CPV Koder
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

34352300Däck till jordbruksmaskiner
34351000Däck till lätta fordon
34350000Däck till lätta och tunga fordon
33193225Däck till rullstolar
34741300Däcklåsutrustning
39113400Däcksstolar
03222114Dadlar
85312120Dagvård för handikappade barn och ungdomar
33771100Dambindor eller tamponger
39226210Damejeanner
39226200Damejeanner och kolvar
39226000Damejeanner, dryckesbackar, kolvar och bobiner
14521140Damm eller pulver från ädelstenar
14521210Damm eller pulver från halvädelstenar
37322400Dämmare
71631460Dammbesiktning
44212382Dammluckor
38519660Dammskydd till mikroskop
39833000Dammskyddsmedel
39713430Dammsugare
42999000Dammsugare och golvbonare för industriellt bruk
39525100Dammtrasor
92340000Dans- och nöjesunderhållning
92342000Dansundervisning
37462200Dartpilar
37462210Darttavlor
30237330DAT-kassetter (Digital Audio Tape)
32583000Data- och röstmedia
72316000Dataanalys
72252000Dataarkivering
32582000Databärare
48612000Databashanteringssystem
48610000Databassystem
72320000Databastjänster
30210000Databehandlingsmaskiner (maskinvara)
72313000Datafångsttjänster
72322000Datahantering
72312000Datainmatning
72314000Datainsamlings- och kollateringstjänster
48614000Datainsamlingssystem
30237350Datakassetter
32581000Datakommunikationsutrustning
72311100Datakonvertering
30237130Datakort
80533200Datakurser
72317000Datalagring
32584000Datalagringsmedia
72700000Datanätstjänster
30232600Dataomvandlare
72318000Dataöverföring
30211300Dataplattformar
72312100Dataredigering
72610000Datastöd
72311000Datatabulering
30231100Dataterminaler
72300000Datatjänster
32581100Datatransmissionskablar
32581130Datatransmissionskablar för speciella applikationer
32581120Datatransmissionskablar med koaxiala ledare
32581110Datatransmissionskablar med multipla elektriska ledare
80533100Datautbildning
32580000Datautrustning
39134100Datorbord
30200000Datorer och datamateriel
45432121Datorgolv
30237120Datorkontakter
22471000Datormanualer
30237300Datormateriel
39134000Datormöbler
30237410Datormus
72820000Datorprovning
30230000Datorrelaterad utrustning
30237251Datorrengöringsset
48822000Datorservrar
30231000Datorskärmar och manöverenheter
48911000Datorspel
48910000Datorspel, barnvänliga titlar och skärmsläckare
72600000Datorstöd och rådgivningstjänster
48814500Datorstött patientsystem
48151000Datorstyrsystem
72311300Datortidsdelningstjänster
30237200Datortillbehör
72500000Datortjänster
33115200Datortomografer ("CAT scanner")
33115100Datortomografer ("CT scanner")
72540000Datoruppgraderingstjänster
30237270Datorväskor
30171000Datum- och prismärkare
30192150Datumstämplar
38434310Decibelmätare
33182100Defibrillator
45200000Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
34947200Delar av sliprar
37512000Delar eller tillbehör till dockor
34432000Delar och tillbehör till cyklar
30237000Delar och tillbehör till datorer
34300000Delar och tillbehör till fordon och tillhörande motorer
33185100Delar och tillbehör till hörapparater
33193210Delar och tillbehör till invalidfordon
33193200Delar och tillbehör till invalidfordon och rullstolar
30124000Delar och tillbehör till kontorsmaskiner
30125000Delar och tillbehör till kopiatorer
34411000Delar och tillbehör till motorcyklar
37320000Delar och tillbehör till musikinstrument
33182240Delar och tillbehör till pacemakrar
30145000Delar och tillbehör till räknare
33193220Delar och tillbehör till rullstolar
34411110Delar och tillbehör till sidovagnar för motorcyklar
30152000Delar och tillbehör till skrivmaskiner
42670000Delar och tillbehör till verktygsmaskiner
42675000Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av hårdämnen
42674000Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för metallbearbetning
34224200Delar till andra fordon
31161700Delar till ånggeneratorer
42113100Delar till ångturbiner
43630000Delar till avsänkningsmaskiner
42124213Delar till betongpumpar
43610000Delar till borrmaskiner
42124210Delar till bränsle-, hand- och betongpumpar
42124211Delar till bränslepumpar
43612000Delar till brunnsborrmaskiner
44621221Delar till centralvärmepannor
42124290Delar till centrifugalpumpar
30237100Delar till datorer
42970000Delar till diskmaskiner och maskiner för rengöring, påfyllning, paketering eller inslagning
42124222Delar till doseringspumpar
43611000Delar till drillborrmaskiner för brunnsborrning
42142200Delar till drivelement
31230000Delar till eldistributions- eller reglerutrustning
35340000Delar till eldvapen och ammunition
39716000Delar till elektriska hushållsapparater
31711510Delar till elektriska kondensatorer
31161000Delar till elektriska motorer och generatorer
31160000Delar till elektriska motorer, generatorer och transformatorer
31711520Delar till elektriska motstånd, reostater och potentiometrar
32553000Delar till elektriska telefon- eller telegrafapparater
31711500Delar till elektroniska sammansättningar
31711530Delar till elektronrör
42955000Delar till filtreringsutrustning
34731500Delar till flygmotorer
34730000Delar till flygplan, rymdskepp och helikoptrar
35640000Delar till flygvapnets utrustning
42532000Delar till frysutrustning
31161800Delar till gasgeneratorer
42124340Delar till gaskompressorer
42113300Delar till gasturbiner
43721000Delar till gjutmaskiner
35343000Delar till granatkastare
42124212Delar till handpumpar
42676000Delar till handverktyg
44522300Delar till hänglås
42419500Delar till hissar, skophissar eller rulltrappor
42124150Delar till hydrauliska drivmotorer
42999300Delar till industridammsugare
42999400Delar till industriella golvboningsmaskiner
42975000Delar till inslagningsmaskiner
34630000Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar
16800000Delar till jordbruks- och skogsmaskiner
16810000Delar till jordbruksmaskiner
42953000Delar till kalandrar
42152000Delar till kärnreaktorer
42152200Delar till kärnreaktortankar
42675100Delar till kedjesågar
42512500Delar till klimatapparater
18451100Delar till knappar
43613000Delar till kol- eller stenbrytningsmaskiner
43613100Delar till kolbrytningsmaskiner
31162100Delar till kondensorer
42419100Delar till kranar
42132000Delar till kranar och ventiler
35520000Delar till krigsfartyg
42530000Delar till kyl- och frysutrustning samt värmepumpar
42531000Delar till kylutrustning
31532000Delar till lampor och belysningsarmatur
31530000Delar till lampor och belysningsutrustning
35341000Delar till lätta skjutvapen
32350000Delar till ljud- och videoutrustning
34631000Delar till lok eller rullande materiel
42124300Delar till luft- eller vakuumpumpar, luft- eller gaskompressorer
42124330Delar till luftkompressorer
42124310Delar till luftpumpar
42419000Delar till lyft- och hanteringsutrustning
43640000Delar till maskinell utrustning för schaktning
43600000Delar till maskiner för brytning och byggnadsarbeten
42222000Delar till maskiner för dryckesberedning
42220000Delar till maskiner för livsmedels-, dryckes- och tobaksberedning
42221000Delar till maskiner för livsmedelsframställning
43620000Delar till maskiner för mineralbearbetning
42810000Delar till maskiner för pappers- eller kartongtillverkning
42720000Delar till maskiner för tillverkning av textilier och kläder
42223000Delar till maskiner för tobaksberedning
43614000Delar till maskiner för tunnelsprängning
42221100Delar till mejerimaskiner
43711000Delar till metallvalsar
35420000Delar till militärfordon
42221110Delar till mjölkningsmaskiner
39157000Delar till möbler
42124100Delar till motorer
37322000Delar till musikinstrument
42124220Delar till oscillerande deplacementpumpar
42973000Delar till påfyllningsmaskiner
42974000Delar till paketeringsmaskiner
42677000Delar till pneumatiska verktyg
42124200Delar till pumpar eller vätskeelevatorer
42124000Delar till pumpar, kompressorer eller motorer
42124221Delar till pumpenheter
34928120Delar till räcken
32352100Delar till radio- och radarutrustning
35342000Delar till raketavfyrningsramp
42124170Delar till reaktionsmotorer
42972000Delar till rengöringsmaskiner
42956000Delar till reningsutrustning
42124230Delar till roterande kolvcentrifugalpumpar
42419540Delar till rullramper
42419530Delar till rulltrappor
39114000Delar till säten
16820000Delar till skogsmaskiner
42419520Delar till skophissar
42419890Delar till skoptransportörer
44112110Delar till skyddskonstruktion
34224100Delar till släpvagnar och påhängsvagnar
34224000Delar till släpvagnar, påhängsvagnar och övriga fordon
39722000Delar till spisar, tallriksvärmare och hushållsapparater
42957000Delar till sprutmaskiner
43613200Delar till stenbrytningsmaskiner
39722300Delar till tallriksvärmare
31162000Delar till transformatorer, induktorer och strömriktare
42419810Delar till transportband
42419800Delar till transportörer
42419200Delar till truckar
42124130Delar till tryckluftsmotorer
42991500Delar till tryckpressar eller bokbindningsmaskiner
34731600Delar till turbojet eller turbopropellrar
42390000Delar till ugnsbrännare eller ugnar
42950000Delar till universalmaskiner
42124320Delar till vakuumpumpar
42954000Delar till valsar
44621112Delar till värmeledningselement
42533000Delar till värmepumpar
42113400Delar till vattenhjul
42113200Delar till vattenturbiner
42142100Delar till växellådor
42142000Delar till växellådor och drivelement
42419900Delar till vinschar och annan lyft- eller hanteringsutrustning
39295500Delar, beslag och tillbehör till paraplyer, parasoller, promenadkäppar och liknande artiklar
42673000Delningstillbehör och specialtillbehör till verktygsmaskiner
45255430Demolering av oljeplattformar
45234113Demolering av spår
45111300Demonteringsarbeten
45111310Demonteringsarbeten vid militäranläggningar
45111320Demonteringsarbeten vid säkerhetsanläggningar
43322000Demonteringsutrustning
19212200Denim
38425800Densitometrar
33131142Dentala brotschar
33131122Dentala djupmätare
33131112Dentala operationsborstar
33131114Dentala putsningsinstrument
33131151Dentala rotspetsplockare
33131150Dentala rotspetsplockare, tandstensskrapor och dentalvågar
33131113Dentala sårhakar
33131141Dentala speglar
33131140Dentala speglar och brotschar
33131152Dentala tandstensskrapor
33131173Dentala vaxcarverinstrument
33131123Dentalelevatorer
33131162Dentalknivar
33131132Dentalpincetter
33131161Dentalsaxar
33131160Dentalsaxar och dentalknivar
33131124Dentalslevar
33131171Dentalspatlar
33131170Dentalspatlar, pincetter för dentalt bruk och dentala vaxcarverinstrument
33131111Dentaltänger
33131110Dentaltänger, dentala operationsborstar och dentala sårhakar
33131153Dentalvågar
24952100Dentalvax
33711110Deodoranter
66162000Depåtjänster
90523000Deponering av giftigt avfall utom radioaktivt avfall och kontaminerad jord
90523200Desarmering av bomber
90924000Desinfektion med gas
24455000Desinfektionsmedel
39330000Desinfektionsutrustning
90923000Desinfestation av råttor
90921000Desinficering och utrotning
90670000Desinficering och utrotning i tätort och på landsbygden
79553000Desktop publishing-tjänster
42910000Destillations-, filtrerings- eller rektifikationsapparater
15910000Destillerade alkoholhaltiga drycker
24316000Destillerat vatten
55900000Detaljhandelstjänster
90731500Detektering av giftiga gaser
38430000Detektions- och analysutrustning
79721000Detektivtjänster
38431000Detektorer
31642400Detektorer för icke-metalliska föremål
31642500Detektorer för virke
33615000Diabetesmedel
33141625Diagnoskits
33124100Diagnostisk utrustning
33124130Diagnostiska artiklar
33694000Diagnostiska medel
33124110Diagnostiska system
85141211Dialys i hemmet
33181000Dialysapparater
33181200Dialysfilter
33692800Dialyslösningar
33141324Dialysnålar
18511100Diamanter
38652110Diaprojektorer
32354120Diazofilm
31171000Dielektriska vätsketransformatorer
09134200Dieselbränsle
09134210Dieselbränsle (0,2)
09134220Dieselbränsle (EN 590)
35512300Dieselelektrisk attackubåt
09134100Dieselolja
15882000Dietprodukter
38530000Diffraktionsapparater
33111721Digital angiografiutrustning
42967100Digital fjärrkontrollenhet
71354100Digital kartläggning
32546000Digital kopplingsutrustning
32270000Digital överföringsutrustning
92224000Digital-tv
32324600Digital-tv-boxar
30121430Digitala dupliceringsmaskiner
30221000Digitala fastighetskartor
30121420Digitala sändare
32552310Digitala telefonstationer
32546100Digitala telefonväxlar
38651600Digitalkameror
48326100Digitalt kartläggningssystem
79811000Digitaltryckning
45112100Dikesgrävning
32332100Diktafoner
33141230Dilatator
71353200Dimensionella mätningar
31712340Dioder
24322300Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat
75211100Diplomattjänster
30233140Direktminnen
79342100Direktreklam
39172000Diskar
30233131Diskettenheter
30237320Disketter
39713100Diskmaskiner
42959000Diskmaskiner för storkök
42971000Diskmaskinsdelar
39832000Diskmedel
31156000Diskontinuerlig strömförsörjning
39221190Diskställ
39525600Disktrasor
37453300Diskusar
38436610Dispergeringsutrustning för nedsänkningshomogenisatorer
90513100Disponering av hushållssopor
90522200Disponering av kontaminerad jord
90521300Disponering av radioaktivt avfall
90513200Disponering av sopor
33935000Dissektionsbord o. d. för djur
33917000Dissektionsbräden eller underlägg
33912000Dissektionskit för obduktion
33912100Dissektionspincetter för obduktion
34946240Distansklossar och kilar
31213100Distributionslådor
44162200Distributionsrör
44163160Distributionsrör och tillbehör
31213400Distributionssystem
31213200Distributionstransformatorer
31213000Distributionsutrustning
33622300Diuretika
42900000Diverse allmänna maskiner och specialmaskiner
44192000Diverse annat byggmaterial
44423000Diverse artiklar
44480000Diverse brandskyddsutrustning
44190000Diverse byggmaterial
44191000Diverse byggmaterial av trä
44112000Diverse byggnadskonstruktioner
44912000Diverse byggnadssten
71330000Diverse byggnadstekniska tjänster
30236000Diverse datautrustning
38519000Diverse delar till mikroskop
45262600Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
70300000Diverse fastighetsmäkleri på arvodes- eller kontraktsbasis
79900000Diverse företags- och övriga tjänster
79990000Diverse företagstjänster
24440000Diverse gödselmedel
85140000Diverse hälsovård
44512000Diverse handverktyg
44521000Diverse hänglås och lås
14800000Diverse icke-metalliska mineralprodukter
44400000Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål
39290000Diverse inredning
39298900Diverse inredningsartiklar
24327000Diverse kemiska produkter
39525000Diverse konfektionssydda textilier
44212320Diverse konstruktioner
30190000Diverse kontorsutrustning och kontorsmateriel
15119000Diverse kött
63730000Diverse kringtjänster för luftfart
15800000Diverse livsmedel
15890000Diverse livsmedel och torrvaror
14614000Diverse malmer
38900000Diverse mät- och provinstrument
33190000Diverse medicinktekniska produkter
98130000Diverse medlemsorganisationstjänster
39151000Diverse möbler
39150000Diverse möbler och utrustning
48219000Diverse programvara för nätverk
48900000Diverse programvara och datorsystem
72212219Diverse programvaruutvecklingstjänster för nätverk
42995000Diverse rengöringsmaskiner
50800000Diverse reparationer och underhåll
34913000Diverse reservdelar
44167000Diverse rörledningsarmatur
39113000Diverse säten och stolar
80410000Diverse skoltjänster
42990000Diverse specialmaskiner
24612000Diverse sprängämnen
63726000Diverse stödtjänster vid sjötransport
24313110Diverse sulfider
39540000Diverse tågvirke, rep, segelgarn och nät
39560000Diverse textilier
98300000Diverse tjänster
16160000Diverse trädgårdsutrustning
34900000Diverse transportutrustning och reservdelar
22900000Diverse trycksaker
39300000Diverse utrustning
31644000Diverse utrustning för dataregistrering
35310000Diverse vapen
45233200Diverse ytbehandling
18230000Diverse ytterkläder
92312251DJ-tjänster
76340000Djupborrning
15896000Djupfrysta livsmedel
38425300Djupmätare
22611000Djuptrycksfärg
33141580Djurblod
15700000Djurfoder
03332200Djurhår
03142000Djurprodukter
03140000Djurprodukter och liknande produkter
19282000Djurskinn
30237340DLT-kassetter (Digital Linear Tape)
37510000Dockor
34931100Dockor (sjöfart)
37511000Dockskåp
37513100Dockteatrar
39811000Doft- och rumdeodoriseringsprodukter
33711140Dofter
39810000Doftprodukter och vaxer
79131000Dokumentationstjänster
30191400Dokumentförstörare
79996100Dokumenthantering
48311100Dokumenthanteringssystem
72512000Dokumenthanteringstjänster
44421780Dokumentlådor
30124520Dokumentmatare för skanner
39132100Dokumentskåp
44922200Dolomit
34326200Domkrafter för fordon
34326000Domkrafter för fordon, kopplingar och delar därav
42413000Domkrafter och fordonsvinschar
75231100Domstolsanknutna tjänster
42943300Doppkylare
33112320Dopplerutrustning
42943210Dopptermostater
44221200Dörrar
44221310Dörrgrindar
44221211Dörrkarmar
44521110Dörrlås
39532000Dörrmattor
44221213Dörrtrösklar
42993200Doseringsanläggning
42122230Doseringspumpar
33141626Doseringsutrustning
38527200Dosimetrar
38527100Dosimetrar för joniseringskammare
38547000Dosimetrisystem
35322300Draget artilleri
15962000Drägg från bryggning eller destillering
16730000Dragmotorer
09211900Dragolja
39141500Dragskåp
37311200Dragspel
34721100Drakflyg
30236111DRAM-minne (Dynamic Random Access Memory)
33141640Drän
45111240Dränering
45232451Dränerings- och markanläggningar
45232452Dräneringsarbeten
44423750Dräneringslock
44163112Dräneringssystem
43324000Dräneringsutrustning
39515200Draperier
39221123Dricksglas
41110000Dricksvatten
65111000Dricksvattendistribution
63712200Drift av allmän väg
90530000Drift av avfallsupplag
72514000Drift av dataanläggning
72514300Drift av dataanläggning för underhåll av datasystem
65320000Drift av elektriska anläggningar
63721300Drift av farleder
60444000Drift av flygplan
63721000Drift av hamnar och farleder och tillhörande tjänster
92610000Drift av idrottsanläggningar
92320000Drift av konstinrättning
65410000Drift av kraftverk
55512000Drift av matsal
63721500Drift av passagerarterminaler
90481000Drift av reningsverk
98311200Drift av tvätteri
80490000Drift av undervisningsanstalt
65130000Drift av vattenförsörjningsanläggning
65120000Drift av vattenreningsanläggning
42965100Driftssystem för lager
31131100Drivanordningar
44211500Drivhus
34312700Drivremmar av gummi
48962000Drivrutiner för grafikkort
48960000Drivrutiner och systemprogramvara
15321500Druvjuice
15931500Druvmust
03222340Druvor
15900000Drycker, tobak o d
03130000Dryckes- och kryddväxter
42968100Dryckesautomater
39226100Dryckesbackar
55400000Dryckesservering
03131000Dryckesväxter
31712333Dubbeldioder (diacs)
44221111Dubbelfönster
31712334Dubbelriktade tyristorer (triacs)
44133000Duktila ändisoleringar av järn
34142300Dumprar
39512400Duntäcken
30121400Dupliceringsmaskiner
03211110Durumvete
44411400Duschkar
33711530Duschmössor
33711520Duschtvål
15119500Duva
30233152Dvd-läsare och/eller dvd-brännare
30234400Dvd-skivor
37412200Dyk- och snorkelutrustning
37412243Dykdräkter
34513350Dykfartyg
37412240Dykinstrument eller tillbehör
76121000Dykning vid undervattensbrunnar
37412230Dykregulatorer
80414000Dykskoletjänster
98363000Dyktjänster
76120000Dyktjänster för gasutvinning
37412242Dykutrustning
24612100Dynamit
33193221Dynor till rullstolar

Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2019 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook