Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Upphandling VA-utrustning, ledningar, rening till vattenverk.
Beskrivning:
Kunden avser att Upphandla ledningsmaterial till VA-verksamheten för såväl verk som ledningsnät. Inom verksamheten finns 14 st .Vattenverk och 9 st. Avloppsreningsverk samt ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Upphandlingens syfte är att teckna ramavtal med en leverantör på detta område.
Förfrågningsunderlagets delar avser upphandling benämnd VA-material.
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Nässjö Affärsverk Aktiebolag
Kontaktperson: Patrik Styrbjörn
E-post: patrik.styrbjornnav.se
Telefon: 0380517050
Adress: Tullg. 2
  57180 Nässjö
Uppgifter:
Län / Kommun: Jönköping - Nässjö
GEO: 57.65000000, 14.68333333
Rubrik / Bransch: VVS - VVS Övrigt
Sista svarsdag: 2012-06-04
Anbudet visat: 90 ggr
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2020 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida