Aktuell Förfrågan
Rubrik:
Upphandling Systemtjänster och tekniska konsulttjänster - Configuration Management Leopard 2 System 18-21
Beskrivning:
Försvarets materielverk uppmanar härmed till att lämna in anbud i FMV:s upphandling av Configuration Management Leopard 2 System. En konsult. Juni 2018 - mars 2020, optioner t.o.m. mars 2022. Lägsta pris. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för upphandlingen.
FMV är en uppdragsfinansierad myndighet utan eget materielanslag vars främsta uppgift är att upphandla materiel och tjänster åt Försvarsmakten. Anskaffning sker i varje enskilt fall på uppdrag av Försvarsmakten eller, i förekommande fall, annan offentlig myndighet.
Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
18FMV1884
Upphandlingen är avslutad
Beställare:
Företag/Kommun: Försvarets materielverk
E-post: joakim.hagelbergfmv.se
Telefon: 0046733441452
  Stockholm
Uppgifter:
Län / Kommun: Stockholm - Stockholm
GEO: 59.35000000, 18.06666667
Rubrik / Bransch: Service - Service / Konsult
Sista svarsdag: 2018-03-29
Anbudet visat: 29 ggr
CPV Kod: 72220000 (Systemtjänster och tekniska konsulttjänster)
   
 
Anbudspoolen förmedlar endast kontakten till upphandlande enhet, vi ansvarar inte för informationen i anbudets texter och lämnar inga underlag till er för Beräkning. För att få förfrågningsunderlaget till dig för beräkning, kontakta upphandlande enhet.
Företagspresentationer
Copyright © 1998 - 2018 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook

Logga in på Min Sida