Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Ombyggnad av skolgård
Beskrivning:
Ombyggnad av skolgård.

03451000 - Växter
44113620 - Asfalt
44233000 - Trappor
45111100 - Rivning
45112360 - Återställande av mark
45112500 - Schaktning
45112710 - Utformning av grönområden
45214200 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
45236000 - Markanläggning
45236100 - Mark- och grundarbeten: diverse idrottsanläggningar
45236210 - Markanläggning för lekplats
45262700 - Ombyggnadsarbete
45340000 - Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning
45421148 - Montering av grindar
77211400 - Trädfällning
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Kontaktperson: Mikael Johansson
E-post: mikael.johanssonkfast.se
Telefon: 016167530
Adress: Box 5035
  63005 Eskilstuna
Uppgifter:
Län / Kommun: Södermanland - Eskilstuna
GEO: 59.36666667, 16.51666667
Rubrik / Bransch: Byggnation - Ombyggnation
Sista svarsdag: 2012-05-10
Anbudet visat: 40 ggr
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2019 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida