Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
Beskrivning:
Underhålls- och reparationstjänster


Avropen kommer att beröra VS-arbeten av karaktären felavhjälpande underhåll, enklare underhållsåtgärder samt mindre, avgränsade projekt inom beställarens fastighetsbestånd. Felavhjälpande underhåll i fastigheter större än 1 500 m2 kommer att utföras av beställarens kontrakterade förvaltningsentreprenör.
Med VS-arbeten avses avrop eller projekt där åtgärder kommer att beröra brukare eller hyresgäster som samtidigt vistas i lokalen eller byggnaden. Arbetet i sig kommer att vara entreprenadgränsen varför samverkan och extra försiktighet och förståelse för omslutande områden eller funktioner kräver särskild hänsyn.
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Kontaktperson: Matti Duvaldt
E-post: matti.duvaldtmicasa.se
Telefon: 0046850836000
Adress: Box 17211, Rosenlundsgatan 44B
  10462 Stockholm
Uppgifter:
Län / Kommun: Stockholm - Stockholm
GEO: 59.35000000, 18.06666667
Rubrik / Bransch: Byggnation - Reparation / Underhåll
Sista svarsdag: 2012-06-11
Anbudet visat: 118 ggr
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2019 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida