Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Anslutning till befintlig spillvattentunnel, rörarbeten i samband med vattenledningar
Beskrivning:
Utförandeentreprenad.

Objektet omfattar nybyggnad av i huvudsak följande:

- VA-ledningar, sjöförlagda

- VA-ledningar, markförlagda

- Anslutning till befintlig spillvattentunnel med bergborrning

44130000-0 (08) Avloppshuvudledningar
44161200-8 (08) Huvudvattenledningar
44163110-4 (08) Avloppsledningar
45231300-8 (08) Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232150-8 (08) Arbeten för vattenledningar
45232411-6 (08) Anläggningsarbeten för spillvattenledning
45232420-2 (08) Anläggningsarbete för avloppsledningar
45232440-8 (08) Anläggningsarbeten för avloppsledningar
45332300-6 (08) Läggning av avloppsledningar
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Göteborg Vatten
Kontaktperson: Mattias Berg
E-post: mattias.bergvatten.goteborg.se
Telefon: 0046313687103
Adress: Box 123
  42423 Angered
Uppgifter:
Län / Kommun: Västra Götaland - Göteborg
GEO: 57.70000000, 11.93333333
Rubrik / Bransch: VVS - Vatten / Avlopp
Sista svarsdag: 2012-05-31
Anbudet visat: 115 ggr
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2020 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida