Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Bergvärme ABT06 med ny ventilation och solfångare Kv.
Beskrivning:
Idag uppvärms byggnaden med vattenburen värme från en oljepanna. Västbo 1 ventileras med fönsterventiler och sex frånluftsfläktar placerade på vind varav en betjänar lokalerna och en betjänar öppna spisar.

Ett tilluftaggregat försörjer matsal och kök på bottenvåningen. Fastighetens värmeförsörjning skall konverteras från oljepanna till bergvärmepump, ett nytt ventilationssystem skall installeras och en solfångaranläggning skall installeras, så att energibesparande åtgärder vidtas.

45000000-7 (08) Anläggningsarbete
45251200-3 (08) Anläggningsarbeten för värmeanläggningar
45300000-0 (08) Byggnadsinstallationsarbeten
45350000-5 (08) Maskintekniska installationer
45351000-2 (08) Maskintekniska installationsarbeten
51000000-9 (08) Installation (utom programvara)
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Kontaktperson: Roger Pettersson
E-post: roger.petterssonmicasa.se
Telefon: 0855670605
Adress: Box 17211, Rosenlundsgatan 44B
  10262 Stockholm
Uppgifter:
Län / Kommun: Stockholm - Stockholm
GEO: 59.35000000, 18.06666667
Rubrik / Bransch: VVS - Ventilationsanläggningar
Sista svarsdag: 2012-05-10
Anbudet visat: 68 ggr
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2020 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida