Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Service- och Underhållsentreprenader elnät
Beskrivning:
Upphandlingen är uppdelad i en B-del och C-del B-Del. Avtal för Service- och underhållstjänster. I åtagandet ingår också beredskap och felavhjälpning för densamma. Även om-, nybyggnations- och underhållsprojekt under 300 kkr ingår i åtagandet. Avtalen kommer att tecknas för respektive område, upphandlingen består av 8 st. geografiskt område. Inom respektive geografi så skall 1 avtalsaktörer ges huvudansvaret med volymåtagande samt en part ges ramavtal utan volymåtagande. Avtalet avser samtliga spänningsområden och förekommande arbete är med luftledningsnät, jordkabel och stationsarbeten. C-del I upphandlingen ingår även installations- och servicetjänster för elmätare detta åtagande kan resultera i en huvudaktör med volymförpliktelse för samtliga geografiska områden. En aktörer kommer att ges ramavtal utan volymförpliktelse. Alternativ till ovan är att en huvudaktör, med volymförpliktelse, utses per geografi samt en ramavtalsaktör.

45230000 - Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45231400 - Anläggningsarbeten för kraftledningar
45232000 - Anläggnings- och tillhörande arbeten för rörledningar och kablar
45232200 - Arbeten för kraftledningar
45232210 - Anläggning av luftledningar
45232220 - Byggnation av undercentral
45232221 - Transformatorunderstation
50500000 - Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner
50532000 - Reparation och underhåll av elektriska maskiner, apparater och tillhörande utrustning
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Fortum
Kontaktperson: Håkan Jansson
E-post: Hakan.Janssonfortum.com
Telefon: 004686718438
Adress: Hangövägen 19
  11577 Stockholm
Uppgifter:
Län / Kommun: Stockholm - Stockholm
GEO: 59.35000000, 18.06666667
Rubrik / Bransch: Byggnation - Reparation / Underhåll
Sista svarsdag: 2012-05-10
Anbudet visat: 94 ggr
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2018 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida