Om Anbudspoolen

Kort Inledning OM vad ANBUDSPOOLEN erbjuder:

Beställaren / Inköparen på respektive inköpsmyndighet / företag arbetar ständigt med att hitta den entreprenör som kan inkomma med det lägsta bästa möjliga pris med bibehållen kvalitet. Vi erbjuder beställaren en enkel lösning för att få in maximalt antal svar på varje utlagd upphandling och återbetalning av hanteringskostnader som uppstår i samband med framtagning och utskick.

Entreprenören / Företagaren som söker fler arbetsuppdrag åt sitt företag tillbringar idag timmar med att marknadsföra och annonsering till företag och lägga ner tid i telefon för att försöka få tag i rätt person med rätt information om möjlighet till fler order. Allt detta tar lång tid och antalet direkt träffar på sökta arbetsuppdrag som hittas är minimalt, om man använder sig av Anbudspoolens webbsidor får man tillgång till de aktuella upphandlingarna lokalt eller hela Sverige uppdelat i branscher direkt.

Affärsidé i korthet: Vår affärsidé är att enkelt via en webbsida skapa en möjlighet för beställare att enkelt lägga in upphandlingar för sökning av entreprenörer med återbetalning av uppkomna hanteringskostnader.

Åt inköparen / beställaren kontaktar vi samtliga entreprenörer inom Län och Kommun via e-post, fax och i vissa fall via SMS för sökning svar på utlagd förfrågan. Entreprenören får vetskap om upphandlingen och en möjlighet att beställa underlag för att beräkna den aktuella upphandlingen. Om entreprenören vart med i upphandlingen får även entreprenören vetskap om vem som fick upphandlingen tilldelad med summa.

Fördelar för svarande Entreprenörer varje svarande entreprenör inom Län med Kommun får upphandlingen till sig enkelt, att få insyn om marknadens upphandlingarna ser vi till att alla entreprenörer inom bransch och region får vetskap om anbuden. På så sätt erbjuder vi alltid samtliga entreprenörer på orten att inkomma med pris på förfrågan och varje entreprenör vet sen vem som fick jobbet och till vilken order summa.

Priser / Vad kostar det att få en upphandling till sig för beräkning kostar vad beställaren anger som sin hanteringskostnad med utskick till entreprenör för beräkning, övriga anbud förmedlas via en mindre SMS summa för att öppna upp förfrågan.

Funktion / Hur går det till beställaren / inköparen matar själv in sin förfrågan, första gången med att ange kompletta uppgifter om inköpsmyndighet samt undertecknande samarbetesavtal, andra gången anger beställaren endast e-postadress med lösenord. Efter inloggning går beställaren till Ge uppdrag, beställaren följer instruktionerna och när allt är klart avslutar han med att godkänna inlägg av uppdrag. För att se sina egna förfrågningar går beställaren in på Min sida i menyn och väljer tjänster enligt anvisningar.. "enkelt".

Entreprenören får en upphandling till sig via vår sökmotor antingen på e-post,  fax eller SMS, förhoppningsvis passar entreprenaden perfekt till sitt företag. Går in på Anbudspoolen frontsida och anger anbudets refferensnummer i rutan till vänster, om förfrågan stämmer rätt beställer entreprenören förfrågningsunderlaget till sig mot debitering.. "enkelt".

Återbetalning av hanteringskostnader vi vet av lång erfarenhet att ökat antal utskickade anbudsförfrågningar skapar en merkostnad som idag inte alltid resulterar i lägre priser, för att skicka ut ett originalanbud till en tilltänkt entreprenör kan kosta allt från 100 kronor till 3000 kronor per framställan av anbud för beräkning. Att sätta sig in i dessa problem fann vi lösningen att skapa ett återbetalningssystem, den extra kostnaden som uppstår för att hantera den större mängden utskick av anbudsförfrågningar betalas av entreprenörer. Utlagda förfrågningar hanteras lätt via inköparens / beställarens egna sida som vi kalla MIN SIDA, på denna sida hanterar man allt från utskick till svarande entreprenörer till statestik med avslut med vald entreprenör.

 

Marknaden uppfattar denna lösning som självklar och som redan tillämpas av Stat och Kommun fast då via inbetalning förskott till angivet konto, vi har skapar ytterligare ett steg med att lättare hantera dessa anbudsförfrågningar mellan beställare och entreprenörer OCH DETTA ÄR VI UNIKA MED!

Grundfos
Epro Energiprojekt
Armatec
Hammarstedts
DHI
Seveko VVS Konsulter
Askims Pump
Brorssons VVS service
Copyright © 1998 - 2020 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook