Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Installation av elektriska ledningar och armatur
Beskrivning:
Installation av elektriska ledningar och armatur

Nybyggnation av 5 industribyggnader, ca 10 000 m2.
Totalentreprenad som omfattar.
DE 5 El/Tele.
Sidoentreprenader:
DE 1 Grund mark och yttre VA.
DE 2 Överbyggnad inkl. stomkomplettering.
DE 3 VS och styr inkl. bergvärme.
DE 4 Luftbehandling och styr.
Knapphändig information från upphandlande enhet
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus
Kontaktperson: Peter Hesselgren
E-post: peterindustrihus.uppsala.se
Telefon: 0187274595
Adress: Seminariegatan 29A
  75228 Uppsala
Uppgifter:
Län / Kommun: Uppsala - Uppsala
GEO: 59.86666667, 17.63333333
Rubrik / Bransch: Entreprenörer - El / El-arbeten / Installation
Sista svarsdag: 2012-05-23
Anbudet visat: 80 ggr
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2019 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida