CPV Koder
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

24321115Acetylen
31400000Ackumulatorer, primärceller och primärbatterier
24321110Acykliska kolväten
31111000Adaptorer
30141400Additionsmaskiner
14521000Ädel- och halvädelstenar
14520000Ädel- och halvädelstenar; pimpsten; smärgel; naturliga slipmedel; övriga mineraler och ädelmetaller
24111200Ädelgaser
14612400Ädelmetallmalmer
15543100Ädelost
14521100Ädelstenar
18511000Ädelstenar till smycken
75124000Administration avseende rekreation, kultur och religion
75125000Administration avseende turism
75112100Administration för utvecklingsprojekt
66519700Administration i samband med bärgning
75112000Administration inom företagsverksamhet
85321000Administration inom socialtjänsten
75120000Administrativa byråtjänster
66150000Administrativa tjänster avseende finansmarknaden
72510000Administrativa tjänster för datorer
48161000Administrativt bibliotekssystem
22819000Adressböcker
30131300Adresseringsmaskiner
22130000Adresskalendrar
44423460Adresskyltar
30199762Adresslappar
24959100Aerosoler
24959000Aerosoler och kemikalier i skivform
22822100Affärsblanketter i löpande bana
18222000Affärsklädsel
79997000Affärsresetjänster
30196200Agendor och lösblad
03142500Ägg
16651000Äggkläckningsmaskiner
16612100Äggsorteringsmaskiner
37413150Agn
24450000Agrokemiska produkter
33141622Aidsförebyggande set
37461100Airhockeybord eller tillbehör
24542000Akrylpolymerer i obearbetad form
33141822Akryltänder
34741600Åksjukepåsar
22853000Aktförvaringslådor
66140000Aktieförvaltning
30162000Aktiva kort
90714400Aktivitetsspecifika miljörevisioner
24954000Aktivt kol
85171000Akupunktur
85170000Akupunktur och kiropraktik
31620000Akustisk eller visuell signalutrustning
38517100Akustiska mikroskop
38517000Akustiska mikroskop och projektionsmikroskop
39298800Akvarier
03312300Akvatiska invertebrater
03313000Akvatiska produkter
22841200Album
22840000Album för prover
33141540Albumin
24326100Aldehydfunktionsföreningar
85311100Äldreomsorg
38942000Alfa-betaräknare
38941000Alfaräknare
03313310Alger
24311300Alkalimetaller
31411000Alkaliska batterier
24322500Alkohol
24322320Alkoholderivat
24322000Alkoholer, fenoler, fenolalkoholer och halogenerade, sulfonerade, nitrerade eller nitrosaterade derivat av dessa; industriella fettalkoholer
15980000Alkoholfria drycker
15911000Alkoholhaltiga drycker
38960000Alkolås
75242000Allmän lag och ordning
79411000Allmän organisationsrådgivning
66516400Allmänna ansvarsförsäkringar
45231100Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
75110000Allmänna offentliga tjänster
75131100Allmänna personaltjänster för staten
55312000Allmänna serveringstjänster
48771000Allmänna verktygsprogram
48770000Allmänna verktygsprogram samt komprimerings- och utskriftsprogram
66513200Allriskförsäkringar för byggsektorn
22817000Almanackor eller agendor
30193600Almanacksställ
37312910Althorn
37312900Althorn, barytonhorn, flygelhorn och valthorn
14721000Aluminium
14720000Aluminium, nickel, skandium, titan och vanadin
14311200Aluminiumkalciumfosfat
24312121Aluminiumklorid
24312130Aluminiumklorväte
14612300Aluminiummalmer
14721100Aluminiumoxid
24313123Aluminiumsulfat
14212420Alv
34114121Ambulanser
34211200Ambulanskarosser
85143000Ambulanstjänster
35511400Amfibiefartyg
24324200Aminoföreningar med syrefunktion
24324100Aminofunktionsföreningar
24580000Aminohartser i obearbetad form
24413000Ammoniak
24413200Ammoniumklorid
24413300Ammoniumsulfat
35330000Ammunition
35331000Ammunition för eldvapen och krigföring
35332000Ammunition för flottan
35333000Ammunition för luftvapnet
33752000Amningsinlägg
33141329Amniocentesnålar
38341310Amperemetrar
33661200Analgetika
90732800Analys av mängden bekämpningsmedelsföroreningar
90732920Analys av mängden fosfatföroreningar
90732900Analys av mängden nitrat- och fosfatföroreningar
90732910Analys av mängden nitratföroreningar
90732700Analys av mängden organiska gödningsmedelsföroreningar
71313430Analys av miljöindikatorer för bygg- och anläggningsarbeten
90711300Analys av miljöindikatorer utom för byggprojekt
72245000Analys och programmering av kontraktssystem
38432000Analysapparatur
38434000Analysatorer
71620000Analystjänster
38923000Analysutrustning för foder
38921000Analysutrustning för sädeskorn
03222112Ananas
15321400Ananasjuice
44611200Andningsapparater
35111100Andningsapparater för brandsläckning
37412241Andningsapparater för dykare
33157400Andningsapparater för medicinskt bruk
33195110Andningsmonitorer
44619000Andra behållare
65400000Andra energikällor – försörjning och distribution
55130000Andra hotelltjänster
34115000Andra personbilar
98000000Andra samhälleliga och personliga tjänster
98390000Andra tjänster
33170000Anestesi och återupplivning
33171100Anestesiinstrument
33171110Anestesimask
33141321Anestesinålar
33172100Anestesiutrustning
33661100Anestetika
42924200Ång- eller sandblästringsmaskiner
44163140Ång- och vattenrör
09322000Ånga
09320000Ånga, varmvatten och tillhörande produkter
42163000Ånggeneratorer
33111700Angiografilaboratorium
33111710Angiografimateriel
42162000Ångpannor
39713510Ångstrykjärn
38436220Ångtemperatursensor för rotationsindunstare
42112100Ångturbiner
31124000Ångturbingenerator och tillbehör
24430000Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel
15411000Animaliska eller vegetabiliska oljor
15400000Animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter
15412100Animaliska fetter
03142300Animaliska livsmedel
15100000Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter
15112140Anka
34913800Ankare
63726900Ankringstjänster
45212213Anläggande av idrottsmarkeringar
45243510Anläggning av fördämningar
45213316Anläggning av gångbana
77314100Anläggning av gräsmattor
45233100Anläggning av huvudvägar och andra vägar
45213333Anläggning av incheckningsdiskar på flygplats
45232210Anläggning av luftledningar
45213142Anläggning av plats för torghandel
45223700Anläggning av rastplats
45223710Anläggning av rastplats vid motorväg
45112441Anläggning av terrasser
45214800Anläggning av träningslokaler
45262630Anläggning av ugnar
45246400Anläggning för översvämningsskydd
33111800Anläggning för röntgendiagnostik
45232422Anläggning för slambehandling
34931000Anläggning till hamnar
45315300Anläggningar för elförsörjning
85210000Anläggningar för husdjursuppfödning
45232000Anläggnings- och tillhörande arbeten för rörledningar och kablar
45000000Anläggningsarbete
45246100Anläggningsarbete av flodvallar
45223220Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme
45212221Anläggningsarbete för anläggningar för idrottsplatser
45232420Anläggningsarbete för avloppsledningar
45247200Anläggningsarbete för dammar och liknande permanenta anläggningar
45247000Anläggningsarbete för dammar, kanaler, bevattningskanaler och akvedukter
45247100Anläggningsarbete för farleder
45253500Anläggningsarbete för farmaceutisk industri
45235000Anläggningsarbete för flygfält, startbanor och manöverområde
45243300Anläggningsarbete för fördämningar
45242000Anläggningsarbete för fritidsanläggningar vid vatten
45254100Anläggningsarbete för gruvdrift
45254000Anläggningsarbete för gruvdrift och tillverkning
45235320Anläggningsarbete för hangarplattor
45248000Anläggningsarbete för hydraulmekaniska konstruktioner
45234000Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem
45243600Anläggningsarbete för kajmur
45253000Anläggningsarbete för kemisk industri
45231600Anläggningsarbete för kommunikationsledningar
45251100Anläggningsarbete för kraftverk
45233000Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
45231200Anläggningsarbete för olje- och gasledningar
45253400Anläggningsarbete för petrokemisk industri
45212212Anläggningsarbete för simbassäng
45243500Anläggningsarbete för skyddsvallar
45234126Anläggningsarbete för spårvägslinje
45235200Anläggningsarbete för startbanor
45254200Anläggningsarbete för tillverkningsindustri
45221200Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar
45243200Anläggningsarbete för vågbrytare
45231300Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45240000Anläggningsarbete för vattenprojekt
45242100Anläggningsarbete för vattensportanläggningar
45241200Anläggningsarbete på plats för offshore-terminal
45234130Anläggningsarbeten avseende ballast
45247130Anläggningsarbeten för akvedukter
45233130Anläggningsarbeten för allmänna vägar
45251230Anläggningsarbeten för ånganläggningar
45232400Anläggningsarbeten för avlopp
45247112Anläggningsarbeten för avloppskanaler
45232440Anläggningsarbeten för avloppsledningar
45232424Anläggningsarbeten för avloppsmynning
45232453Anläggningsarbeten för avloppstrummor
45234112Anläggningsarbeten för bangård
45247111Anläggningsarbeten för bevattningskanaler
45221100Anläggningsarbeten för broar
45255110Anläggningsarbeten för brunnar
45233162Anläggningsarbeten för cykelvägar
45247210Anläggningsarbeten för dammar
45247220Anläggningsarbeten för dammbyggnader
45247211Anläggningsarbeten för dammvallar
45247230Anläggningsarbeten för dikning
45241400Anläggningsarbeten för docka
45232450Anläggningsarbeten för dränering
45251240Anläggningsarbeten för elanläggning driven med avfallsgas
45251250Anläggningsarbeten för fjärrvärmecentral
45211000Anläggningsarbeten för flerfamiljshus
45235110Anläggningsarbeten för flygfält
45235300Anläggningsarbeten för flygmanöverområden
45235100Anläggningsarbeten för flygplatser
45233122Anläggningsarbeten för förbifartsleder
45235310Anläggningsarbeten för förbindelsebana
45233129Anläggningsarbeten för fyrvägskors
45233262Anläggningsarbeten för gågator
45233161Anläggningsarbeten för gångbanor
45233260Anläggningsarbeten för gångvägar
45233261Anläggningsarbeten för gångviadukter
45255300Anläggningsarbeten för gasterminaler
45255800Anläggningsarbeten för gasverk
45251141Anläggningsarbeten för geotermiska kraftverk
45242210Anläggningsarbeten för hamnar för större nöjesbåtar
45233124Anläggningsarbeten för huvudvägar
45213250Anläggningsarbeten för industribyggnader
45234100Anläggningsarbeten för järnvägar
45234114Anläggningsarbeten för järnvägsbank
45234180Anläggningsarbeten för järnvägsverkstäder
45241100Anläggningsarbeten för kajer
45248100Anläggningsarbeten för kanalslussar
45251110Anläggningsarbeten för kärnkraftverk
45213100Anläggningsarbeten för kommersiella byggnader
45212300Anläggningsarbeten för konst- och kulturbyggnader
45234160Anläggningsarbeten för kontaktledningar
45233225Anläggningsarbeten för körbanor med ett körfält
45233224Anläggningsarbeten för körbanor med två körfält
45231400Anläggningsarbeten för kraftledningar
45248400Anläggningsarbeten för landningsbryggor
45233123Anläggningsarbeten för landsvägar
45241500Anläggningsarbeten för lastbrygga
45213220Anläggningsarbeten för magasin
45213200Anläggningsarbeten för magasin och industribyggnader
45242200Anläggningsarbeten för marinor
45232340Anläggningsarbeten för mobila basstationer
45233110Anläggningsarbeten för motorvägar
45251220Anläggningsarbeten för mottryckskraftverk
45255000Anläggningsarbeten för olje- och gasindustrin
45255200Anläggningsarbeten för oljeraffinaderier
45255210Anläggningsarbeten för oljeterminaler
45235111Anläggningsarbeten för överbyggnad på flygfält
45235311Anläggningsarbeten för överbyggnad på förbindelsebana
45233144Anläggningsarbeten för övergångsbroar
45247240Anläggningsarbeten för permanenta fördämningar
45241300Anläggningsarbeten för pir
45233126Anläggningsarbeten för planskilda korsningar
45246500Anläggningsarbeten för promenader
45233227Anläggningsarbeten för ramper
45247270Anläggningsarbeten för regleringsmagasin
45232454Anläggningsarbeten för regnvattenbassänger
45233128Anläggningsarbeten för rondeller
45248500Anläggningsarbeten för rörliga fördämningar
45237000Anläggningsarbeten för scener
45242110Anläggningsarbeten för sjösättningsramper
45234181Anläggningsarbeten för spårsektionering
45232411Anläggningsarbeten för spillvattenledning
45234111Anläggningsarbeten för stadsjärnväg
45246510Anläggningsarbeten för strandpromenader
45233127Anläggningsarbeten för t-korsningar
45232310Anläggningsarbeten för telefonledningar
45233226Anläggningsarbeten för tillfartsvägar
45248200Anläggningsarbeten för torrdockor
45251143Anläggningsarbeten för tryckluftskompressoranläggningar
45221240Anläggningsarbeten för tunnlar
45233125Anläggningsarbeten för vägkorsningar
45251200Anläggningsarbeten för värmeanläggningar
45251140Anläggningsarbeten för värmekraftverk
45251120Anläggningsarbeten för vattenkraftverk
45251142Anläggningsarbeten för vedeldade kraftverk
45233131Anläggningsarbeten för viadukter
45232100Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar
45254110Anläggningsarbeten: gruvlavar
45234140Anläggningsarbeten: plankorsningar
45234127Anläggningsarbeten: spårvagnsstallar
45234128Anläggningsarbeten: spårvägsperronger
45234170Anläggningsarbeten: undercentraler för lok
42663000Anlöpningsmaskiner
76443000Annan loggning
85312400Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner
35820000Annan utrusning
79961100Annonsfotografering
31131200Anoder
18221200Anoraker
79957000Anordnande av auktioner
79952100Anordnande av kulturevenemang
79956000Anordnande av mässor och utställningar
79955000Anordnande av modevisningar
15241600Ansjovis
30192170Anslagstavlor
30195600Anslagstavlor och tillbehör
32442200Anslutningsboxar
31224400Anslutningskablar
32442400Anslutningsplintar
66516000Ansvarsförsäkringar
66516300Ansvarsförsäkringar för fartyg
66516200Ansvarsförsäkringar för flygplan
66516100Ansvarsförsäkringar för motorfordon
22816100Anteckningsblock
22815000Anteckningsböcker
32352000Antenner och reflektorer
35612200Anti-ubåthelikoptrar
35622400Anti-ubåtsraketer
33651100Antibakteriella medel för systemiskt bruk
33631400Antibiotika och kemoterapeutika för dermatologiskt bruk
33614000Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer
33661300Antiepileptika
33622500Antihemorrojdalia utvärtes medel
33675000Antihistaminer för systemiskt bruk
33622200Antihypertensiva medel
33651000Antiinfektiva medel för systemiskt bruk
33650000Antiinfektiva medel för systemiskt bruk, vacciner, cytostatika/cytotoxiska medel, samt immunmodulerande medel
33641100Antiinfektiva och antiseptiska medel för gynekologiskt bruk
33632100Antiinflammatoriska och antireumatiska medel
33621100Antikoagulantia
33651520Antikroppar
33631100Antimykotika för dermatologiskt bruk
33651200Antimykotika för systemiskt bruk
33691000Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel
30237210Antireflexskärmar
33631600Antiseptika och desinfektionsmedel
33651510Antiserum
33711120Antitranspirationsmedel
48761000Antivirusprogramvara
09111210Antracit
03222220Apelsiner
15321100Apelsinjuice
15332231Apelsinmarmelad
33792000Apoteksglas
38434520Apparater för analys av blod
42912130Apparater för filtrering eller rening av drycker
38653000Apparater för fotolaboratorier
38500000Apparater för kontroll och provning
32330000Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning
38947000Apparater för mikroanalys av röntgenstrålning
38341000Apparater för strålningsmätning
42924730Apparater för tryckvattenrening
39294000Apparater och utrustning för demonstrationsändamål
38653300Apparater och utrustning för framkallning av film
33172000Apparatur för anestesi och återupplivning
33111720Apparatur för angiografi
33158200Apparatur för elektroterapi
33168000Apparatur för endoskopi och endokirurgi
33151100Apparatur för gammaterapi
33181100Apparatur för hemodialys
33123210Apparatur för hjärtövervakning
33182200Apparatur för hjärtstimulering
33123220Apparatur för kardioangiografi
33111610Apparatur för MR-undersökning
38821000Apparatur för radiofjärrkontroll
33111600Apparatur för radiografi
33150000Apparatur för radioterapi, mekanoterapi, elektroterapi och sjukgymnastik
33151200Apparatur för röntgenbehandling
33111400Apparatur för röntgenfluoroskopi
33182000Apparatur för understöd av hjärtfunktioner
33162000Apparatur och instrument för operationssalar
33194000Apparatur och instrument för transfusion och infusion
33151000Apparatur och utrustning för radioterapi
15321600Äppeljuice
03222321Äpplen
03222320Äpplen, päron och kvitten
24953000Appreturmedel
03222331Aprikoser
15332291Aprikossylt
45262310Arbete med armerad betong
45421160Arbete med beslag
45262100Arbete på byggnadsställning
45221250Arbete under jorden utom tunnlar, schakt och gångtunnlar
45231223Arbeten avseende gasförsörjning
45234110Arbeten för intercity-linjer
45232200Arbeten för kraftledningar
45234120Arbeten för stadsjärnväg
45231500Arbeten för tryckluftsledningar
45231510Arbeten för tryckluftsledningar för postutdelning
45232150Arbeten för vattenledningar
45262512Arbeten i bearbetad sten
45234115Arbeten med järnvägssignaler
45262350Arbeten med oarmerad betong
45232331Arbeten som rör radio och TV
45232332Arbeten som rör telekommunikationer
39151200Arbetsbänkar
34951000Arbetsbryggor
18141000Arbetshandskar
18110000Arbetskläder för män
98513000Arbetskrafttjänster för hushåll
75314000Arbetslöshetsunderstöd
98342000Arbetsmiljötjänster
30214000Arbetsstationer
33936000Arbetsstationer för balsamering eller tillbehör
33192400Arbetsutrustning för tandläkare
24111100Argon
71351914Arkeologiska tjänster
45112450Arkeologiska utgrävningar
71251000Arkitekt- och byggmätningstjäster
71000000Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71250000Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster
71240000Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
71220000Arkitektonisk formgivning
71210000Arkitektoniska konsulttjänster
71200000Arkitekttjänster
71221000Arkitekttjänster avseende byggnader
71223000Arkitekttjänster avseende utbyggnader
71222000Arkitekttjänster avseende utomhusarbeten
79560000Arkivering
79995100Arkiveringstjänster
30191100Arkiveringsutrustning
92512100Arkivförstöring
39131100Arkivhyllor
30193700Arkivlåda
30199500Arkivlådor, brevkorgar, förvaringslådor och liknande föremål
22852100Arkivpärmar
92512000Arkivtjänster
44523200Armatur
18522000Armbandsur
44421500Armerade eller förstärkta dörrar
44421000Armerade eller förstärkta kassaskåp och dörrar
42417230Armerade gruvtransportörer
45247212Armering av dammar
37462110Armskydd för bågskytte
24323400Aromatiska polykarbon- och karbonsyror
77330000Arrangering av blomsteruppsättningar
33141322Artärnålar
03221220Ärter
14814000Artificiell grafit
14813000Artificiell korund
39550000Artiklar av fibertyg
18613000Artiklar av imitationspäls
33141770Artiklar för behandling av frakturer, spikar och plattor
33194220Artiklar för blodtransfusion
30237250Artiklar för datorrengöring
33711700Artiklar för mun- och tandhygien
37530000Artiklar för nöjesfält, spelbord eller sällskapsspel
33151400Artiklar för radioterapi
39270000Artiklar för religiöst bruk
35322000Artilleri
35331200Artillerigranater
92312000Artistiska tjänster
15331462Ärtor på burk
45262660Asbestsaneringsarbete
44113620Asfalt
44113320Asfalterad gatsten
44113300Asfalterat material
44113310Asfalterat vägmaterial
44113330Asfalteringsmaterial
14930000Aska och restprodukter innehållande metaller
44619100Askar
31216000Åskavledare
45312310Åskskyddsanordningar
38630000Astronomiska och optiska instrument
79961350Ateljéfotografering
66700000Återförsäkringar
72251000Återhämtningstjänster efter driftsstörning
45112360Återställande av mark
45112330Återställande av tomt
90733200Återställning av förorenat ytvatten
90722100Återställning av industrimark
90743200Återställning efter förorening av giftiga ämnen
90741300Återställning efter oljeutsläpp
33171210Återupplivningsmask
90514000Återvinning av avfall
45112350Återvinning av impediment
42914000Återvinningsutrustning
14900000Återvunna returråvaror
14920000Återvunna returråvaror av icke-metall
14910000Återvunna returråvaror av metall
22114200Atlaser
35622200Attackrobotar
24323210Ättiksyra
33121400Audiometrar
32321200Audiovisuell utrustning
32321300Audiovisuellt material
79342400Auktionstjänster
33191110Autoklaver
42968000Automater
42933100Automater för försäljning av hygienartiklar
42933300Automater för försäljning av varor
42968200Automater för hygienartiklar
48921000Automationssystem
30144400Automatisk avgiftsbetalning
30131600Automatiska brevförslutare
30131500Automatiska brevöppnare
38912000Automatiska kit med provstickor
30177000Automatiska märkningssystem
38519400Automatiskt objektbord till mikroskop
35321300Automatvapen
24454000Auxinherbicider
33141410Avbitartång och bisturi
33141400Avbitartång och bisturi; operationshandskar
31224600Avbländningsljus
22313000Avdragsbilder
79723000Avfallsanalys
44613800Avfallscontainrar
45232470Avfallsdepå
90513300Avfallsförbränning
90510000Avfallshantering
39713300Avfallskomprimatorer
44613700Avfallsskopor/sophissar
90500000Avfallstjänster
90512000Avfallstransport
44616200Avfallstunnor
39831220Avfettningsmedel
42113161Avfuktare
34325200Avgasrör
65123000Avhärdning av vatten
24951310Avisningsmedel
42513200Avkylningsutrustning
90650000Avlägsnande av asbest
90513600Avlägsnande av slam
16540000Avlastande påhängsvagnar för jordbruk
16520000Avlastningsvagnar för jordbruk
90410000Avledning av avloppsvatten
90000000Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
44131000Avloppsbrunnar
90400000Avloppshantering
44130000Avloppshuvudledningar
44163110Avloppsledningar
42122220Avloppspumpar
44163111Avloppsrör
42996500Avloppssiktar
42912320Avluftningsutrustning
24327500Avlut från framställning av trämassa
65121000Avmineralisering av vatten
03222117Avokador
65122000Avsaltning av vatten
42912340Avsaltningsutrustning
43125000Avsänkningsutrustning
44161710Avskjutningsanordningar för rörskrapor
35250000Avskräckningsmedel mot hunddjur
98391000Avveckling
42141700Axelkopplingar
34321100Axlar
34321000Axlar och växellådor
24311150Azider

Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2019 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook