnetisk utrustning
38230000Elektromagnetiska geofysiska instrument
42992300Elektromagnetiskt absorberande material
31720000Elektromekanisk utrustning
79342410Elektronisk auktion
48613000Elektronisk databehandling
64216110Elektronisk dataväxling
66151100Elektronisk detaljhandel
31642000Elektronisk detektorapparatur
31711000Elektronisk materiel
64216120Elektronisk post
31710000Elektronisk utrustning
30195200Elektroniska (interaktiva) skrivtavlor och tillbehör
38311100Elektroniska analysvågar
35700000Elektroniska försvarssystem
64216200Elektroniska informationstjänster
31712110Elektroniska integrerade kretsar och komponentblock
31711100Elektroniska komponenter
30237131Elektroniska kort
38311200Elektroniska laboratorievågar
38552000Elektroniska mätare
64216000Elektroniska meddelande- och informationstjänster
64216100Elektroniska meddelanden
35522000Elektroniska och elektriska reservdelar till krigsfartyg
35642000Elektroniska och elektriska reservdelar till militär flyg- och rymdutrustning
35422000Elektroniska och elektriska reservdelar till militärfordon
31711200Elektroniska resultattavlor
35730000Elektroniska stridssystem och motåtgärder
31711300Elektroniska system för tidsregistrering
35721000Elektroniska underrättelsesystem
38311000Elektroniska vågar och tillbehör
31700000Elektroniska, elektromekaniska och elektrotekniska varor
44521120Elektroniskt säkerhetslås
38511000Elektronmikroskop
31711400Elektronrör och radiorör
38341100Elektronstrålemätare
42514200Elektrostatiska luft- och gasrenare
31730000Elektroteknisk utrustning
31731000Elektrotekniska varor
39711300Elektrotermiska apparater
44621100Element
44621000Element och värmepannor
45223810Elementbygge
45324000Elementbyggnad med torra fogar
34144900Elfordon
45317400Elinstallation av filtreringsutrustning
45317200Elinstallation av transformatorer
45317300Elinstallation av utrustning för eldistribution
34632300Elinstallationer för järnväg
45317100Elinstallationer för pumputrustning
31612000Elinstallationshylsor för motorer
44111530Elisolationsmaterial
31681400Elkomponenter
31681100Elkontakter
44141100Elledningar
38554000Elmätare
31681410Elmateriel
44211200Elskåp
44212226Elstolpar
31651000Eltejp
45315100Eltekniska installationer
31681000Eltillbehör
31610000Elutrustning för motorer och fordon
44812100Emaljer och glasyrer
33697100Emenaberedningar
33121300EMG-apparater
38433210Emissionsspektrometrar
64212200EMS-tjänster (Enhanced Messaging Service)
48518000Emuleringsprogramvara
33168100Endoskop
71314000Energi och tillhörande tjänster
71314200Energiförvaltning
38551000Energimätare
31131000Enfasmotorer
39222100Engångsartiklar för catering
33141000Engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk och hematologiska förbrukningsartiklar
33751000Engångsblöjor
18424300Engångshandskar
33131300Engångsinstrument för tandläkarbruk
39222120Engångskoppar
33711430Engångsservetter
39222110Engånsgbestick och -tallrikar
37314800Engelska horn
33131121Enheter för dental kryokirurgi
33131120Enheter för dental kryokirurgi, dentala djupmätare, dentalelevatorer och dentalslevar
34221300Enheter för kemiska olyckor
18222200Ensembler
22822200Enskilda blanketter
33692300Enteral nutrition
19723000Entrådigt texturgarn
24965000Enzymer
39561142Epåletter
33141328Epiduralnålar
33171300Epiduralset
19522100Epoxiharts
30236122EPROM-minne (Erasable Programmable Read-Only Memory)
38436110Erlenmeyerkolvhållare för skakapparater
38436120Erlenmeyerkolvklämmor för skakapparater
38519500Ersättningslampor till laboratoriemikroskop
37461210Ersättningsspelare till fotbollsspel
24323320Estrar av akrylsyra
24322220Etanol
09132300Etanolbensin
24920000Eteriska oljor
32415000Ethernet-nät
48961000Ethernetdrivrutiner
30199760Etiketter
30173000Etiketteringsmaskiner
24326320Etrar
24326000Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler samt organiska föreningar
24322510Etylalkohol
24321226Etylbensen
24321112Etylen
24322310Etylenglykol
24326310Etylenoxid
79952000Evenemang
38434100Expansionsanalysatorer
60520000Experimentell nyttolast
73120000Experimentell utveckling
70112000Exploatering av andra fastigheter än bostadsfastigheter
70111000Exploatering av bostadsfastigheter
70110000Exploatering av fastigheter
34352000Extra kraftiga däck
22831000Extrablad till skolanteckningsböcker

Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2019 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook