Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Upphandling Reparation och underhåll av säkerhets- och försvarsmateriel - Tekniskt stöd och vidmakthållande. Utb-hjälpmedel SK60.
Beskrivning:
Utbildningshjälpmedlet FlightBook (FLB) är framtaget för att användas i utbildningen av nya piloter vid flygskolan på Malmen/Linköping. FlightBook finns i två visualiseringsnivåer. FlightBook Nivå 1 (FLB N1) är en Laptop med anpassad mjukvara. FlightBook Nivå 3 (FLB N3) är en två Domes-lösning uppbyggd av fem huvudkomponenter, Domer och projektorer, cookpit mock-up, Styrsystem, PC-IG system och mjukvara samt ATC/STRIL. Mjukvaran i både FLB N1 och FLB N3 bygger på X-Plane 9.7.
Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
412471
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Försvarets materielverk
E-post: bertil.winsnesfmv.se
Telefon: 0046707824566
  Stockholm
Uppgifter:
Län / Kommun: Stockholm - Stockholm
GEO: 59.35000000, 18.06666667
Rubrik / Bransch: Konsult - IT lösningar / Service
Sista svarsdag: 2017-09-08
Anbudet visat: 54 ggr
CPV Kod: 50600000 (Reparation och underhåll av säkerhets- och försvarsmateriel)
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2018 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida