Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Upphandling av konsulter, El, tele, data och transportanläggningar/ hiss
Beskrivning:
Denna upphandling gäller:

Kommande projekt de närmaste åren kommer i huvudsak att bestå av om- till- och nybyggnad av skolor, förskolor och LSS-boenden (gruppboenden).

Uppdraget gäller konsulttjänster för El, tele, data och transportanläggning/hiss

Inom området genomföra:

- Utredningar

- Redovisning av systemlösningar för el, tele, data och hiss- transportanläggningar.

- Projektering förfrågningsunderlag (för olika entreprenadformer) för el, tele, data och hiss- transportanläggningar.

- Energiberäkningar (effektförbrukningar/energisparåtgärder)

- Kostnadsberäkningar

- Besiktning

- Kontroll

I övrigt kunna biträda beställaren enligt önskemål.

71316000-6 (08) Konsulttjänster för telekommunikation
71310000-4 (08) Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71311200-3 (08) Konsulttjänster för transportsystem
72000000-5 (08) IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72222300-0 (08) IT-tjänster
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Sollentuna kommun
Kontaktperson: Sara Klingofström
E-post: sara.klingofstromsollentuna.se
Telefon: 0857921000
Adress: Turebergs torg 1
  19186 Sollentuna
Uppgifter:
Län / Kommun: Stockholm - Sollentuna
GEO: 59.43333333, 17.95000000
Rubrik / Bransch: Konstruktion / Projektering / Miljö - Projektledning
Sista svarsdag: 2012-05-07
Anbudet visat: 126 ggr
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2018 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida