Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Upphandling IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd - Ramavtal IT-konsulttjänster.
Beskrivning:
Försvarets materielverk (FMV) inbjuder intresserade leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av Ramavtal för IT konsulttjänster.
Upphandlingen omfattar FMV:s och Försvarsmaktens behov av IT-konsulttjänster i följande 3 ramavtalsområden vilka kommer att resultera i ramavtal med maximalt 4 leverantörer per ramavtalsområde:
1. IT-system.
2. Test av IT-system.
3. IT- och informationssäkerhet.
Detaljerade uppgifter om upphandlingen framgår av förfrågningsunderlaget.
Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
17FMV4591
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Försvarets materielverk
E-post: johan.malmerfmv.se
Telefon: +46 709-826172
  Stockholm
Uppgifter:
Län / Kommun: Stockholm - Stockholm
GEO: 59.35000000, 18.06666667
Rubrik / Bransch: Konsult - Databas / Programmering
Sista svarsdag: 2017-08-28
Anbudet visat: 122 ggr
CPV Kod: 72000000 (IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd)
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2018 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida