Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Elnätsentreprenader för projektaktiviteter
Beskrivning:
Ramavtal gällande om- och nybyggnationsprojekt för projektaktiviteter överstigande 300 000 SEK/projekt. I åtagandet ingår att även utföra större underhållsprojekt av elnät. Upphandlingen är uppdelad i 8 st. geografiska områden. Avtalen kommer att tecknas per geografi. Inom respektive geografi så skall 3-5 ramavtalsaktörer tecknas för spänningsområdet 36 kV (Lokalnät) de 2 fördelaktigaste anbuden kommer att garanteras fasta årliga volymer. För spänningsområde 36 kV (regionnät) kommer max 4 entreprenörer per geografiskt område att tilldelas ramavtal, inga garanterade årliga volymer ingår i ramavtalen. För samtliga spänningsområden så förekommer arbete med luftledningsnät, jordkabel och stationsarbeten. Tjänsterna skall utföras främst som totalentreprenad (ABT06) men även utförandeentreprenad (AB04) förekommer. Den geografiska uppdelningen framgår av kommande anbudshandlingar.

45230000 - Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45231400 - Anläggningsarbeten för kraftledningar
45232000 - Anläggnings- och tillhörande arbeten för rörledningar och kablar
45232200 - Arbeten för kraftledningar
45259000 - Reparation och underhåll av anläggningar
50532000 - Reparation och underhåll av elektriska maskiner, apparater och tillhörande utrustning
65300000 - Eldistribution och tillhörande tjänster
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Fortum
Kontaktperson: Håkan Jansson
E-post: Hakan.Janssonfortum.com
Telefon: 004686718438
Adress: Hangövägen 19
  11577 Stockholm
Uppgifter:
Län / Kommun: Stockholm - Stockholm
GEO: 59.35000000, 18.06666667
Rubrik / Bransch: Byggnation - Reparation / Underhåll
Sista svarsdag: 2012-05-09
Anbudet visat: 139 ggr
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2018 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida