Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Installation av ventilation
Beskrivning:
Nybyggnation av fem industribyggnader, ca. 10 000 m2.
Totalentreprenad som omfattar:
— DE 4 Luftbehandling och styr.
Sidoentreprenader:
— DE 1 Grund mark och yttre VA,
— DE 2 Överbyggnad inkl. stomkomplettering,
— DE 3 VS och styr inkl. bergvärme,
— DE 5 El/Tele.
Knapphändig information från upphandlande enhet
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus
Kontaktperson: Peter Hesselgren
E-post: peterindustrihus.uppsala.se
Telefon: 0187274595
Adress: Seminariegatan 29A
  75228 Uppsala
Uppgifter:
Län / Kommun: Uppsala - Uppsala
GEO: 59.86666667, 17.63333333
Rubrik / Bransch: VVS - Ventilationsanläggningar
Sista svarsdag: 2012-05-23
Anbudet visat: 82 ggr
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2020 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida