Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport, Nybyggnation av 5 industribyggnader, ca 10 000 m2.
Beskrivning:
Nybyggnation av 5 industribyggnader, ca 10 000 m2.
Totalentreprenad enligt följande:
DE 2, Överbyggnad inkl stomkomplettering.
Sidoentreprenader:
DE 1, grund, mark och yttre VA.
DE 3, VS.
DE 4, VE.
DE 5, El/Tele.
Knapphändig information från upphandlande enhet
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus
Kontaktperson: Peter Hesselgren
E-post: peterindustrihus.uppsala.se
Telefon: 0187274595
Adress: Seminariegatan 29A
  75228 Uppsala
Uppgifter:
Län / Kommun: Uppsala - Uppsala
GEO: 59.86666667, 17.63333333
Rubrik / Bransch: Byggnation - Nybyggnation
Sista svarsdag: 2012-05-23
Anbudet visat: 13 ggr
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2019 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida