CPV Koder
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

35512000Ubåtar
35621300Ubåtsbaserade ballistiska robotar
39711360Ugnar
42320000Ugnar för förbränning av avfall
39711410Ugnar för grillning på spett
42214100Ugnar för matlagning
42942000Ugnar och tillbehör
42340000Ugnar, ej för hushållsbruk
42214000Ugnar, torkar för jordbruksprodukter och utrustning för matlagning eller uppvärmning
90915000Ugns- och skorstenssotning
42310000Ugnsbrännare
39722100Ugnsdelar
19281000Ull
03332000Ull och djurhår
19280000Ull, hudar och skinn från djur
19432000Ullgarn
42943200Ultraljudbad
38436700Ultraljudhomogenisatorer
33112200Ultraljudsapparat
33112300Ultraljudsscanners
31515000Ultravioletta lampor
64212700UMTS-tjänster
76534000Underfräsning vid fastkilning
44112220Undergolv
45233139Underhåll av allmänna vägar
50112200Underhåll av bilar
50246200Underhåll av bojar
50113200Underhåll av bussar
50312310Underhåll av datanätutrustning
50211100Underhåll av flygplan
50211211Underhåll av flygplansmotorer
50313200Underhåll av fotokopiatorer
45262710Underhåll av fresker
50531200Underhåll av gasapparater
50232100Underhåll av gatubelysning
50246000Underhåll av hamnanläggningar
50750000Underhåll av hissar
72267100Underhåll av IT-programvara
50312610Underhåll av IT-utrustning
50334400Underhåll av kommunikationssystem
50323100Underhåll av kringutrustning till datorer
98371111Underhåll av kyrkogårdar
50114200Underhåll av lastbilar
50312410Underhåll av mikrodatorer
50312210Underhåll av minidatorer
50115200Underhåll av motorcyklar
50232000Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
45246410Underhåll av översvämningsskydd
50322000Underhåll av persondatorer
50333000Underhåll av radiokommunikationsutrustning
50312110Underhåll av stordatorer
50334110Underhåll av telefonnät
50332000Underhåll av telekommunikationsinfrastruktur
50330000Underhåll av telekommunikationsutrustning
50232200Underhåll av trafikljus
45233229Underhåll av vägrenar
50316000Underhåll och reparation av biljettautomater
50312300Underhåll och reparation av datanätutrustning
50312000Underhåll och reparation av datautrustning
50312600Underhåll och reparation av IT-utrustning
50310000Underhåll och reparation av kontorsmaskiner
50323000Underhåll och reparation av kringutrustning till datorer
50317000Underhåll och reparation av maskiner för biljettkontroll
50312400Underhåll och reparation av mikrodatorer
50312200Underhåll och reparation av minidatorer
72267000Underhåll och reparation av programvara
50311400Underhåll och reparation av räknedosor och räknemaskiner
50311000Underhåll och reparation av räknemaskiner för kontor
50313000Underhåll och reparation av repromaskiner
50116000Underhåll och reparation av specialdelar till fordon
50312100Underhåll och reparation av stordatorer
92300000Underhållningstjänster
92312130Underhållningstjänster utförda av musikkårer
92312140Underhållningstjänster utförda av orkestrar
92312120Underhållningstjänster utförda av sånggrupper
92312110Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter
92312100Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter, sånggrupper, musikkårer och orkestrar
45232410Underhållsarbeten för avlopp
18311000Underkjolar och underklänningar
18310000Underkläder
35720000Underrättelseverksamhet, övervakning, målsökning och spaning (ISTAR)
79342311Undersökning av kundtillfredställelse
90715120Undersökning av mark för kemiska industrier eller oljeraffinaderier
71354300Undersökning avseende fastighetsbok
79311000Undersökningar
90715200Undersökningar av andra utsläpp
90715110Undersökningar av gasverksmark
90715220Undersökningar av industrimark
90715100Undersökningar av kemikalie- och oljeutsläpp
90715270Undersökningar av mark för återvinningsanläggning
90715260Undersökningar av mark för gjuterier
90715230Undersökningar av mark för industriavfall
90715250Undersökningar av mark för kemtvättanläggningar
90715280Undersökningar av mark för livsmedelsindustrier
90715210Undersökningar av mark för oljedepåer eller oljeterminaler
90715240Undersökningar av mark för träbearbetningsindustrier
79700000Undersöknings- och säkerhetstjänster
79311300Undersökningsanalys
33192210Undersökningsbord
18318400Undertröjor
45262422Undervattensborrning
79961320Undervattensfotografering
31321400Undervattenskabel
31527400Undervattenslampor
44161400Undervattensledningar
43134100Undervattenspumpar
43135100Undervattensreglersystem
71351924Undervattensutforskningar
43135000Undervattensutrustning
92342200Undervisning i diskodans
92342100Undervisning i sällskapsdans
80310000Undervisning i ungdomsskola
80000000Undervisning och utbildning
39162110Undervisningsmaterial
39162100Undervisningsutrustning
31712356Unijunctiontransistorer
34223310Universalsläpvagnar
37442900Universalträningsmaskiner
34522450Uppblåsbara båtar
34515200Uppblåsbara flottar
37529100Uppblåsbara leksaker
37529000Uppblåsbara leksaker och ridleksaker
45262311Uppförande av betongstommar
45262120Uppförande av byggnadsställning
45262400Uppförande av stålkonstruktioner
45262410Uppförande av stålkonstruktioner för byggnader
45262420Uppförande av stålstrukturer
45342000Uppförande av stängsel
45261320Uppförande av stuprännor
45261000Uppförande av taklag, takläggning och tillhörande arbeten
45233280Uppförande av vägräcken
45232300Uppförande och tillhörande arbeten för telefon- och kommunikationsledningar
43612100Upphängningsanordningar för foderrör
43611600Upphängningsanordningar för slamledningar
33192320Upphängningsanordningar för urinpåsar
34514200Upphissningsrigg
31681500Uppladdare
31521330Uppladdningsbara bärbara elektriska lampor
42965110Upplagssystem
31523300Upplysta namnskyltar
31523000Upplysta skyltar och namnskyltar
34992100Upplysta trafikskyltar
41000000Uppsamlat och renat vatten
33141600Uppsamlingsbehållare och -påsar, dränageset och dylikt
33141610Uppsamlingspåse
60510000Uppskjutning av satelliter
22114500Uppslagsböcker
79714110Uppspårning av försvunna
16331000Upptagarpressar
63726500Upptagning av fartyg
45231111Upptagning och omläggning av rörledningar
34944000Uppvärmningssystem för spårväxlar
18520000Ur
09341000Uran
14613000Uran- och toriummalmer
14613100Uranmalmer
90912000Urblåsning av rörformiga konstruktioner
24324300Ureiner
44411800Urinoarer
33141615Urinpåsar
31514000Urladdningslampor
39254000Urmakeriprodukter
85121292Urologisk vård
30237132USB-kort
45262800Ut- och tillbyggnadsarbeten
79632000Utbildning av personal
80600000Utbildning med avseende på försvars- och säkerhetsmateriel
80660000Utbildning och simulering: elektroniska system för militärt bruk
80650000Utbildning och simulering: luftfartyg, robotar och rymdfarkoster
80630000Utbildning och simulering: militärfordon
80640000Utbildning och simulering: örlogsfartyg
80610000Utbildning och simulering: säkerhetsutrustning
80620000Utbildning och simulering: skjutvapen och ammunition
75121000Utbildningsadministration
80520000Utbildningslokaler/system
80521000Utbildningsprogram
80522000Utbildningsseminarier
80500000Utbildningstjänster
72541000Utbyggnad av datorer
79716000Utfärdande av ID-kort
63524000Utfärdande av transporthandlingar
45112740Utformning av den yttre miljön kring flygplatser
45112721Utformning av golfbanor
45112710Utformning av grönområden
45112720Utformning av idrottsplatser och grönområden
45112714Utformning av kyrkogårdar
45112723Utformning av lekplatser
45112711Utformning av parker
45112722Utformning av ridområden
45112713Utformning av takträdgårdar
45112712Utformning av trädgårdar
79311100Utformning av undersökningar
45112730Utformning av vägmiljöer
45112310Utfyllnad
45112300Utfyllnad och annat landåtervinningsarbete
79972100Utgivning av ordböcker på regionala språk
45112420Utgrävning av källare
60653000Uthyrning av båtar med besättning
60172000Uthyrning av bussar och långfärdsbussar med förare
70130000Uthyrning av egen fast egendom
60651200Uthyrning av farkoster med besättning för sjöfart på inre vattenvägar
60651000Uthyrning av fartyg med besättning
60424100Uthyrning av flygplan med besättning
60424110Uthyrning av flygplan med fasta vingar med besättning
60180000Uthyrning av fordon för godstransport med förare
60170000Uthyrning av fordon för personbefordran med förare
60424120Uthyrning av helikoptrar med besättning
60182000Uthyrning av industriella fordon med förare
77111000Uthyrning av jordbruksmaskiner med maskinskötare
45510000Uthyrning av kranar med maskinskötare
60181000Uthyrning av lastbilar med förare
70321000Uthyrning av mark
45500000Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
55250000Uthyrning av möblerade korttidsinkvarteringar
60171000Uthyrning av personbilar med förare
55270000Uthyrning av rum inklusive frukost
45520000Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare
60651100Uthyrning av sjögående farkoster med besättning
60183000Uthyrning av skåpbilar (vans) med förare
77112000Uthyrning av slåttermaskiner eller jordbruksutrustning med maskinskötare
60424000Uthyrning av utrustning för lufttransport med besättning
60650000Uthyrning av utrustning för sjötransport med besättning
70311000Uthyrning eller försäljning av bostadshus
70310000Uthyrning eller försäljning av byggnad
70322000Uthyrning eller försäljning av herrelös egendom
70320000Uthyrning eller försäljning av mark
70210000Uthyrning eller leasing av bostäder
70200000Uthyrning eller leasing av egen fast egendom
70220000Uthyrning eller leasing av egendom annan än bostäder
71243000Utkast till planer (system och integration)
44162300Utloppsledningar för avlopp
75242110Utmätning
42111100Utombordsmotorer
37535280Utomhusbänkar
31527200Utomhusbelysning
44115700Utomhusjalusier
79720000Utredning
75210000Utrikespolitiska och andra tjänster
75211000Utrikespolitiska tjänster
37441000Utrustning för aerobisk träning
34928400Utrustning för allmän plats
33111740Utrustning för angioplastik
33172200Utrustning för återupplivning
38126100Utrustning för att mäta nederbörd eller avdunstning vid markytan
38123000Utrustning för att registrera nederbörd eller avdunstning
32544000Utrustning för automatiska abonnentväxlar
34927000Utrustning för avgiftsupptagning
42418300Utrustning för avlägsnande av toppen på flamtorn
39350000Utrustning för avloppsrening
34965000Utrustning för avståndsmätning
38581000Utrustning för bagagegenomlysning
30238000Utrustning för biblioteksautomation
33194210Utrustning för blodtransfusion
43121400Utrustning för borrhålsingrepp
43121500Utrustning för borrhålsprovning
43321000Utrustning för broupphängning
43320000Utrustning för bygg- och anläggningsarbeten
44212315Utrustning för byggnadsställningar
34328200Utrustning för cabrioleter
30236200Utrustning för databehandling
32260000Utrustning för dataöverföring
33166000Utrustning för dermatologiskt bruk
30220000Utrustning för digital kartografi
30122200Utrustning för digital offsettryckning
33112330Utrustning för ekoencefalografi
33161000Utrustning för elektrokirurgi
38433200Utrustning för emissionsmätning
42418200Utrustning för enskenetåg och skidliftar
33186000Utrustning för extrakorporeal cirkulation
43121300Utrustning för färdigställande av borrhål
38820000Utrustning för fjärrkontroll
37451340Utrustning för flaggfotboll
38421000Utrustning för flödesmätning
34740000Utrustning för flygplan eller rymdfarkoster, träningsapparater, simulatorer samt tillhörande delar
34741100Utrustning för flygplansuppskjutning
30121200Utrustning för fotokopiering
30121000Utrustning för fotokopiering och termokopiering
33155000Utrustning för fysisk behandling
33157000Utrustning för gasbehandling och annan andningsstödjande utrustning
39340000Utrustning för gasnät
42661200Utrustning för hårdlödning
33182300Utrustning för hjärtkirurgi
16650000Utrustning för hönsuppfödning
38910000Utrustning för hygienövervakning och -testning
33127000Utrustning för immunanalys
38810000Utrustning för industriell processtyrning
38800000Utrustning för industriell processtyrning och utrustning för fjärrkontroll
39314000Utrustning för industrikök
33194100Utrustning för infusion
32231000Utrustning för interntelevision
33123000Utrustning för kardiovaskulära ändamål
39297000Utrustning för kaserner
38425500Utrustning för koncentrationsmätning
42964000Utrustning för kontorsautomatisering
30120000Utrustning för kopiering och offsettryckning
33165000Utrustning för kryokirurgi och kryoterapi
37462400Utrustning för lerduveskytte
32331300Utrustning för ljudåtergivning
37453000Utrustning för löpsporter
39312000Utrustning för matberedning
38126200Utrustning för mätning av solstrålning vid markytan
38126300Utrustning för mätning av temperatur eller fuktighet vid markytan
38126400Utrustning för mätning av vindar vid markytan
38126000Utrustning för mätning vid markytan
33112000Utrustning för medicinsk bildbehandling med ultraljud och doppler
33110000Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
33141620Utrustning för medicinskt bruk för specifika ändamål i förpackningar (sets)
33158400Utrustning för mekanisk terapi
33154000Utrustning för mekanoterapi
30236100Utrustning för minnesutbyggnad
42661000Utrustning för mjuk- och hårdlödning
42661100Utrustning för mjuklödning
38544000Utrustning för narkotikaspårning
38422000Utrustning för nivåmätning
35113200Utrustning för nukleärt och radiologiskt skydd, eller mot biologiska och kemiska agens
43134000Utrustning för oljefält
33162100Utrustning för operationssalar
30216120Utrustning för optisk teckenläsning
33183300Utrustning för osteosyntes
38344000Utrustning för övervakning av föroreningar
38341500Utrustning för övervakning av kontamination
39312200Utrustning för personalmatsalar och lunchrum
38950000Utrustning för polymeraskedjereaktion (PCR)
38951000Utrustning för polymeraskedjereaktion i realtid (PCR)
30130000Utrustning för postkontor
22521000Utrustning för prägling
37462000Utrustning för prickskytte/prickkastning
37460000Utrustning för prickskytte/prickkastning och bordsspel
32211000Utrustning för produktion av radio- och TV-program
33156000Utrustning för psykologiska tester
37452000Utrustning för racketsporter och sporter på plan
32210000Utrustning för radio- och TV-sändning
43612200Utrustning för rörupphängning
43820000Utrustning för skotillverkning
43325100Utrustning för skötsel av grönområden
37411200Utrustning för skridskoåkning och ishockey
34951200Utrustning för slamhantering
33114000Utrustning för spektroskopi
37451000Utrustning för sporter på plan
37450000Utrustning för sporter på plan eller bana
33191000Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien
33126000Utrustning för stomatologi
35126000Utrustning för streckkodsläsning
38425400Utrustning för strukturmätning
42717000Utrustning för strykning och vikning av tvätt
33157810Utrustning för syrgasbehandling
33157800Utrustning för syrgastillförsel
33135000Utrustning för tandreglering
37452720Utrustning för tennisbanor
33115000Utrustning för tomografi
22520000Utrustning för torretsning
37471900Utrustning för träning av golfputtar
33194200Utrustning för transfusion
38423000Utrustning för tryckmätning
42716110Utrustning för tvätt
33124120Utrustning för ultraljudsdiagnostik
33125000Utrustning för urologisk undersökning
34324100Utrustning för utbalansering av hjul
37535290Utrustning för vägg- och repklättring
34921000Utrustning för väghållning
33141300Utrustning för venpunktering och blodprovstagning
32323400Utrustning för videoavspelning
42717100Utrustning för vikning av tvätt
33124000Utrustning och artiklar för diagnostik och radiodiagnostik
33130000Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
33960000Utrustning och tillbehör för balsamering
33970000Utrustning och tillbehör för bårhus
33950000Utrustning och tillbehör för klinisk rättsmedicin
33920000Utrustning och tillbehör för obduktion
33900000Utrustning och tillbehör för obduktion och bårhus
33940000Utrustning och tillbehör för transport och förvaring av lik och kadaver
45252130Utrustning till anläggning för avloppsrening
42912350Utrustning till filtreringsanläggning
43133000Utrustning till oljeplattformar
45252200Utrustning till reningsverk
43324100Utrustning till simbassänger
32552140Utrustning till telefonautomater
42417300Utrustning till transportörer
31682540Utrustning till undercentraler
37410000Utrustning till utomhusidrott
42415320Utrustning till utryckningsfordon
43329000Utrustningsenheter
34114100Utryckningsfordon
50118000Utryckningsservice för bilar
79571000Utskick
42961400Utskickssystem
48773100Utskriftshanterare
48773000Utskriftsprogram
39154100Utställningsmontrar och -diskar
92521100Utställningstjänster i museer
39154000Utställningsutrustning
32442100Uttagsplintar
45452000Utvändig rengöring av byggnader
79419000Utvärderingskonsulttjänster
33184420Utvärtes bröstproteser
73426000Utveckling av elektroniska system för militärt bruk
72230000Utveckling av kundanpassad programvara
73425000Utveckling av militära luftfartyg, robotar och rymdfarkoster
73423000Utveckling av militärfordon
73424000Utveckling av örlogsfartyg
72262000Utveckling av programvara
72231000Utveckling av programvara för militär användning
73421000Utveckling av säkerhetsutrustning
72591000Utveckling av servicenivåavtal
73422000Utveckling av skjutvapen och ammunition
72232000Utveckling av transaktionsbehandlingsprogram och kundanpassad programvara
90712100Utvecklingsplanering för stadsmiljön
73220000Utvecklingsrådgivning

Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2019 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook