Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Upphandling Kollektivtrafik på väg - TUPP-07 (Trafikupphandling Eskilstuna).
Beskrivning:
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har för avsikt att upphandla busstrafik för Eskilstuna kommun i Sörmlands län för trafikstart december 2019. Upphandling kommer ske under förutsättning att beslut om allmän trafikplikt fattas under hösten 2017 av direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Den trafik som kan komma att omfattas av upphandling är regional landsbygdstrafik och stadstrafik i Eskilstuna kommun med viss trafik i kringliggande kommuner.
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndigh
Kontaktperson: Henrik Posse
E-post: henrik.possesormlandstrafiken.se
Telefon: +46 155265919
  Södermanland
Uppgifter:
Län / Kommun: Södermanland - Nyköping
GEO: 58.75000000, 17.00000000
Rubrik / Bransch: Transporter - Buss transporter
Sista svarsdag: 2018-11-01
Anbudet visat: 553 ggr
CPV Kod: 60112000 (Kollektivtrafik på väg)
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2018 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida